Skip to main content
 

Bør vi ha minstelønn i Norge?

30. november 2020

EU vil innføre et system med lovfestet minstelønn i EU- og EØS-medlemslandene. Men i Norge er LO klart imot.  – Dette handler ikke om at Norge må innføre en minstelønn. Forslaget danner et rammeverk for å sikre at alle arbeidere i EU får en minimumslønn, sa Joost Korte, EUs generaldirektør for sysselsetting da han deltok på Fafos webinar om EUs minstelønn-forslag.

Utdrag fra artikkelen i forskning.no som oppsummere fakta om minstelønn og Fafo-webinaret:

Lovfestet minstelønn, tariffavtaler og allmenngjøring av tariffavtaler

I dag har i alt 21 EU-medlemsland lovfestet minstelønn.

EØS-landet Norge og de 6 EU-medlemslandene Sverige, Danmark, Finland, Italia, Østerrike og Kypros har i stedet systemer med tariffestet lønn.

I Norden er det bare Finland, Island og Norge som har allmenngjøring av tariffavtaler. I Norge skjer dette kun i bransjer der det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere kan få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i bransjen.

EUs minstelønnsforslag

En av ti arbeidstagere i EU-landene lever under fattigdomsgrensen og dette er noe organisasjonen må gjøre noe med.

– Norge er definitivt ikke blant landene der minstelønnen til arbeidere er alt for lav, sa Joost Korte, EUs generaldirektør for sysselsetting, og la ikke skjul på at forslaget heller er ment å skulle gjelde land som Ungarn, Polen og Bulgaria.

Konkret antydet Korte at minstelønnsatsene bør ligge på rundt 50 prosent av gjennomsnittslønn og 60 prosent av medianlønn i de enkelte EU/EØS-landene. I praksis vil dette føre til en klar heving av minstelønnen i flere av EU-landene. Og ikke bare i fattige land i Øst-Europa, men også i et rikere land som Tyskland.

– En slik lønn ville ha vært en veldig god julegave til mange tyske arbeidere, sa Korte.

Ifølge et Fafo-notat fra 2014 (pdf) lå de lovfestede minstelønnene i Europa da på om lag 30 til 50 prosent av landenes gjennomsnittslønn.

Fagbevegelsen i de nordiske landene vil ikke atlønn skal være et tema for politikere, verken nasjonalt eller på EU-nivå.

– Vi vil ikke at EU skal ha innflytelse på lønnsdannelsen i Norge, sa LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik under Fafo-webinaret.

Stian Sigurdsen er direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke sa seg mye enig i LO-nestlederen sine synspunkter, men pekte på at 70 prosent kan bli et viktig nøkkeltall framover.

EU har nemlig antydet at dersom 70 prosent av arbeidstagerne i et land er omfattet av tariffavtaler, så er dette noe EU vil si seg fornøyd med.

Norges problem er at vi i dag ligger på akkurat 70 prosent. Og at dette er en andel som går nedover.

Les hele artikkelen: Bør vi ha minste­lønn i Norge? (Forskning.no, 30.11.20)

 
Nyhet