Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Mer anstendighet i renholdsbransjen?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 18 september 2018
kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

I 2008 var halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen norske. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell
Fafo Østforum seminar
torsdag, 12 april 2018
Torsdag, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjonene på seminarets nettside.

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Vi presenterte en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene.

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet
Fafo Østforum seminar
mandag, 12 februar 2018
Mandag, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinnvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017
Fafo Østforum seminar
torsdag, 30 november 2017
Torsdag, kl. 14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden.
Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. SSB ga oss innblikk i denne, og presenterte oppdatering på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.    

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?
Fafo Østforum seminar
torsdag, 26 oktober 2017
Torsdag, kl.14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Vi fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.

Last ned presentasjonene nedenfor.

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 26 september 2017
Tirsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fafo Østforum seminar
torsdag, 08 juni 2017
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere
Fafo Østforum seminar
mandag, 03 april 2017
Mandag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 29 november 2016
Tirsdag, kl. 14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Lovløse forhold i norske farvann?

Lovløse forhold i norske farvann?
Fafo Østforum seminar
onsdag, 26 oktober 2016
Onsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet
Fafo Østforum seminar
onsdag, 22 juni 2016
Onsdag, kl. 13-15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presetasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

Utstasjonering og håndheving

Utstasjonering og håndheving
Fafo Østforum seminar
onsdag, 25 mai 2016
Onsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?