Skip to main content

A-krim-rapporten: Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge


Fem personer kan knyttes til åtte virksomheter som har vært kommunale leverandører. I løpet av de siste ti årene har de vært knyttet til 244 virksomheter, hvor 135 har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst, ifølge en gjengivelse av NTAES-rapporten.

(Anbud365, 04.02.20)
Debatt: – Arbeiderpartiets varslede omkamp om tariffkrav er hasardspill

Debatt: – Arbeiderpartiets varslede omkamp om tariffkrav er hasardspill med fylkeskommunens økonomi


Dersom Ap står fast ved kravet om omkamp i saken om tariffkrav i drift av veier i Trøndelag – og dermed utfordring av handlingsrommet innen EØS-avtalen – risikere de å rasere det økonomiske grunnlaget til fylkeskommunen fullstendig, skriver gruppeleder Lill Harriet Sandaune i Trøndelag FrP i en kronikk.

(Trønderavisa, 04.02.20)
– Meir statleg tilsyn og kontroll er ikkje rett medisin

– Meir statleg tilsyn og kontroll er ikkje rett medisin


– Forsettlege lovbrot bør reagerast på gjennom arbeidsrettslege reaksjonar og straffeforfylging av einskildpersonar, ikkje ved meir kontroll og sanksjonar på systemnivå. Sjølv med omfattande statleg tilsyn vil ein aldri klare å motverke alle feil, skriver LO-advokat Herdis Helle, i en kommentar til at konkurransedirektør Lars Sørgård ønsker et eget tilsyn for offentlige anskaffelser.

(Anbud365, 03.02.20)
Regjeringen sier nei til tilsyn for offentlige anskaffelser – NHO kjemper for

Regjeringen sier nei til tilsyn for offentlige anskaffelser – NHO kjemper for


Konkurransedirektøren og NHO vil ha – og ser, ifølge de to, store fordeler med – et tilsyn for offentlige anskaffelser, men næringsminister Iselin Nybø lar seg ikke rikke.

(Anbud365, 03.02.20)
Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelser

Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelser


NHOs søster i Sverige, Svenskt Näringsliv, går i en høringsuttalelse helhjertet inn for styrking av tilsynet med offentlige anskaffelser.

(Anbud365, 30.01.20)
Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser


– Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) følger opp hvis noen klager – men i mange tilfeller kommer det ingen klage. Årsaken kan være at de som tapte ikke vil gjøre seg til uvenn med oppdragsgiveren i fremtiden, mener konkurransedirektøren, som i en kronikk i dag etterlyser tilsyn.

(NRK, 29.01.20)
Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Så setter de pengene i eiendom

Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Så setter de pengene i eiendom


Myndighetene la i dag fram en oversikt over den mørkeste delen av det norske arbeidslivet. Rapporten fra NTAES viser at deler av arbeidskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika.

(FriFagbevegelse, 22.01.20)
Ny rapport: Utsendte arbeidstakere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag

Ny rapport: Utsendte arbeidstakere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag


Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Det kommer frem i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

(Økokrim, 22.01.20)
Tester kontrakter med styrkede menneskerettighetskrav

Tester kontrakter med styrkede menneskerettighetskrav


I regi av Etisk Handel Norge, pågår det for tiden et pilotprosjekt der man ser hvordan offentlige innkjøperes kontraktsoppfølging kan ta mer hensyn til de grunnleggende rettighetene til arbeiderne i globale leverandørkjeder. Det inviteres til informasjonsmøte i Oslo 28. januar.

(Anbud365, 21.01.20)
A-krim: Kommer veiledning for dem som vil være strengere enn reglene

A-krim: Kommer veiledning for dem som vil være strengere enn reglene


– Det skal utarbeides en veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fast i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

(Anbud365, 20.01.20)
Lokaldemokratiet advarer mot ny «meldeplikt til EU»

Lokaldemokratiet advarer mot ny «meldeplikt til EU»


EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet – med krav om tre måneders meldingsplikt før vedtak som omfatter dette markedet. Forslaget har fått full støtte fra Solberg-regjeringen. Lokalmyndighetenes forum, et rådgivende forum for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene, protesterer imidlertid sterkt mot virkningene dette vil kunne ha for lokaldemokratiet. Også LO advarer.

(ABC Nyheter, 17.01.20)
Lover veiledning for strengere tariff-krav i anbud

Lover veiledning for strengere tariff-krav i anbud


EØS-regelverket skremmer lokalpolitikere fra å stille tariffkrav i anbud, mener Per Olaf Lundteigen (Sp). Han har bedt arbeidsminister Anniken Hauglie om avklaring. Hun svarer at det kan stilles krav om både lønns- og arbeidsvilkår «i henhold til gjeldende tariffavtale for den aktuelle bransje» – og legger til at det skal utarbeides veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav.

(FriFagbevegelse, 17.01.20)