Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
Fafo Østforum seminar
torsdag, 03 desember 2015
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette var tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 27 oktober 2015
Tirsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se oppptak på Fafo-tv

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum
torsdag, 21 mai 2015
Torsdag, kl. 12.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

 Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 27 januar 2015
Tirsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan minstelønn reguleres i Europa for øvrig.

 

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?
Fafo Østforum seminar
torsdag, 11 desember 2014
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014", og Arbeidstilsynet og partene redegjorde for planene framover.

 

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?
Fafo Østforum seminar
mandag, 27 oktober 2014
Mandag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

Fafo Østforums tiårskonferanse

Fafo Østforums tiårskonferanse
Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020
tirsdag, 29 april 2014
Oslo Kongressenter

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge
Fafo Østforum seminar
torsdag, 14 november 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 17 september 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv.

Ny handlingsplan mot sosial dumping

Ny handlingsplan mot sosial dumping
Fafo Østforum seminar
torsdag, 06 juni 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser
Fafo Østforum seminar
mandag, 18 mars 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.