Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2008

 

Polakk gikk først på Elkem Salten

Adrian Nieboj var en av de første som ble rammet av de vanskelige tidene for Elkem Salten. Han hadde sin siste arbeidsdag på verket fredag. Nieboj jobbet i vedlikeholdsavdelingen som maler, og vedlikehold blir nedprioritert i denne vanskelige situasjonen (Saltenposten, 29.11.08). Les mer>>

 

Litauerne må reise hjem

Biler på rekke og rad med litauiske skilter står parkert utenfor Marine Harvest på Eggesbønes i Herøy kommune. Bedriften har 85 gjestearbeidere av ca. 200 totalt. Lønnsforholdene er ikke lett å få tak på, og til nyttår må 75 av dem reise hjem (Næringsmiddelarbeideren/LO-Aktuelt, 28.11.08). Les mer>>

 

Sosial dumping i Oslo kommune

Norske kommuner, med Oslo i spissen, kjøper utenlandsk helsepersonell på slavekontrakter for å spare penger og skaffe folk. I løpet av det siste året har Oslo kommune utbetalt over 20 millioner kroner til vikarbyrået ASOR – som kommunen ble advart om at drev useriøst allerede i 2004 (Dagsavisen, 28.11.08). Les mer>>

Les også:
Betalte 62.000 kroner for å få jobbe i Norge (Dagsavisen, 27.11.08)
ASOR avviser alle beskyldninger (Dagsavisen, 27.11.08)
Sjekker ikke rykter (Dagsavisen, 27.11.08)
Oslomillionene ender i England (Dagsavisen, 27.11.08)
NUF-foretakene bekymrer Økokrim (Dagsavisen, 27.11.08)
– Oslo kommune har vært passive (Dagsavisen, 28.11.08)
Skal granske leie av helsepersonell (Dagsavisen, 29.11.08)
Krever svar fra Kallmyr (Dagsavisen, 03.12.08)

 

Oslo kommune betaler Langemyhr-ansatte

- De polske arbeiderne i Langemyhr-saken får utbetalt lønn før jul, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen. Oslo kommune etterbetaler lønn til arbeiderne på til sammen ca 1,3 millioner kroner. Byggmester Harald Langemyhr AS ble i mai anmeldt av Oslo kommune for grovt bedrageri i størrelsesorden 20 millioner kroner. Han har status som siktet i saken, som dreier seg om påstander om grov overfakturering av arbeider firmaet utførte på Økern sykehjem (VG, 27.11.08). Les mer>>

 

 

Fortsatt krav fra fagbevegelsen om norsk veto

Alle trodde at LOs motstand mot tjenestedirektivet ble feid av banen av Jens Stoltenberg. Nå viser det seg at Fagforbundet og Fellesforbundet står fast på krav om norsk veto. Vi har et vedtak om å kreve reservasjon mot tjenestedirektivet, og ingen har tatt opp at vi skal endre på det. Vi har hatt runde i forbundsstyret og med fylkeslederne, og ingen har vært uenig i det, sier forbundssekretær Stein Gulbrandsen i Fagforbundet (ABC Nyheter, 27.11.08). Les mer>>

 

 

Lysark fra arbeidsrettskonferanse 26. november

Logo100 personer var til stede på arbeidsrettskonferansen "Nordisk samarbeid om nordisk modell". Konferansen ble arrangert av Norden i Fokus Oslo, i samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og Formula. Bakgrunnen for konferansen var det siste årets avgjørelser i EF-domstolen i Laval, Rüffert, Viking/Line og Luxemburg-sakene. (Fafo Østforum, 27.11.08) Last ned lysark fra noen av innledningene>>

Se også: Konferanseprogram med presentasjon av innlederne
Fafo Østforums temaside EF-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

 

 

Samling for polske arbeidere

LogoAlle polske arbeidsinnvandrere i Trøndelag er invitert til et stormøte for å få skikkelig informasjon. De som står bak er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Trondheim kommune, flere offentlige etater, organisasjoner private aktører bidrar også under arrangementet (Stjørdalens Blad, 26.11.08). Les mer>>

 

Leide polakker uten arbeidsavtale

Det polske bemanningsselskapet Jobselect leide ut polakker uten godkjente arbeidsavtaler til Bama Industrier. Jobselect lot de polske arbeiderne jobbe overtid uten overtidsbetaling og slurvet med de ansattes hviletider. De hadde heller ikke godkjente arbeidsavtaler, mener Arbeidstilsynet (Drammens Tidende, 25.11.08). Les mer>>

Les også:
Trodde alt var i orden (Drammens Tidende, 25.11.08)
Dette er grov utnyttelse (Drammens Tidende, 26.11.08)

 

 

Tillitsvalgte i Ulstein-konsernet vil utsette allmenngjøring

14 ansattevalgte styremedlemmer og tillitsvalgte i Ulstein-konsernet ber Tariffnemnda om å utsette allmenngjøringsvedtaket for verftene - to av dem fra Fellesforbundet. - Dette er pinlig for oss i klubben, sier klubbleder Jan Helge Dyngeland til magasinett.org. Så sent som på fredag hadde klubbstyret et møte hvor det ble gjort klart at ingen fra Fellesforbundet skulle gi etter for presset fra Ulstein-konsernet (Magasinet for fagorganiserte, 25.11.08). Les mer>>

Les også: Til kamp mot allmenngjøring (Nettverk, 25.11.08)

 

Allmenngjøring - nå også på polsk

Polske arbeidere kan nå lese Lov om allmenngjøring på sitt eget morsmål. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt ut en polsk versjon av loven på sin nettside (Magasinet for fagorganiserte, 25.11.08). Les mer

 

 

El-bedrift med eget «polakktillegg»

Logo– Motbydelig, sier Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet om at ansatte får 5 kroner timen i lønnstillegg for å jobbe sammen med polakker. Ifølge Dagsavisen var det under en samling for klubbledere i el-bransjen i Buskerud tidligere i år at det spesielle lønnstillegget ble kjent. Avisa hevder å ha tre ulike kilder, som alle var til stede på møtet, og som gir sammenfallende versjoner av hva som ble sagt (Fri Fagbevegelse/Dagsavisen, 25.11.08). Ler mer>>

 

 

Ingen IT-bedrifter frykter tjenestedirektivet

Abelia-sjef Paul Chaffey mener det blir helt fjernt for IT-bransjen å kreve beskyttelse. -Tjenestedirektivet vil medvirke til at IT-bedriftene blir sterkere og dyktigere og bedre i stand til å tåle endringer, mener Chaffey. Han frykter at Norge kan miste kontrakter hvis de ikke får være med i den internasjonale konkurransen (digi.no, 25.11.08). Les mer>>

 

Nordisk samarbeid om nordisk modell - seminar 26. november

Norden i Fokus, i samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og Formula arrangerer en konferanse om arbeidsrett i de nordiske landene. Bakgrunnen er det siste årets avgjørelser i EF-domstolen i Laval, Rüffert, Viking/Line og Luxemburg-sakene. Målsetningen med seminaret er dels å utveksle erfaringer på tvers av de nordiske landene, og dels å berede faktagrunnlaget for diskusjonen i Norge. Konferansen finner sted 26. november, kl. 8.30-12.30, i Fafos konferanselokaler. Fortsatt plasser igjen. Påmelding snarest. (Fafo Østforum, 20.11.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet

Sylvia BrustadRegjeringen har i dag vedtatt å anbefale Stortinget å innlemme EUs tjenestedirektiv i EØS-avtalen. Regjeringen vil fremme en stortingsproposisjon om saken rundt årsskiftet. – Tjenestedirektivet vil gjøre det enklere for norske bedrifter å selge sine tjenester i EU-land. Det vil også gjøre det enklere for norske bedrifter å etablere seg i EØS-området, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad. (NHD, pressemelding, 20.11.08) Les mer>>

 

 

 

Europaparlamentet støtter Blue card

Europaparlamentet stemte i går for å innføre Blue card. Målet med Blue card er å tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft til EU. De som søker om kortet skal i følge Parlamentet oppfylle bestemte krav for å motta kortet, blant annet i forhold til erfaring, utdannelse og lønnsnivå. Parlamentarikerne oppfordrer samtidig om å unngå kunnskapsflukt fra tredjeland. Prosedyren i saken er konsultasjon, der Rådet ber om Parlamentets syn (NHO Europanytt/Europaparlamentet, 20.11.08). Les mer her>>

 

 

Verftsindustrien vil uthule allmenngjøring

Verftsindustrien på Vestlandet ber Tariffnemnda om at allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ikke skal gjelde kontrakter inngått før 1. desember. De tillitsvalgte settes under hardt press for å støtte kravet. Verftsdirektørene skriver i et brev til Tariffnemda at det ikke er grunnlag for å hevde at det foregår sosial dumping i verftsindustrien, de forklarer hvor dårlig lønnsomhet verftene har på grunn av høy kostnadsvekst, og at inngåtte kontrakter ikke har tatt høyde for allmenngjøringsvedtaket. (Magasinet for fagorganiserte, 20.11.08) Les mer>>

 

 

EL& IT ikke overbevist av LO-juristenes faktanotat om tjenestedirektivet

LogoLOs juridiske avdeling har utarbeidet et faktanotat om tjenestedirektivet . Notatet tar for seg de vanligste motforestillingene og bestrider en rekke av disse påstandene med henvisning til bestemmelsene i direktivet. EL & IT Forbundets Hans O. Felix er ikke overbevist av LO-juristenes faktanotat om tjenestedirektivet. Nesten halvparten av regjeringen og store deler av fagbevegelsen og folket er fortsatt ikke trygge på at EUs tejenestedirektiv er uproblematisk, påpeker Felix. (Fri Fagbevegelse, 20.11.08) Les mer>>

Last ned: Fakta om tjenestedirketivet (LOs juridiske kontor, 17.11.08)

 

 

NHO til sak mot staten

LogoArbeidsutvalget i NHO godtar ikke allmenngjøring av tariffavtalen ved verftene, og går til sak mot staten. – Vi ser veldig alvorlig på konsekvensene av dette vedtaket [allmenngjøring ved verftene] for våre bedrifter. NHOs arbeidsutvalg har gitt oss grønt lys for å gå til søksmål og vi vil nå forberede sak mot staten, uttaler direktør Sigrun Vågeng i NHO til Dagens Næringsliv (Magasinet for fagorganiserte, 19.11.08). Les mer>>

 

 

 

 

Liten EU-folkevandring

Frykten for store folkevandringer etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har ikke slått til. Lønninger og ledighet er heller ikke blitt påvirket, viser en ny rapport fra EU-kommisjonen. EU-kommisjonen oppfordrer alle land i unionen til å fjerne restriksjonene på den frie bevegelsen av arbeidskraft så raskt som mulig. Kommisjonen mener det vil bidra til å redusere svartarbeid og de negative følgene på økonomien, også de sosiale kostnadene (Fri Fagbevegelse, 19.11.08). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet stanser byggeprosjekter

LogoArbeidstilsynet i Oslo og Akershus har vedtatt stans i arbeidet på en tomannsbolig i Asker. Tomannsboligen blir oppført av fem litauere som jobber for Stein Skau-Jacobsen. Det betyr i praksis at alle byggeprosjektene hans i Norge er stanset til han har levert nødvendig dokumentasjon på de ansattes lønnsvilkår (Telemarksavisa 19.11.08). Les mer>>

 

 

Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet
Lysark fra Fafo Østforum seminar 17. november:

Om lag 75 var til stede på Fafo Østforums seminar om rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Kan og vil Norge vinne den internasjonale kampen om kompetansen? På dette seminaret så vi nærmere på erfaringer med rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet, med eksempler fra olje- og helsesektoren. Innledende kommentarer ved NHO og LO. Innledninger ved NAV EURES, Norske Shell og Helse Førde. Kommentar ved NITO og Norsk Sykepleierforbund. (Fafo Østforum, 18.11.08) Last ned innledningene>>

 

 

3 millioner immigranter til EU i 2006

Tall fra Eurostat lagt fram i dag, viser at 40 prosent av immigrantene som slo seg ned i et EU-land i 2006, var innbyggere fra andre EU-land. De største utenlandske immigrantgruppene i EU kom fra blant annet Polen og Romania. Spania, Tyskland og Storbritannia tok til sammen i mot 60 prosent av alle utenlandske immigranter i EU. (NHO Europanytt/Eurostat, 18.11.08) Les mer>>

 

 

Ingen stor innvandring fra Øst-Europa til EU-land i Vest-Europa

I motsetning til den gjengse oppfatning har ikke EUs ekspansjon østover ført til en enorm arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene til Vest-Europa, ifølge en fersk EU-rapport. Rapporten, som er utført på vegne av EU-kommisjonen, viser at stadig flere østeuropeere fra de tolv nye medlemslandene tar seg arbeid i land som Tyskland og Storbritannia. Likevel er det relative antallet forholdsvis lavt. (Stavanger Aftenblad, 17.11.08) Les mer>>

 

 

– Norge vil merke lite til EU-direktivet

Betydningen av EUs tjenestedirektiv er overdrevet, mener leder av Senter for europarett ved Universitetet i Oslo, professor Fredrik Sejersted. (Dagsavisen, 14.11.08) Les mer>>

Se også:
Opprop mot tjenestedirektivet fra AP-kvinner (ABC-Nyheter, 16.11.08)
Kronikk: Stoltenbergs bløff (SV/Klassekampen, 15.11.08)
Tror ikke på garantiene til Jens (Nationen, 14.11.08)
- Narrespill om EU-veto (Klassekampen, 14.11.08)
- Tjenestedirektivet et svik mot fagbevegelsen (Safe, 14.11.08)
- Tenestedirektivet trygger norske interesser (Arbeiderpartiet, 14.11.08)
Sentralstyret i Sp mot tjenestedirektivet (Senterpartiet, 14.11.08)

 

 

Ti mann, syv rom og drømmen om et hjem

I Drammen sto det et hus, fylt av polakker og drømmer. Det brant for en uke siden. På vestkanten i Oslo står også et hus, fylt av polakker og drømmer. De er i ferd med å bli knust - av stopp i byggebransjen. Finanskrisen rammer polske arbeidsinnvandrere hardt. Jobb og bolig er knyttet sammen, og arbeiderne er ofte svært forsiktige med å klage over boforhold. De er redde for å miste jobben. - Det er dessverre sånn at de tiltak man har å sette inn mot arbeidsgiverne, ofte går ut over arbeidstagerne selv, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. (Aftenposten, 16.11.08) Les mer>>

Les også: De andres liv (Morgenbladet, 21.11.08)

 

Innkvartering av utenlandske arbeidstakere

LogoEtter brannen i Drammen hvor syv polakker er omkommet, har Arbeidstilsynet fått mange spørsmål om etatens tilsyn med innkvartering for utenlandske arbeidstakere. - I alle tilsyn med tema sosial dumping spør vi hvor arbeiderne bor, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. De tre siste årene har Arbeidstilsynet gitt 69 pålegg til arbeidsgiver om å sørge for at den boligen de stiller til disposisjon for sine arbeidstakere har en standard som er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. (Arbeidstilsynet, 13.11.08) Les mer>>

Se også:
Aksjonerte mot nytt polakk-hus (TV2 Nyhetene, 14.11.08)
- Polakkene trues til taushet (Nettavisen, 14.11.08)

 

 

SV og SP tar dissens

Kristin Halvorsen- SV tar dissens i spørsmålet om tjenestedirektivet, sier Kristin Halvorsen, leder i SV. SV ønsket å bruke EØS-avtalens mulighet til å reservere oss mot direktivet. Det fikk partiet ikke Ap med på, og måtte derfor ta dissens i regjeringen. - Det er ingen som kan gi politiske garantier for at LOs krav blir innfridd. Dette skyldes at tolkningen av tjenestedirektivet vil ligge hos domstolene, og ikke politikerne, sier Halvorsen. (TV2 Nyhetene, 13.11.08) Les mer>>

Se også:
Kommentar: - Sprikende staur (Dagsavisen, 14.11.08)
- Regjeringssamarbeidet ikke truet (Dagen Magazinet/NTB, 13.11.08)
Sp-topper advarer Stoltenberg (VG, 13.11.08)
Jubel på ja-siden (Dagsavisen, 13.11.08)

 

 

Stoltenberg lover skriftlig garanti

Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg (Ap) lover at LOs krav til tjenestedirektivet skal innfris og nedfelles skriftlig i en proposisjon til Stortinget. - Proposisjonen kommer om noen uker, før jul, og så kommer en egen lovproposisjon over jul. Der vil vi selvsagt forankre dette, sier Stoltenberg til NTB. (Avis2, 13.11.08) Les mer>>

Se også:
Norsk Industri: - Tjenestedirektivet er viktig for Norge (Norsk Industri, 14.11.08)
Fellesforbundet vil ikke holde tilbake valgkampstøtte til Ap (Tidens krav, 14.11.08)
SV og Sp tror ikke på garantiene (TV2 Nyhetene, 13.11.08)
KrF krever forsikringer om tjenestedirektivet (KrF, 13.11.08)

Arbeiderpartiet: 15 spørsmål og svar om tjenestedirektivet
Arbeiderpartiets faktaside om tjenestedirektivet 

 

 

 

– Tjenestedirektivet gjør liten forskjell

Anne Mette ØdegårdTjenestedirektivet fører ikke til store endringer når det gjelder muligheten til å praktisere nasjonale regler på arbeidslivets område, sier forsker ved Fafo, Anne Mette Ødegård (Byggeindustrien/NTB, 13.11.08). Les mer>>

 

 

 

 

 

 

Nordisk samarbeid om nordisk modell - seminar 26. november

Norden i Fokus, i samarbeid med Fafo Østforum, Nordisk Råd og Formula arrangerer en konferanse om arbeidsrett i de nordiske landene. Bakgrunnen er det siste årets avgjørelser i EF-domstolen i Laval, Rüffert, Viking/Line og Luxemburg-sakene. Målsetningen med seminaret er dels å utveksle erfaringer på tvers av de nordiske landene, og dels å berede faktagrunnlaget for diskusjonen i Norge. Konferansen finner sted 26. november, kl. 8.30-12.30, i Fafos konferanselokaler. Påmeldingsfrist: 19. november. (Fafo Østforum, 13.11.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

 

Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet

Mot fire stemmer bestemte Aps stortingsgruppe seg torsdag for å si ja til EUs tjenestedirektiv. Dermed blir direktivet vedtatt med Aps ti mot Sps og SVs ni stemmer i regjeringen. Senere torsdag ventes nemlig Sp og SV å gi beskjed om at de tar dissens i denne saken. Statsministeren kaller det en seier for norske arbeidere. (Aftenposten, 13.11.08) Les mer>>

Se også: 
LO: - Positive signaler om arbeidet mot sosial dumping (Aftenposten, 13.11.08)
- Tjenestedirektivet viktig for norsk sysselsetting og velferd (Arbeiderpartiet, 13.11.08)
LOs kommentar til regjeringens beslutning (LO, 13.11.08)
LO krever bekreftelse fra EU (Fri Fagbevegelse, 13.11.08)
Regjeringen delt på midten (NRK, 13.11.08)
EU taus om mulig norsk tjenestedirektiv-nei (Aftenposten, 12.11.08)
Skuffet om fagbevegelsen taper kampen (EL & IT Forbundet, 12.11.08)

 

 

 

Ny rapport fra IRIS: Arbeidsinnvandring til Rogaland - regionale utfordringer

IRIS har på oppdrag av Rogaland fylkeskommune gjennomført et forprosjekt for å avdekke ulike behov og utfordringer knyttet til den økte arbeidsinnvandringen i regionen. Prosjektrapporten tar for seg resultatene fra en kartlegging blant lokale aktører som på ulike måter er opptatt av rekruttering og integrering av arbeidsinnvandrere i Rogaland. (Fafo Østforum, 12.11.08) Last ned rapporten hos IRIS

 

 

Vanskelig å definere en arbeidstaker

- Utenlandske arbeidstakere som er registrert som selvstendig næringsdrivende er ofte i realiteten å betrakte som arbeidstakere. Dette er noe mange utenlandske arbeidstakere er uvitende om, sier Fellesforbundets 1. nestleder Anders Skattkjær. (Fellesforbundet, 12.11.08) Les mer>>

 

 

Arbeiderpartiet kan trumfe gjennom tjenestedirektivet

Statsminister Jens Stoltenberg skal ha bestemt seg for å presse gjennom EUs tjenestedirektiv. Sp, SV og LO går langt i å anbefale et veto, men statsministeren skal ha bestemt seg, ifølge anonyme Ap-kilder. – Jens og de andre har bestemt seg for å kjøre direktivet gjennom. Da blir det sånn, sier en sentral Ap-politiker på nei-siden til Klassekampen. (E24/NTB, 12.11.08) Les mer>>

Se også:
EU-direktiv splitter regjeringa (NRK, 12.11.08)
Leder: - Vent med tjenestedirektivet (Bergensavisen, 11.11.08))

 

 

Uverdige boforhold er vanlig

Nesten alle tilsyn som er gjort på arbeids- og boforhold for utenlandske arbeidere de siste tre årene, har endt med pålegg til arbeidsgiver. Arbeidstilsynet har sammen med Plan- og bygningsetatene og Brannvesenet samarbeidet tett for avdekke uverdige og ulovlige boforhold for utenlandske arbeidere i Norge. Det har vært høyaktuelt i forbindelse med den økte arbeidsinnvandringen, spesielt fra Øst-Europa. Spørsmålet om boforhold for utenlandske arbeidere er reist også etter brannen i Drammen. (Aftenposten, 11.11.08) Les mer>>

 

 

Nytt nordisk prosjekt om rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland

Åsmund Arup SeipEtterspørselen etter ingeniører er for tiden svært stor i alle de nordiske landene, og mangelen på arbeidskraft med teknologisk kompetanse er en viktig driver i den pågående utviklingen av arbeidsinnvandringspolitikken, både på europeisk og nordisk nivå. I forrige uke var det oppstartmøte for et nytt nordisk prosjekt om rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland. Prosjektet ledes av Fafo ved Line Eldring og Åsmund Arup Seip. (Fafo Østforum, 10.11.08) Les mer>>

 

 

 

 

 

Nytt notat om arbeidsinnvandring

Omslag Som et ledd i arbeidet med formidling og kunnskapsspredning har IMER-programmet bedt forskere om å lage kunnskapsoversikter og temanotater om ulike emner innenfor migrasjon og integrering. Første notat er nå klart, Den nye arbeidsinnvandringen. Det er Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg som har skrevet den første kunnskapsoversikten om de siste års arbeidsinnvandring. Både denne og kommende utgivelser gir en oversikt over eksisterende forskning og kunnskap på de ulike feltene, sett fra de ulike forfatternes ståsteder. (Fafo Østforum/IMER, 10.11.08) Les mer>>

Last ned notatet:
Den nye arbeidsinnvandringen. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser.

 

 

 

Informasjonskonferanse for tillitsvalgte om allmenngjøring

LogoFellesforbundet skal holde to informasjonskonferanser som følge av vedtaket om å allmenngjøre deler av Verkstedoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Formålet er å informere og skolere de tillitsvalgte i bedriftene som vil møte dette daglig om forskriften oppfølging av denne. Konferansen i Stjørdal 1. desember kl 10-16 er for deltakere fra og med Sør Trøndelag til og med Finmark, og konferansen i Ålesund 3. desember kl 10-16 er for deltakere fra resten av landet. Påmeldingsfrist: 20. november. Les mer om program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

- Stoltenberg bør si ja til tjenestedirektivet

- Jens Stoltenberg bør la politikken gå foran taktikken og si ja til tjenestedirektivet. Stoltenberg vil ikke tape på å skjære igjennom, vise handlekraft og kjøre over LO, SV og Sp når det gjelder EU-tjenestedirektiv, ikke engang om det skulle føre til at Sp sier takk for seg i det rødgrønne følget, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse (10.11.08) Les mer>>

Se også:
- Tjenestedirektivet kan ødelegge den rød-grønne idyllen (Sarpsborg Arbeiderblad, leder, 10.11.08)

 

 

Økt press på Ap i saken om EUs tjenestedirektiv

Presset på Arbeiderpartiet i saken om EUs tjenestedirektiv øker etter at LO truer med tap av støtte i valgkampen neste år. – Dersom Arbeiderpartiet kjører gjennom EUs tjenestedirektiv i regjeringen, på tross av sterk motstand fra Senterpartiet, SV og LO, vil det straffe seg i valgkampen neste høst, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. (Dagsavisen, 08.11.08) Les mer>>

Se også: Jens kan miste LO-støtte (Dagsavisen, 08.11.08)

 

 

–Tjenestedirektivet kan true den nordiske velferdsmodellen

- Vi må ikke skusle vekk velferds-Norge. Både Fagforbundets leder Jan Davidsen og leder for «Nei til EU», Heming Olaussen, mener EUs tjenestedirektiv kan true den nordiske velferdsmodellen. (Fagbladet, 07.11.08) Les mer>>

 

 

Europeisk bygning krever solidaransvar

Under en høring om hovedentreprenørers ansvar for underentreprisene i Europaparlamentet onsdag, krevde lederen av Europautvalget for byggfagene, John Kerstens at det lages et direktiv som fastsetter solidaransvar for hovedentreprenørene. (Fellesforbundet, 07.11.08) Les mer>>

 

 

Hvor blir det norsk lønn?

Norsk Industri krever svar på hvilke bedrifter i verftsbransjen som fra 1. desember må betale norsk lønn til alle, som følge av vedtaket om allmenngjøring av verkstedoverenskomsten. Arbeidsgiverforeningen vurderer også å gå til sak mot vedtaket om allmenngjøring. (Magasinet for fagorganiserte, 07.11.08) Les mer>>

 

 

Kommentar: Veto mot tjenestedirektivet

Det brygger opp til EU-strid i regjeringen etter at SV og Senterpartiet har varslet veto mot EUs tjenestedirektiv. Per Olaf Lundteigen forklarer hvorfor Sp vil si nei. (Dagsavisen, 06.11.08) Les mer>> 

 

 

 

Fafo Østforum seminar 17. november:
Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet

Kan og vil Norge vinne den internasjonale kampen om kompetansen? På dette seminaret ser vi nærmere på erfaringer med rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet, med eksempler fra olje- og helsesektoren. Innledende kommentarer ved NHO og LO. Innledninger ved NAV EURES, Norske Shell og Helse Førde. Kommentar ved NITO og Norsk Sykepleierforbund. Seminaret arrangeres på Fafo mandag 17. november kl 14-16. Påmeldingsfrist 12. november. (Fafo Østforum, 05.11.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

Usikre på konsekvensene av ny forskrift

Det er full forvirring om ny forskrift som skal gi lik lønn og rettigheter til utenlandske og norske arbeidere i skipsindustrien. (NRK Møre og Romsdal, 05.11.08) Les mer>>

 

 

Stemte for Blue card

Europaparlamentets komité for sivile friheter stemte i går for å introdusere "blue card” for høyt kvalifisert arbeidskraft. Komiteen sier samtidig at kriteriene for tildeling av kortet må presiseres og at det må være opp til EUs medlemsland hvor mange som vil få kortet utstedt hvert år. (NHO Europanytt/Europaparlamentet, 05.11.08)

 

 

Mulig allmenngjøring for elektro

En forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene er sendt på høring. Tariffnemnda har ikke konkludert, men NHOs medlem går mot. (NHO, 04.11.08) Les mer>>

Høring – Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (AID, 04.11.2008) 

 

 

Solidaransvar fra 2009

Jan-Erik StøstadDepartementet har allerede startet utredningen om solidaransvar for lønn. – Vi har tenkt å holde ord. Det er fullt mulig å rekke et lovforslag til våren, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap). (Magasinet for fagorganiserte, 04.11.08) Les mer>>

Se også: Hvitbok om solidaransvar (Oslofjordkonferansen november 2008)

 

 

 

 

 

Danmark: Nej til flere udlændinge

En ny unversøkelse viser at kun 21 prosent av danskene støtter opp om den danske regjeringens planer om å øke innvandringen for å skaffe flere hender til arbeidsmarkedet. Til gjengjeld mener 84 prosent, at man bør konsentrere seg om å sysselsette de innvandrere som allerede er i Danmark. (Dansk LOs Ugebrev A4, 03.11.08) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700