Nytt forslag om EU-minstelønn: Uaktuelt i Norge, sier LO

  • 29. oktober 2020

EU-kommisjonen sier at den nordiske modellen med kollektive forhandlinger ikke utfordres av forslaget til et nytt direktiv om minstelønn. Det skal gis unntak for medlemsland som i dag ikke har lovfestet minstelønn. Kommisjonen har ikke merket direktivforslaget som EØS-relevant. Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier at lovfestet minstelønn derfor er helt uaktuelt i Norge. – Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sier hun.

LO mener den grunnleggende utfordringen i Europas arbeidsmarked handler om å sikre alle rett til å organisere seg, forhandle fram tariffavtaler og en anstendig lønn. Men det foreslåtte direktivet vil ikke bidra til dette, mener Følsvik.

– Et EU-direktiv om minstelønn vil kunne påvirke den norske modellen med frie forhandlinger negativt.

Nordisk fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner har stått sammen om å si nei til EUs direktiv om minstelønn.

nicolas schmitEUs arbeidskommissær Nicolas Schmit sier til danske Ritzau og to andre nordiske nyhetsbyråer at han ikke alltid har forstått argumentene.

– Det er en frykt for et direktiv fordi folk tror det er en innblanding i deres arbeidsmarkedssystem i bredere forstand. Det er ikke tilfelle, sier han.

Les hele saken: Nytt forslag om EU-minstelønn: Uaktuelt i Norge, sier LO (FriFagbevegelse, 29.10.20)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie