Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2006

 

EUs konkurranseministre er enige om tjenestedirektivet

Etter lange diskusjoner ble EU-landenes konkurranseministere sent mandag kveld enige om et kompromissforslag til tjenestedirektiv. Ingen land stemte imot, men Litauen unnlot å stemme. Tjenestedirektivet går nå tilbake til EU-parlamentet for en siste behandling og votering (Dagens Næringsliv, 30.05.06). Les mer>>

Les også:
Ministers reach deal on services directive (EurActiv, 30.05.06)
Strid om arbetsrätten när tjänstedirektivet godkändes (Brusselkontoret for LO/TCO/SACO)
EUs tjenestedirektiv skal beskytte kollektivavtaler (LO-Aktuelt, 30.05.06)

 

Finansministeren er bekymret fordi færre polakker vil jobbe i Norge

Finansminister Kristin Halvorsen er bekymret over at det nå blir blir stadig vanskeligere å få polske arbeidstakere til Norge. Den økonomiske situasjonen i Polen er i bedring, og selv med en arbeidsledighet på 20 prosent, er det etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft (NRK, 29.05.06). Les mer>>

 

Mangler 11.500 tømrere

Tømrere er den yrkesgruppa som det er absolutt størst mangel på her i landet. Til sammen trenger byggebransjen 11.500 nye fagarbeidere. Bedre tilgang på arbeidskraft fra de nye EU-landene bidrar imidlertid til å begrense veksten i rekrutteringsproblemene (Byggmesteren, 26.05.06). Les mer>>

 

To år etter utvidelsen

Det er nå litt mer enn to år siden EU utvidet sitt område til å omfatte 10 nye medlemsland. I den anledning vil det neste uke bli markert med en større konferanse i Folkets hus i Oslo, arrangert av Forskningsstiftelsen Fafo. (Leder i Dagbladet, 25.05.06) Les mer>>

 

Polakker redder LO

LO mistet 8.900 medlemmer i fjor, mens polske arbeider strømmer til Fellesforbundet. Med over 1.000 polske og baltiske bygningsarbeidere går dette LO-forbundet i pluss (Avisenes Nyhetsbyrå, 22.05.06). Les mer>>

 

LO vil begjære nasjonal allmenngjøring

LOs administrasjon har fått fullmakt til å begjære allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag for hele landet. LO-sekretariatet ga i dag grønt lys til å fremme begjæringen for Tariffnemnda. Forbundsstyret i Fellesforbundet har tidligere gått enstemmig inn for en slik nasjonal allmenngjøring (Magasinet for fagorganiserte, 22.05.06). Les mer>>

 

Velger østeuropeere framfor lærlinger

Flere lærebedrifter innen bygg- og anleggsbransjen antyder at de i perioder heller vil leie inn østeuropeisk arbeidskraft enn å ansette lærlinger med de forpliktelsene det medfører. - Dessverre har det blitt slik, bekrefter Cato Ove Karlsen, formann i Byggmesterforbundet Romerike (Romerikes Blad, 20.05.06). Les mer>>

 

Bondefamilien gjør jobben selv

Fafo image/bildeBare 16 prosent av totalarbeidet på norske gårdsbruk er innleid hjelp, viser tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf). Det tilbakeviser påstanden om at polakker overtar norsk landbruk. Også Norsk senter for bygdeforskning reagerer og karakteriserer påstanden fra Økonomisk Rapport som en betydelig overdrivelse. - Trolig utføres under en tiendedel av gårdsarbeidet av utenlandsk arbeidskraft, sier forsker Johan Fredrik Rye. Forskningssjef i Fafo, Jon Erik Dølvik (bildet), legger til at bruk av polakker og arbeidskraft fra Øst-Europa uansett kan bli kortvarig moro i landbruket. - Næringa kan bli svært sårbar hvis den i stadig større grad baserer seg på import som i framtiden kanskje verken er like billig eller tilgjengelig, slutter han. (Nationen, 19.05.06) Les mer>>

 

Polakkene overtar norsk landbruk

Nærmere en tredel av gårdsarbeidet er nå overtatt av polakker og baltere. Samtidig fortsetter subsidiene å rulle inn. - Enkelte bønder kommer med søknader om 100 polakker til sommersesongen, sier politibetjent Ellen Nilsen ved Buskerud politidistrikt (Fafo Østforum, 18.05.06).

Se nyhetssakene:
Ikke bærekraftig (Dagbladet, 19.05.06)
- Avhengig av polakker (Drammens Tidende, 18.05.06)

 

Allmenngjort Europa

Norge er ikke alene om å allmenngjøre tariffavtaler. Bestemmelser om dette fins i de fleste av de 15 gamle EU-landene, samtidig som ni av de 15 har lovfestet minstelønn. (LO-Aktuelt, 18.05.06) Les mer>>

 

Mobilitet av arbeidskraft og tjenesteytelser i Østersjøregionen

"Mobility of Workers and Services in the Baltic Sea Area - barriers and opportunities" var tittelen på en konferanse arrangert av det danske Beskæftigelsesministeriet i København 10. mai. På konferansen drøftet representanter for virksomheter, arbeidsmarkedspartene og myndighetene, hvordan man i praksis kan skape bedre muligheter og rammer for mobilitet av arbeidskraft og tjenesteytelser i Østersjøregionen. (Fafo Østforum, 18.05.06)

Linker til innledninger på konferansen finner du her>>

 

Fafo Østforums årskonferanse 1. juni

Fafo image/bildeTo år etter EU-utvidelsen arrangerer Fafo Østforum torsdag 1. juni en heldags konferanse i Folkets Hus i Oslo. Temaet for konferansen er utviklingen i det europeiske og norske arbeidsmarkedet etter østutvidelsen. Konferansen vil blant annet by på nye forskningsfunn fra Fafos bedriftsundersøkelser om bruk av arbeidskraft fra Øst-Europa, hovedarktitekten bak utstasjoneringsdirektivet Jan Cremers, den latviske forfatteren Laima Muktupavela (bildet) og paneldebatt om regulering av lønnsvilkår og tiltak mot sosial dumping. Fortsatt noen plasser igjen! (Fafo Østforum, 16.05.06)

 

Engelske innledninger simultantolkes til norsk, og norske innledninger til engelsk.

Fafo image/bilde Konferanseprogrammet Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

Conference on EU enlargement, in Oslo 1 June

The conference is organised by Fafo's Forum on EU enlargment, and take as its point of departure developments in the European and Norwegian labour markets following EU enlargement two years ago. New research by Fafo on the use of labour from Eastern Europe will be presented, there will be speeches by, among others, Jan Cremers (coordinator at the European Institute for Construction Labour Research), Maciej Duszczyk, Deputy Director, Office of the Committee for European Integration, Poland and the Latvian author Laima Muktupavela (pictured), followed by a panel debate on the regulations of wage and working conditions and possible actions against social dumping. The meeting will be held in Oslo Congress Centre Thursday 1st of June. Simultaneous translation available to/from Norwegian and English.

Fafo image/bilde Conference program Fafo image/bilde Speakers and Panellists

 

Klart for nasjonal allmenngjøring

En landsomfattende allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår i byggfagene kan bli en realitet. LO skal ta stilling til saken i løpet av mai (LO-Aktuelt, 16.05.06). Les mer>>

 

 

Mye svart arbeid hos EØS-kvinner

Fafo image/bildeKun halvparten av kvinnene som i fjor fikk EØS-arbeidstillatelse i Norge er registrert med hvitt arbeid. Dette tyder på at omfanget av svart arbeid blant disse kvinnene er stort, sier forskningsleder Line Eldring ved forskningsstifelsen Fafo (NRK, 16.05.06). Les mer>>

 

 

 

 

 

Bulgaria og Romania må vente på EU-dommen

Bulgaria og Romania har 90 prosents sjanse til å bli medlemmer av EU fra årsskiftet. Men rumenerne og bulgarerne må vente til etter sommeren på å få bekreftet at EU-kommisjonen vil slippe dem inn (Stavanger Aftenblad/NTB, 15.05.06). Les mer>>

 

Gjedrem tror på færre polakker

Sentralbanksjef Svein Gjedrem tror strømmen av arbeidsvillige polakker, svensker, baltere og andre utlendinger vil komme til å avta. Han mener at høyere minstelønner i Norge, kombinert med høyere etterspørsel etter arbeidskraft i enkelte EU-land, vil føre til færre polakker og baltere i Norge (Bergens Tidende, 14.05.06). Les mer>>

 

Revidert budsjett: Fire millioner ekstra til kamp mot sosial dumping

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner ekstra til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet for å styrke kampen mot sosial dumping. Tilsyn på arbeidsplasser med arbeidsinnvandrere fra de nye EØS-landene krever mye ressurser. Spesielt komplisert og tidkrevende er det å få tak i og granske dokumentasjon, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (12.05.06). Les mer>>

 

Polakker på topp i familiegjenforening

Fafo image/bildeAntallet polske familier i Norge øker kraftig. Ferske tall tyder på at det vil bli gitt nesten dobbelt så mange tillatelser til familieinnvandring i år som i fjor. -Så langt har det stort sett vært kortvarige tillatelser og kortvarige arbeidsforhold, men det er en klar glidning mot at folk blir lenger, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (NRK, 12.05.06). Les mer>>

 

 

 

Adecco nekter tariffavtale for polakker

Bemanningsbedriften Adecco Norge AS og Servicebedriftenes Landsforening i NHO vegrer seg for å inngå tariffavtale med Fellesforbundet for polske bygningsarbeidere. - Dette er et bevis på at konseptet bak bemanningsbedrifter ikke er fleksibilitet, men sosial dumping, uttaler forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet (Magasinet for fagorganiserte, 11.05.06). Les mer>>

 

YS om det nye forslaget til tjenestedirektiv

YS Sentralstyre har i dag behandlet høringsuttalelse om det nye forslaget til tjenestedirektiv. – Forslaget er kraftig endret sammenliknet med det første utkastet. YS ser forbedringspotensial, og mener man bør legge mer vekt på Europaparlamentets vedtak, sier YS-leder Randi G. Bjørgen (YS, 10.05.06) Les mer>>

Les høringsuttalelsen

 

LO tar ikke stilling til tjenestedirektivet

I en høringsuttalelse skriver LO at man vil avvente den videre utvikling før man tar stilling til om regjeringen bør legge ned veto mot det reviderte tjenestedirektivet. LO mener at forslaget til tjenestedirektiv har blitt vesentlig forbedret, men at det fortsatt inneholder uklarheter på viktige områder (LO, 08.05.06). Les høringsuttalelsen

 

Bekymret byggebransje

Tall fra NHO anslår at i løpet av første kvartal i år drev ca 9.000 utenlandske arbeidere tjenesteyting i Norge. Det er dobbelt så mange som i første kvartal i fjor. Byggebransjen vil gjerne bygge broer til utenlandske arbeidstakere. Men da må de ha samme lønns-, arbeids- og boforhold som norske arbeidstakere (Haugesunds Avis, 05.05.05). Les mer>>

 

Effektive tiltak mot sosial dumping

Billig utenlandsk arbeidskraft blir stadig mer dominerende innen asfaltbransjen. Fellesforbundet har nå imidlertid forhandlet seg fram til en ny overenskomst for dette tariffområdet som kan hindre sosial dumping (Fellesforbundet, 04.05.06). Les mer>>


EU-utvidelsen en suksesshistorie

EU-kommisjonen la i går fram en rapport som viser at utvidelsen av EU i 2004 har hatt positive økonomiske effekter for alle EUs medlemsland. - Gjenforeningen av Europa er ikke bare en enorm politisk bragd, det er også en økonomisk suksess, uttalte kommissær Joaquin Almunia da rapporten ble presentert (Fafo Østforum, 03.05.06).

Les pressemeldingen fra EU-kommisjonen her>>

 

- Sosial dumping på Follum

I påsken og uken etter jobbet 26 polske montører og sveisere på et prosjekt ved Norske Skog Follum. De hevder de jobbet for under 47 kroner timen fra en underleverandør. - I denne saken mener vi Norske Skog Follum burde ha vært mer hissige på å få tak i opplysninger om lønnsforholdene til arbeiderne, sier nestleder i Follum Bruks Arbeiderforening, Roy Helgerud (Ringerikes Blad, 03.05.06). Les mer>>

 

Stoltenberg lanserte handlingsplan mot sosial dumping

Vi kan ikke leve med at de som kommer hit for å gjøre en jobb, utnyttes gjennom lave lønninger og uforsvarlige arbeidsforhold. Vi sier ja til arbeidsinnvandring og nei til sosial dumping, sa Jens Stoltenberg i sin 1. mai-tale (Dagsavisen, 02.05.06). Les mer>>

Les handlingsplanen her>>

Les pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet her>>

 

Polakker truer med streik

Polske arbeidere i Norge krever norske vilkår og truer med streik. 1. mai var de på plass i toget i Bergen. "Nei til sosial dumping. Norsk lønn for arbeid i Norge" var parolen, båret av polske bygningsarbeidere ansatt i Adecco (Nettavisen/Bergens Tidende, 02.05.06). Les mer>>

 

Uten polakker intet tivoli

Danske tivolier klarer ikke å skaffe danske arbeidstakere. Det betyr at omreisende tivolier ikke klarer å drive uten østeuropeisk arbeidskraft. Danskene er ikke lenger interessert i et omflakkende liv, forklarer tivolieier Henriette Ohlsen til dansk LOs Ugebrev (02.05.06). Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700