Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fafo Østforum seminar
torsdag, 08 juni 2017
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere
Fafo Østforum seminar
mandag, 03 april 2017
Mandag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 29 november 2016
Tirsdag, kl. 14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Lovløse forhold i norske farvann?

Lovløse forhold i norske farvann?
Fafo Østforum seminar
onsdag, 26 oktober 2016
Onsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet
Fafo Østforum seminar
onsdag, 22 juni 2016
Onsdag, kl. 13-15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presetasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

Utstasjonering og håndheving

Utstasjonering og håndheving
Fafo Østforum seminar
onsdag, 25 mai 2016
Onsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.
Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

 

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015
Fafo Østforum seminar
torsdag, 03 desember 2015
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette var tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 27 oktober 2015
Tirsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se oppptak på Fafo-tv

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum
torsdag, 21 mai 2015
Torsdag, kl. 12.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

 Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 27 januar 2015
Tirsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan minstelønn reguleres i Europa for øvrig.

 

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?
Fafo Østforum seminar
torsdag, 11 desember 2014
Torsdag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014", og Arbeidstilsynet og partene redegjorde for planene framover.

 

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?
Fafo Østforum seminar
mandag, 27 oktober 2014
Mandag, kl. 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".