Skip to main content
Veiledning om hvilke leverandører som har rettigheter etter anskaffelsesloven

Veiledning om hvilke leverandører som har rettigheter etter anskaffelsesloven


Foruten norske leverandører har også leverandører som er gitt rettigheter etter internasjonale avtaler som Norge har på anskaffelsesområdet, rettigheter etter loven og forskrifter gitt i medhold av denne. Disse leverandørene har krav på å bli behandlet likt med norske leverandører i konkurranser om offentlige anskaffelser, og har adgang til å klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og til domstolene hvis de mener det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket.

(Regjeringen, 09.07.18)
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. juni

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. juni


Flere hjelpemidler for innkjøpere er på vei: Kriterieveiviser for bygg og transport (Difi), mal for kjøp av hotelltjenester (NHO), veiledning for lønns- og arbeidsvilkår (Difi) og sjekkliste for prosjektsamarbeid (NHO). 

(Anbud365, 15.06.18)
Offentlige anskaffelser: Foreslår «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere

Offentlige anskaffelser: Foreslår «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere


Det bør etableres en muntlig veiledningstjeneste - en «helpdesk» - som kan veilede oppdragsgiverne om ulike rettslige og innkjøpsfaglige spørsmål, foreslår Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. EBA, her ved adm.dir Kari Sandberg, mener også at det bør etableres et offentlig tilsyn av regelverket.

(Anbud365, 06.06.18)
Offentlige anskaffelser: Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheter

Offentlige anskaffelser: Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheter


12 % av medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforening (BNL) i NHO har tatt inn lærlinger som følge av krav i kontrakter. Det opplyser BNL i sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. – Krav til skatteattest og HMS- erklæring må videreføres, understreker Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

(Anbud365, 05.06.18)
–  Nytt tilsyn støtter ikke ambisjonene for offentlige anskaffelser

– Nytt tilsyn støtter ikke ambisjonene for offentlige anskaffelser


– Jeg er opptatt av at innkjøpere skal følge regelverket, men jeg er også opptatt av at de skal gjøre gode innkjøp og utnytte handlingsrommet for å få frem nye og fremtidsrettede løsninger. Jeg tror ikke at en ny aktiv tilsynsmyndighet vil støtte oppunder denne ambisjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet. Han kommenterer innspill med krav om etablering av en tilsynsordning for offentlige anskaffelser.

(Anbud365, 28.05.18)
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser?

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser?


Til sommeren kan Europaparlamentet komme til å be Europakommisjonen lage et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. En diskusjon i parlamentets fagkomite nylig avslørte at flere av målene med det gjeldende regelverket ikke er nådd, ifølge politikerne: Fortsatt komplisert regelverk, fortsatt mest bruk av «laveste pris» og muligheten for oppdeling av kontrakter har ikke ført til at små og mellomstore bedrifter (SMB) har fått flere kontrakter.

(Anbud365, 23.05.18)
Meninger: – Useriøse aktører inntar nå også offentlig sektor

Meninger: – Useriøse aktører inntar nå også offentlig sektor


–  Arbeidslivskriminalitet må sees i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold. Oppdragsgivere, arbeidstakere og forbrukere må få tilgang på informasjon som gjør det mulig å velge bort uetiske og kriminelle aktører, skriver Iver Erling Støen, LOs distriktssekretær i Oppland.

(Gudbrandsdølen Dagningen, 20.04.18)
Er anskaffelsesregelverket et hinder for innovasjon?

Er anskaffelsesregelverket et hinder for innovasjon?


– Offentlige anskaffelser er underlagt et strengt saksbehandlingsregime som blant annet skal sikre konkurranse og likebehandling. Det er i alminnelighet akseptert at innovasjon ikke trives i så regelstyrte og strukturerte systemer. Å gjennomføre innovasjon innenfor anskaffelsesregelverket kan derfor fremstå som en tilnærmet umulig øvelse, skriver avdelingsdirektør innkjøp/juridisk i Undervisningsbygg i Oslo kommune, Terje Stepaschko

(Anbud365, 17.04.18)
KS-råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing

KS-råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing


Mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen 2020. En rykende fersk veiledning med råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing foreligger. Det er KS Advokatene som står bak. Anbud365 gjengir hovedpunktene i veiledningen - i kortform.

(Abud365, 09.04.18)
29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018


Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet, skriver NHO. Tittelen på årets konferanse er "Markedstilgang skaper nye jobber". Konferansen holdes 29. mai 2018, kl. 09.15-15.30, på Majorstua i Oslo.

(NHO, 04.04.18)
Innkjøpere skal får bedre skatteverktøy til å avsløre useriøse leverandører

Innkjøpere skal får bedre skatteverktøy til å avsløre useriøse leverandører


Skatteopplysninger skal gjøres mer tilgjengelig, og i et høringsnotat skisserer Finansdepartementet to mulige løsninger: Et «obligatorisk» alternativ der opplysningene blir tilgjengelig om leverandøren vil eller ei. I det andre – det «valgfrie» – er det opp til leverandøren selv å bestemme. Departementet mener i utgangspunktet at det «obligatoriske» alternativet er best egnet.

(Anbud365, 03.04.18)
Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser

Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser


Målet er at denne veiviser skal gi en oversikt over handlingsrommet kommunene har når de ønsker å kjøpe ytelser fra vekst - og attføringsbedrifter, og som er innenfor anskaffelsesreglenes rammer. Veiviseren er laget av KS Advokatene på oppdrag av ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) og KS Bedrift.

Last ned veiviser-heftet

(ASVL, 19.03.18)