Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2005

 

Fellesforbundet avslører sosial dumping

9 kroner timen var grunnlønnen til 19 bygningsarbeidere fra Polen og Litauen. I tillegg hadde arbeiderne noen bonuser som kunne føre til 38 kroner timen brutto. Fellesforbundet i Trøndelag har avslørt sosial dumping i stor skala i Trondheim. (NRK, 30.09.05) Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring fortrenger norske innvandrere på arbeidsmarkedet

Importen av arbeidskraft fra de nye EU-landene har eksplodert fra mai 2004. Antall arbeidsledige nordmenn synker i samme takt som importen øker, mens norske innvandrere står igjen i ledighetskøen. (Stavanger Aftenblad, 28.09.05) Les mer>>

 

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår

Hovedkonklusjonene i evalueringen av allmenngjøringsloven ble i går presentert av statssekretær Helge Eide på et seminar i Fafo Østforum. Departementet foreslår å gi partene innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos bedrifter som er omfattet av allmenngjøringsforskrifter. Videre foreslås det at byggherrer skal ha plikt til å ta inn en klausul i kontrakter med underleverandører om at vilkårene i allmenngjorte tariffavtaler skal følges. (Fafo Østforum 23.09.05)

Helge Eides innlegg (pdf)

ASDs evalueringsrapport

Se også nyhetssaker:

- Det er nå jobben starter! (Fellesforbundet, 03.10.05)

- Ikke privat innsyn (Byggmestern, 29.09.05)

Innsynsrett foreslås (Byggmesteren, 28.09.05)

Evaluering av allmengjøringsloven: Fire forslag til forbedring (EL & IT forbundet, 27.09.05)

Luselønn skal frem i lyset (Ukeavisen Ledelse, 27.09.05)

Luselønn skal fram i lyset (Dagsavisen, 27.09.05)

Generelt innsyn - eller vekk med beviskravet (Magasinet for fagorganiserte, 24.09.05)

 

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen

Fafos forskningsledere Jon Erik Dølvik og Line Eldring har i den nye rapporten Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen, utgitt i Nordisk Ministerråds TemaNord-serie, sammenliknet og drøftet nordiske forskjeller og fellestrekk:
* Utviklingen i arbeids- og tjenestemobiliteten fra de nye EU-landene i Øst-Europa til Norden siden 1. mai 2004, samt mulige konsekvenser for de nordiske arbeidsmarkedene,
* de viktigste tiltakene de nordiske landene har iverksatt for å regulere, kontrollere og håndheve vilkårene for arbeids- og tjenestemobilitet fra de nye EU-landene, samt foreløpige erfaringer med disse tiltakene,
* årsaker til den nordiske variasjonen i omfanget og karakteren av arbeids -og tjenestemobilitet fra de nye medlemslandene, samt
* behovet for nordisk kunnskap, erfaringsutveksling og videre forskning på feltet.

Les rapporten her (pdf)

Rapporten kan også bestilles hos Nordisk Ministerråd

Se også nyhetssaker om rapporten:

Flest østeuropeere til Norge (Ukeavisen Ledelse, 30.09.05)

- Krevende for arbeidsmarkedet (Ny Tid, 24.09.05)

De tok "tjenesteveien" (LO-Aktuelt, 15.09.05)

Norden er ikke blevet "oversvømmet" (Nordiska Nyheter, 15.09.05)

 

Henter verftsarbeidere fra Polen

Om lag 70 polske stålarbeidere vil være i arbeid på Kleven Florø når verftet er tilbake i full drift. De polske arbeiderne er ansatt i et polsk selskap sunnfjordverftet har vært med på å etablere. Direktør Gustav Johan Nydal i Kleven Florø legger ikke skjul på at lønnsnivået i verftets polske firma er langt lavere enn i morselskapet. (Bergens Tidende, 20.09.05) Les mer>>

 

Regjeringen foreslår innsynsrett

Regjeringen foreslår å gi fagforeningene innsyn i lønns- og arbeidsvilkår for å sjekke om bedrifter betaler utenlandske arbeidere ulovlig lav lønn. Fagforeningene har lov til å boikotte bedrifter som bryter reglene. - Vi må kunne dokumentere at det er grunnlag for en boikott, og det kan vi ikke hvis vi ikke har innsyn, sier Kjell Skjærvø i Fellesforbundet. Men Byggenæringen er skeptisk til forslaget. - Det er det offentlige som bør gjennomføre kontroller, og ikke fagforeninger, mener administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening. (Dagsavisen, 27.09.05) Les mer>>


Sveitsisk ja til arbeidsinnvandring

56 prosent av de sveitsiske velgerne sa i søndagens folkeavstemning 'ja' til arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Det sveitsiske arbeidsmarkedet vel dermed gradvis bli åpnet for arbeidere fra EUs østeuropeiske medlemsland. (Drammens Tidende/NTB, 25.09.05) Les mer>>

 

Vil ha generelt innsyn

Fellesforbundets Kjell Skjærvø er delvis fornøyd med Arbeids- og Sosialdepartementets forslag til en bedre allmenngjøringslov. - Men noen forslag er for dårlige, mener han. - De tillitsvalgte trenger en generell innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår for å kunne bevise at sosial dumping foregår. (Magasinet for fagorganiserte, 24.09.05) Les mer>>

 

- Krevende for arbeidsmarkedet

Det kom langt færre arbeidere fra Øst-Europa enn enkelte fryktet. Men arbeidsmarkedet og innvandringen må organiseres bedre, sier forskningslederne ved Fafo, Line Eldring og Jon Erik Dølvik. Det kommer fram i den nye rapporten ”Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen”. (Ny Tid, 24.09.05) Les mer>>

Les rapporten her

 

Konkurrerer mot 50 kroner timen

Solid Vedlikehold på Sotra har i år møtt uvanlig tøff konkurranse fra billig polsk arbeidskraft. - Vi har over 70 ansatte som er fagorganiserte og mottar tarifflønn. Men det vil vi ikke klare dersom konkurrentene fortsetter å betale sine ansatte 50-60 kroner timen, sier gründer Anved Aarbakke. Firmaet roser fagforeningene for deres arbeid med å skape ryddigere forhold i bransjen. (Bergens Tidende, 24.09.05) Les mer>>

 

Sveits stemmer over arbeidsinnvandring

Søndag avholder Sveits folkeavstemning om arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene. Mange sveitsere er skeptiske til strømmen av arbeidere fra øst. Men blir det 'nei' vil landets forhold til EU svekkes dramatisk. (NRK, 22.09.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum inviterte til seminar 22. september om allmenngjøring og minstelønn

Forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler i byggebransjen i Østlandsområdet trådte i kraft 1. september. I oktober i fjor kom det første allmenngjøringsvedtaket i Norge. Spørsmålene om styrker, svakheter og endringsbehov ved regulerings- og kontrollregimene for grenseoverskridende arbeid er stadig like aktuelle – både i Norge, Norden og Europa. Allmenngjøringsloven er under evaluering, og diskusjonen om minstelønn fortsetter. Fafo Østforum inviterte 22. september til åpent seminar for å belyse disse problemstillingene. (Fafo Østforum, 23.09.05) Foiler fra innleggene finner du her (pdf):
Torgeir Aarvaag Stokke, Birgitta Nyström, Helge Eide, Stein Bjørndal

Aktuelle publikasjoner:

Lavlønnskonkurranse og sosial dumping (Fafo)

Lovfestet minstelønn i Norge? (Fafo)

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen (Nordisk Ministerråd)

 

Dansk blokade førte fram

To uker med blokader mot tre jyske byggeplasser og sympatiaksjoner fra en rekke LO-forbund var det som skulle til for å få det polske byggefirmaet Omeka til forhandlingsbordet. Heretter skal polakkene i det polske byggefirmaet arbeide etter dansk overenskomst. (Magasinet for fagorganiserte, 21.09.05)

 

Petroleumstilsynet: - Ingen sosial dumping

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere i oljebransjen uten å finne kritikkverdige forhold. Tilsynet slår fast at allmenngjøring av tariffavtaler har blitt etterlevd. (Petroleumstilsynet, 20.09.05) Les mer>>

 

Mulig frislipp av billige håndverkere

Lønnsnivået i de nye medlemslandene er lavere enn i Vest-Europa, og på grunn av frykt for sosial dumping og massiv arbeidsinnvandring, slapp derfor ikke EU arbeidsinnvandringen fri da unionen ble utvidet med 10 nye land i 2004. Medlemslandene i EU vurderer nå å slippe fri arbeidsinnvandringen fra de ti nye medlemslandene. Neste sommer kan det dermed bli fritt frem for polakker og andre billige håndverkere fra øst å jobbe i Norge. (Aftenposten, 19.09.05) Les mer>>

 

Danske entreprenører vil ikke ha underbetalt arbeidskraft

Syv av Danmarks åtte største entreprenørfirmaer har innført regler som hindrer underentreprenører i å betale arbeidere mindre enn tarifflønn. Danske fagforeninger håper dette vil sette en standard for hele bransjen. (LO Ugebrev, 19.09.05) Les mer>>

 

Stansefabrikken sier opp 17

Det Lillesand-baserte selskapet vedtok i forrige uke å legge ned produksjonsavdelingen i Fredrikstad. Klubben ved bedriften raser over styrets beslutning om utflagging til Litauen. (Demokraten, 15.09.05) Les mer>>

 

Fellesforbundet anmelder bemanningsselskap til Arbeidstilsynet

Fellesforbundet mener å ha avdekket at en polsk arbeider jobber for 45 kroner i timelønn med flislegging i Farrishallen. Det er ekstra beklagelig at sånt skjer i et kommunalt bygg, sier Raymond Marthinsen i Fellesforbundet. Den polske fagarbeideren jobber i et av kommunens underleverandørfirmaer. - Dette er et firma vi kjenner til fra andre lignende saker. Nå skal vi bruke loven. Vi starter med å anmelde saken til Arbeidstilsynet, sier Marthinsen. (Østlandsposten, 15.09.05) Les mer>>

 

Firma anmeldt for sosial dumping

Fellesforbundet i Larvik har anmeldt bemanningsselskapet Global Support AS for å gi en polsk arbeider kun 45 kroner i timelønn. Dette er langt under den nylig lovfestede tarifflønnen på 126 kroner i timen. Firmaet hevder derimot at arbeideren ennå ikke har fått lønn etter at den nye loven ble innført. (Sandefjords Blad, 15.09.05) Les mer>>

 

15 polske elektrikere sultet i Frankrike

I stedet for avtalt lønn, fikk 15 polske elektrikere ved et fransk skipsverft kun 5,40 euro (ca 40 kroner) dagen. Dette holdt ikke til mat en gang, og i protest mot forholdene, lenket polakkene seg til fabrikkporten ved det franske skipsverftet. Den franske fagbevegelsen CGT skaffet mat til de sultne elektrikerne, og CGT krever nå at den franske regeringen ser på forholdene for arbeidere som er i samme situasjon som underbetalte innvandrere. En ny rapport viser for øvrig, at det er Storbritannia, som ikke har noen restriksjoner, som mottar flest arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene. (Dansk LO, EU-Orientering nr 7/2005) Les mer>>

 

Ny begjæring om allmenngjøring fra LO

LO krever tarifflønn for alle byggbedrifter i Hordaland, fordi de mener å kunne dokumentere at byggentreprenører driver sosial dumping og underbetaler utenlandske arbeidstakere. Fellesforbundets avdelinger i Hordaland har samlet inn omfattende dokumentasjon fra 12 selskaper. Dette blir den siste begjæringen som Fellesforbundet fremmer i denne tariffperioden som går ut 31. mars 2006. Dette fordi allmenngjøring gjelder kun for en tariffperiode om gangen. (Magasinet for fagorganiserte, 12.09.05)

 

Øst-europeere i norske skoger

Norske skogeiere leier inn skogsarbeidere fra Øst-Europa. - Å ansette øst-europeere i perioder gjør oss mer konkurransedyktig, og de gjør et godt arbeid, sier skogeier og skogbruksleder Thor Olsen i Glommen Skogeierforening. Norsk Skogeierforbund har inntrykk av at stadig flere skogeiere benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. (NRK, 12.09.05) Les mer>>

 

Trollplaner i Litauen

Ifølge Østlendingen har ledelsen i konkursbedriften Norske Troll as planer om utflagging til Litauen. Ingen i bedriftens styre har hittil villet kommentere planene, men da konkursen var et faktum, ble de ansatte fortalt av ledelsen at målet var utflagging. - Det er mye bedre å flytte trollproduksjonen til et lavkostland, uttalte styreleder Odd Egil Sandøy. (Østlendingen, 11.09.05) Les mer>>

 

Nesten en femdobling av østeuropeiske firma i Norge

Nye tall fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) viser nesten en femdobling av antall firma fra Polen og Baltikum med oppdrag i Norge. I perioden januar-august 2004 var det registrert totalt 103 firmaer, mens det i samme periode i år var 479 firmaer med oppdrag i Norge. (Fafo Østforum, 07.09.05) Les mer>>

 

Forvirring i Tromsø rundt utenlandsk arbeidskraft

Tromsø kommune nekter entreprenører å leie inn utenlandsk arbeidskraft.Kommunen skal ikke benytte entreprenører som leier inn utenlandsk arbeidskraft fra andre firma. Utbyggerne må heller ansette disse slik at de får samme arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Men dette er ukjent for utbyggerne. (Radio Tromsø, 06.09.05) Les mer>>

 

Inkassobyrå vurderer flytting fra Leknes til Litauen

- Responsen fra kundene når vi skal forhandle om kontraktene videre bestemmer hvor fakturaadministrasjonen skal ligge. Er kundene mest opptatt av lavest mulig pris på tjenesten vår, flyttes den til Litauen, sier Arve Paulsen, kommunikasjonsdirektør i inkassobyrået Lindorff. Leknes mister i så fall 23 arbeidplasser. Flere norske arbeidsplasser er flyttet til Baltikum de senere årene, blant annet møbelbedrifter fra Vestlandet. (Lofotposten, 05.09.05) Les mer>>

 

Må få tiltak mot sosial dumping

- Vi må få tiltak mot sosial dumping i Tromsø kommune, sier Ap-politiker Arild Hausberg. Bakgrunnen er flere avsløringer i media om at utenlandske bygningsarbeidere jobber for luselønn ved kommunale og fylkeskommunale bygg i byen (NRK, 05.09.05) Les mer>>

 

9 kroner timen

Polske arbeidere er engasjert for å bygge offentlige bygg i Tromsø til 9 kroner timen i grunnlønn. Avisen Nordlys har kopi av arbeidskontrakten inngått mellom en av de polske arbeiderne og bemanningsselskapet Global Support - som formidler polsk arbeidskraft til Norge. - Denne sosiale dumpingen er en skam for Tromsø, sier regionalt verneombud for Fellesforbundet, Jens Ingvald Olsen. (Nordlys, 05.09.05) Les mer>>

 

Byggebransjen blir hvitere

Fellesforbundet er ikke med på at tariffestet minstelønn for bygningsarbeidere vil føre til mer svart arbeid. Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Sverre A. Larssen frykter oppblomstring av svart arbeid. Rådgiver Kjell Skjervø i Fellesforbundet er forundret over Larssens uttalelser. – Vi vet at mange av BNLs medlemsbedrifter hilser forskriften velkommen, mener Skjervø. (Dagsavisen 04.09.05) Les mer>>

 

Frykter flom av svart arbeid

1. september ble det forbudt å betale utenlandske byggearbeidere mindre enn 126 kroner timen. Nå frykter skattemyndighetene en flom av svart arbeid og skattejuks. De får støtte av administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL). – Vi frykter en oppblomstring av svart arbeid nå når den nye loven om minstelønn er trådt i kraft, sier Larssen og forsikrer at næringen kommer til å kjøre knallhardt på for å ta jukserne. (Dagsavisen, 03.09.05) Les mer>>

 

Allmenngjort tarifflønn fra og med i dag

Byggebransjen i Oslofjordregionen må fra og med i dag, 1. september, betale alle arbeidstakere gjeldende tarifflønn. Det vil si at faglærte skal ha minst 126 kroner og ufaglærte minst 115 kroner i timen. Allmenngjøringsforskriften gjelder byggeplasser i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold. I tillegg er Landsoverenskomsten for elektrofagene allmenngjort i Oslo og Akershus.
Torsdag 22. september vil Fafo Østforum arrangere seminar om allmenngjøring og minstelønn i Norge. Nærmere informasjon om dette kommer seinere. (Fafo Østforum, 01.09.05)

Les forskriften her og nyhetssaker fra ulike kilder under:

"Luselønn blir ulovlig" (Gjengangeren, 01.09.05)

"Slutt på billig-arbeid" (NRK, 30.08.05)

"Gjennombrudd mot sosial dumping" (Tønsbergs Blad, 30.08.05)

 

RV foreslår streikerett mot sosial dumping

RV har utarbeidet et forslag til ny lov som vil gi fagforeninger rett til streik, blokade og boikott når arbeidsgivere betaler dårligere enn gjeldende tariff. - Det er viktig at arbeidsfolk får konkrete kampmidler for å motvirke sosial dumping, sier Erling Folkvord, 1. kandidat for RV i Oslo. (RV, 01.09.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700