Nytt slag om EU-minstelønn 11. november

  • 04. november 2021

Den 11. november står et nytt slag om en europeisk minstelønn. Det skjer i Europaparlamentets sosiale- og arbeidsrettslige komite som da skal stemme over en rekke endringsforslag til det forslaget som nå ligger på bordet.

Det er ført i pennen av de slovenske formannskapet og har imøtekommet fagbevegelsen på noen områder, men ikke mange nok. Den norske regjeringen mener at direktivet ikke er "EØS-relevant" og dermed ikke skal inngå i EØS-avtalen.

Stortingets EU/EØS.nytt skriver om dette:

– Det slovenske formannskapet har lagt fram en ny kompromisstekst, som tar hensyn til flere av de nordiske landenes innvendinger mot forslaget. Regjeringens EØS-notat om minstelønnsforslaget ble oppdatert 4. oktober. Den foreløpige vurderingen er at direktivet ikke faller innenfor EØS-avtalens virkeområde.

Les hele saken: Nytt slag om EU-minstelønn 11. november (LO Brussel, 04.11.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie