Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2005

Tariffnemnda foreslår allmenngjøring i byggsektoren

Tariffnemnda har i dag lagt ut på høring et utkast til forskrift om allmenngjøring av to tariffavtaler i byggsektoren. På bakgrunn av en begjæring fra LO foreslår Tariffnemnda å allmenngjøre deler av Fellesoverenskomsten for byggfag i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold og Landsoverenskomsten for elektrofagene i fylkene Oslo og Akershus.

Dersom Tariffnemnda treffer vedtak i samsvar med utkastet til forskrift, vil forskriften gjelde som minstevilkår for alle arbeidstakere innenfor forskriftens virkeområde. Tariffnemnda ber om skriftlige merknader til forslaget innen 27. juni 2005. (Arbeids- og Sosialdepartementet, 31.05.05)

Les høringsnotatet

Les pressemeldingen fra ASD

 

Fafo Østforum årskonferanse:
Ett år etter EU-utvidelsen - visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og næringsliv

Fafo Østforum årskonferanse belyste svært mange ulike sider ved EU-utvidelsen. Om lag 270 deltakere fikk høre om konsekvensene og erfaringene for norsk arbeids- og næringsliv så langt. Årskonferansen ble arrangert 26. mai i Oslo Kongressenter. Her er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen:

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten åpnet konferansen og stilte spørsmålet: Arbeidstakere fra øst – dumpingkandidater eller samfunnsbyggere? Manuskript (.pdf)

Dr. Herbert Brücker, Department of International Economics, German Institute for Economic Research, Berlin. Brücker er en av Europas ledende forskere på migrasjon og har utgitt en rekke publikasjoner om temaet. Labour migration in an enlarged EU: Emerging trends, dynamics and consequences. Lysark - Manuskript (.pdf)

Forskningssjef ved Fafo, Jon Erik Dølvik, er hovedansvarlig for Fafos satsing på kunnskapsutvikling om arbeidslivsvirkningene av EU-utvidelsen, knyttet til Fafo Østforum. Hans presentasjon hadde tittelen: Arbeids- og tjenestevandringer til Norden: Fellestrekk og forskjeller. Lysark (.pdf)

Bjarne Bull-Berg, direktør for strategi og forretningsutvikling i Hydro Aluminium Automotive, representerte bedriftslivet på konferansen. Han fortalte om Norsk Hydros virksomhet i Øst-Europa i foredraget Norsk bedrift i utlandet. Målsettinger og erfaringer med produksjon i de nye EU-landene. Lysark (.pdf - 4,3mb)

Polens ambassadør i Norge, Andrzej Jaroszynski, holdt foredrag med tittelen: One year after the EU-enlargement: Visions and realities for Polish economy and working life. Manuskript (.pdf)

Kommunal- og regionalminister og Høyre-leder Erna Solberg var invitert for å snakke om erfaringene med arbeidsinnvandringen til Norge fra EUs nye medlemsland. Hennes tittel var: Hvorfor kommer så mange til Norge? Ett år uten fri bevegelse av arbeidskraft - norske erfaringer og strategier i et nordisk perspektiv. Lysark (.pdf)

Utfordringer for partene og politikerne var tittelen på konferansens paneldebatt. I panelet var Erna Solberg, den svenske arbeidslivsministeren Hans Karlsson, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), Finn Bergesen jr. (NHO) og Børre Pettersen (LO). Finn Bergesen jr.s innledning finner du her. Manuskript (.pdf)

Konferanseprogrammet og Presentasjon av innlederne

 

Skjerpet finsk kontroll

En arbeidsgruppe har lagt fram forslag om å skjerpe kontrollen med utenlandske arbeidere som er utstasjonert i Finland. Gruppen, som består av representanter fra partene og forvaltningen, foreslår bl.a. at utenlandske bedrifter som sender arbeidstakere til Finland, må ha en stedlig representant i landet. (LO-Aktuelt, 30.05.05) Les mer>>

 

Økt EU-skepsis til lønnsdumping

Europeisk fagbevegelse øyner håp etter positive signaler fra EU-parlamentet om det omstridte oppprinnelseslandprinsippet i tjenestedirektivet. Resultatet kan bli et nei til at arbeidere skal få jobbe i andre medlemsland på hjemlandets lønnsnivå. (ANB, 25.05.05) Les mer>>

 

- Tar avstand fra dumping

Det amerikanske selskapet Clear Channel avviser at de velger polske underleverandører for å spare penger når de inngår kontrakter med norske kommuner. (Kommunal Rapport, 24.05.05) Les mer>>

 

Ren utvikling i renholdsbransjen

SBL og Norsk Arbeidsmandsforbund lanserte nylig "Ren Utvikling" i Oslo, en godkjenningsordning som sikrer at renholdsbedrifter har tariffavtale og ikke driver svart. Med dette ønsker partene å motvirke prispress, sosial dumping og uryddige arbeidsforhold for ansatte i renholdsbransjen. (NHO, 20.05.05) Les mer>>

 

Ren egoisme

Det burde være unødvendig å si det, men når nestleder Arve Bakke i Fellesforbundet vil lovfeste minstelønn, så handler det ikke om sosial dumping, men om reinspikka egoisme, skriver Dagens Næringsliv på lederplass. (20.05.05) Les mer>>

 

KS skjerper kampen mot sosial dumping

KS oppfordrer alle kommuner til å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere som utfører kontrakter i kommunesektoren. (Kommunal Rapport, 19.05.05) Les mer>>

 

LO-topp foreslår lovfestet minstelønn

- Med utvidelsen av EU har det oppstått helt nye problemer på arbeidsmarkedet, sier Fellesforbundets nestleder Arve Bakke. Endringene i arbeidsmarkedet med EUs utvidelse østover er så store at LO er nødt til å tenke nytt, sier han til Dagens Næringsliv (LO-Aktuelt, 18.05.05) Les mer>>

 

Norge trenger østeuropeerne

Det er for tiden større aktivitet enn noen gang innenfor bygg og anlegg. Selv om det er kommet tusenvis av utenlandske arbeidere til Norge etter EU-utvidelsen i fjor, kunne vi gjerne tatt imot enda flere, mener byggebransjen. (NRK, 11.05.05) Les mer>>

 

Lovfestet minstelønn ikke veien å gå

Lovfestet minstelønn er ikke et egnet tiltak mot sosial dumping. Å innføre minstelønn ville være et brudd med den norske tradisjonen, som går ut på å fastsette lønnsnivået ved hjelp av forhandlinger mellom partene. Det er konklusjonen i en Fafo-rapport som kom ut i dag. (LOnytt, 10.05.05) Les mer>>

 

Innvandring til Norge fra øst

Ett år etter utvidelsen av EU mot øst er Norge det landet i Norden som har tiltrukket seg flest arbeidsvandrere fra tidligere østblokkstater som er blitt med i EU. Det norske arbeidslivets lover og regler er utilstrekkelig tilpasset utviklingen, skriver Fafos Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe og Anne Mette Ødegård i en kronikk. (Aftenposten, 10.05.05) Les mer>>

 

Hva vil Ap med arbeidsinnvandring?

Mener Ap at det bare er vi som skal nyte godt av økt markedsadgang, eller skal det være gjensidig? Er man en del av et felles arbeidsmarked, må man også ta konsekvensen av det i form av å ikke sette unødvendige hindringer, skriver kommunal- og regionalminister Erna Solberg. (Dagsavisen, 10.05.05) Les mer>>

 

Jobber uten oppholdstillatelse

Fellesforbundet oppdaget i forrige uke oppdaget at flere av de polske arbeiderne på en byggeplass i Kristiansand ikke hadde oppholdstillatelse. Nå er firmaet de jobber for politianmeldt. (Fædrelandsvennen, 10.05.05) Les mer>>

 

Renvasking i renholdsbransjen

Lovlighet, skikkelighet og kamp mot sosial dumping er stikkord for ordningen "Ren Utvikling" som nå gjenoppstår. Den 19. mai er det lansering av godkjenningsordningen for renholdsbransjen. Det er Servicebedriftenes Landsforening og Norsk Arbeidsmandsforbund som står bak "Ren Utvikling". (Fafo Østforum, 09.05.05) Les mer>>

 

Tiltak mot sosial dumping

- Vi skal ikke ha et arbeidsmarked hvor vi underbys av lønninger det ikke går an å leve av. Det er uholdbart for fagbevegelsen. Vi ønsker utenlandsk arbeidskraft velkommen, men de skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, skriver LO-sekretær Ellen Stensrud, som skal delta i panelet på Fafo Østforums årskonferanse. (LO-Aktuelt, 05.05.05) Les mer>>

 

Utflagging ikke så billig likevel

Utflagging av produksjon til lavkostland har økt de siste årene. Men kostnadene synker ikke så mye som bedriftene har tenkt. Lønnskostnadene reduseres, men samtidig øker administrasjonskostnader, transportkostnader og leveringstid, viser en svensk undersøkelse. (LO-Aktuelt, 04.05.05) Les mer>>

 

- EU-utvidelsen har lyktes i å fremme tettere integrasjon

I løpet av ett år med et utvidet EU har både nye og gamle medlemsstater beveget seg mot tettere integrasjon. Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) ønsker denne utviklingen velkommen. (Fafo Østforum, 04.05.05) Les mer>>

 

Tøffere konkurranse etter EU-utvidelsen – men i begrenset omfang

Halvparten av bedriftene i byggenæringen har merket økt konkurranse etter utvidelsen av EU i fjor. Samtidig benytter kun 17 prosent av bedriftene utenlandsk arbeidskraft eller utenlandske underentreprenører. Det viser en medlemsundersøkelse gjennomført av Byggenæringens Landsforening. (BNL, 02.05.05) Les mer>>

 

Valla krevde sterkere virkemidler mot sosial dumping

LO-leder Gerd-Liv Valla presenterte kampen mot sosial dumping som en av LOs hovedsaker i sin 1.mai-tale. Fra talerstolen i Drammen krevde hun at regjeringen tar i bruk sterkere virkemidler for å hindre sosial dumping. (NRK, 01.05.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700