19. oktober: Norsk Industri seminar om anbud og anskaffelser

19. oktober: Norsk Industri seminar om anbud og anskaffelser


Det nye regelverket for offentlige anskaffelser er et av temaene på dette seminaret som finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Info om program og påmelding

(Norsk Industri, 31.08.16)
2. november: Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016

2. november: Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016


Nytt regelverk for offentlige anskaffelser skal forenkle og forbedre hverdagen for offentlige innkjøpere. Hvordan påvirker det bygg- og anleggs­anskaffelser? Det er tema når Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Entreprenør­foreningen Bygg og anlegg (EBA) inviterer til fagdag. Les mer om program og påmelding

(Renholdsnytt, 31.08.16)
Bekymret for nye regler ved offentlige anskaffelser

Bekymret for nye regler ved offentlige anskaffelser


- Dette er bekymringsfullt, sier LO-sekretær Trude Tinnlund om regjeringens forslag om mer enn å doble den nasjonale terskelverdien ved offentlige anskaffelser. Hun frykter det kan føre til mer sosial dumping og færre lærlinger.

Se også: NHO Service er kritiske til nye innkjøpsregler (NHO Service, 23.08.16)

(LO, 23.08.16)
Sverige: Raser mot politisering av anskaffelses-reglene

Sverige: Raser mot politisering av anskaffelses-reglene


NHOs svenske søsterforening, Svenskt Näringsliv, tar fram det store skytset mot sin regjerings forslag til nytt anskaffelsesregelverk. Et forsøk på å politisere disse reglene, heter det. Det tordnes bl.a. mot bruk av disse reglene til å bekjempe sosial dumping, og at virksomhetens behov underordnes politiske mål.

(anbud365.no, 22.08.16)
Vil dele opp de største veikontraktene

Vil dele opp de største veikontraktene


Oppdeling av de største veikontraktene vil være et nødvendig tiltak som fremmer norsk anleggsbransje, mener Maskinentreprenørenes forbund (MEF). De er bekymret for utviklingen i retning av flere større veikontrakter som tiltrekker et økende antall utenlandske entreprenører.

(Anbud365, 04.07.16)
Kronikk:Tvinger store anleggskontrakter norske entreprenører ut?

Kronikk:Tvinger store anleggskontrakter norske entreprenører ut?


Det siste halvåret har debatten rast om norske leverandører utestenges fra det offentlige markedet for samferdselsutbygging blant annet fordi kontraktene er for store. Regelverket er mer fleksibelt enn mange tror, og nytt regelverk skal dessuten legge bedre til rette for at også mindre aktører kan få en andel av offentlige kontrakter, skriver Hanne Zimmer og Heddy Ludvigsen fra Advokatfirmaet Hjort DA.

 

(bygg.no, 27.06.16)
Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen

Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen


– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett, og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

Les mer om Riksrevisjonens rapporter og reaksjonene på dem

 

(HMS-magasinet, 24.06.16)
Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark

Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark


Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. På dette seminaret Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

(Fafo Østforum, 22.06.16)
Riksrevisjonens rapporter om offentlige anskaffelser og arbeidslivskriminalitet

Riksrevisjonens rapporter om offentlige anskaffelser og arbeidslivskriminalitet


Riksrevisjonens undersøkelser av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser og av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet er overlevert Stortinget 21. juni. Fafo Østforum har laget en samleside med lenke til pressemelding og rapporter fra Riksrevisjonen, og reaksjoner på rapportene.

(Fafo Østforum, 21.06.16)
Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser


Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

(Fafo Østforum, 16.06.16)
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10.juni

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10.juni


LO er fornøyd med mye av hva Stortinget har gjort med den nye anskaffelsesloven. Virke åpner for tips fra misfornøyde. Dette og mye mer kan du lese om i Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser.

(anbud365.no, 10.06.16)
Innlegg: Ny anskaffelseslov nærmer seg

Innlegg: Ny anskaffelseslov nærmer seg


Næringskomiteen har avgitt sin innstilling til ny anskaffelseslov til Stortinget. Hovedtrekkene i regjeringens forslag opprettholdes, men med et skjerpet fokus på innovasjon, seriøsitet og miljøtenkning. Komiteen gir også enkelte signaler til de nye forskriftene, skriver advokat Marie Braadland og advokatfullmektig Odd Harald Eidsmo Barder.

(bygg.no, 10.06.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie