Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

 •      onsdag 22. juni 2016
 •      kl. 13-15
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Utstasjonering og håndheving

Fafo Østforum seminar
Utstasjonering og håndheving

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

 

 •      onsdag 25. mai 2016
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette var tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 03. november 2015
 •      Torsdag, kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 27. oktober 2015
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum seminar
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

 •      mandag 18. mars 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Ny handlingsplan mot sosial dumping

Fafo Østforum seminar
Ny handlingsplan mot sosial dumping

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

 •      torsdag 06. juni 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Fafo Østforum seminar
Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

 •      mandag 27. oktober 2014
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

 •      torsdag 21. mai 2015
 •      kl. 12.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Fafo Østforum seminar
Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014", og Arbeidstilsynet og partene redegjorde for planene framover.

 

 •      torsdag 11. desember 2014
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
 Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

Fafo Østforum seminar
Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan minstelønn reguleres i Europa for øvrig.

 

 •      tirsdag 27. januar 2015
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Fafo Østforums tiårskonferanse

Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020
Fafo Østforums tiårskonferanse

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

 •      tirsdag 29. april 2014
 •      Oslo Kongressenter
Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Fafo Østforum seminar
Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

 •      torsdag 14. november 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie