Fafo Østforum, 24.11.20

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen innledet på engelsk. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Les mer på webinarets nettside

 

joost korte
Joost Korte, Director-General, The European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

vegard einan peggy hessen folsvik LO 2stian sigurdsen2amo

Fra venstre: statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik, direktør Stian Sigurdsen fra Virke og Fafo Østforums Anne Mette Ødegård, som ledet webinare.

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forskning.no, 30.11.20

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste