Skip to main content
 

EUs minstelønnsforslag: medlemslandene diskuterer kompromisstekst

  • 20. oktober 2021

Det er ventet at medlemslandene vil vedta sin posisjon om forslaget til minstelønn på rådsmøtet 6. desember. For tiden foregår det tekniske diskusjoner i Rådets arbeidsgruppe. Det slovenske formannskapet har lagt fram en ny kompromisstekst, som tar hensyn til flere av de nordiske landenes innvendinger mot forslaget.

Regjeringens EØS-notat om minstelønnsforslaget ble oppdatert 4. oktober. Den foreløpige vurderingen er at direktivet ikke faller innenfor EØS-avtalens virkeområde.

Les hele saken: Minstelønn: medlemslandene diskuterer kompromisstekst (Stortingets EU/EØS-nytt, 20.10.21)

 
Nyhet