29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018


Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet, skriver NHO. Tittelen på årets konferanse er "Markedstilgang skaper nye jobber". Konferansen holdes 29. mai 2018, kl. 09.15-15.30, på Majorstua i Oslo.

(NHO, 04.04.18)
Innkjøpere skal får bedre skatteverktøy til å avsløre useriøse leverandører

Innkjøpere skal får bedre skatteverktøy til å avsløre useriøse leverandører


Skatteopplysninger skal gjøres mer tilgjengelig, og i et høringsnotat skisserer Finansdepartementet to mulige løsninger: Et «obligatorisk» alternativ der opplysningene blir tilgjengelig om leverandøren vil eller ei. I det andre – det «valgfrie» – er det opp til leverandøren selv å bestemme. Departementet mener i utgangspunktet at det «obligatoriske» alternativet er best egnet.

(Anbud365, 03.04.18)
Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser

Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser


Målet er at denne veiviser skal gi en oversikt over handlingsrommet kommunene har når de ønsker å kjøpe ytelser fra vekst - og attføringsbedrifter, og som er innenfor anskaffelsesreglenes rammer. Veiviseren er laget av KS Advokatene på oppdrag av ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) og KS Bedrift.

Last ned veiviser-heftet

(ASVL, 19.03.18)
EU lanserer veiledning som skal bidra til å redusere feil i offentlige anskaffelser

EU lanserer veiledning som skal bidra til å redusere feil i offentlige anskaffelser


I veiledningen listes opp 23 av de mest presserende feil som er identifisert gjennom årene.Men veiledningen har også til hensikt å bidra til at forvaltningen av gigantiske EU-fond, spesielt det europeiske investeringsfondet, blir best mulig. Også Norge har nytte av investeringsfondet – og dermed av veiledningen.

Se også: Helhetlig veiledning til reglene om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet, 01.12.17)

(Anbud365, 15.03.18)
Sogn og Fjordane fylkeskommune har omfattande svikt i innkjøpsrutinar

Sogn og Fjordane fylkeskommune har omfattande svikt i innkjøpsrutinar


«Fylkeskommunen bryt med fleire av dei grunnleggande prinsippa for offentlege anskaffingar», heiter det i ein forvaltningsrevisjon utført av Deloitte. Det blir også vist til at rutinane mot sosial dumping ikkje alltid blir følgt opp i det faktiske innkjøpsarbeidet. Dette aukar risikoen for at leverandørar har høve til å drive med sosial dumping, går det fram i rapporten.

(NRK Sogn og Fjordane, 13.03.18)
Vi trenger et velregulert arbeidsliv

Vi trenger et velregulert arbeidsliv


Heidi Nordby Lunde (H) og Kirsti Bergstø (SV) er enige om betydningen av et regulert arbeidsliv for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. – Vi må sikre gjennom offentlige anskaffelser at virksomhetene som gis oppdraget både har faste ansatte og at de er lærlingevirksomheter, sa Bergstø (bildet), da de deltok på Spekterkonferansen 2018: Strekk i laget?

(Spekter, 13.03.18)
Frostating ser bort fra EFTA-dom

Frostating ser bort fra EFTA-dom


Frostating lagmannsrett talte EFTA-domstolen midt imot om offentlige anskaffelser: Erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er ikke lenger betinget av et kvalifisert brudd på EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, heter det i dommen (sak E-16/16). Dette har nå blitt et brennhett juridisk tema.

(NHO, 12.03.18)
Kommentar: "Mat" for stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser

Kommentar: "Mat" for stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser


– Å håndtere innsynsbegjæringer er en arbeids- og tidskrevende utfordring for offentlige innkjøpere. Samtidig mangler det ikke på innspill som kan bidra til å gjøre situasjonen bedre. Da er tiden inne og moden til å få myndighetene på banen. Den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er en glimrende og riktig arena for en drøftelse av situasjonen, skriver Lennart Hovland.

(Anbud365, 02.03.18)
Nyhetsbrev om offentlige anskaffelser

Nyhetsbrev om offentlige anskaffelser


LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener myndighetene bør legge mer til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter og viser til at mange infrastrukturprosjekter har gått til utenlandske entreprenører. Dette er en av sakene i nyhetsbrevet "Stort og smått om offentlige anskaffelser".

(Anbud365, 16.02.18)
Stortingsmelding nummer to om offentlige anskaffelser

Stortingsmelding nummer to om offentlige anskaffelser


Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 500 milliarder kroner årlig. – En gang var innkjøperen kun et nødvendig onde som skulle bidra til minst mulig støy i anskaffelsesprosessen. I dag stilles det stadig mer omfattende krav til hva offentlige anskaffelser skal bidra til, skriver Jacob M. Landsvik.

(Fafo Østforum / Anbud365, 02.02.18)
Difi varsler økt trykk på sentrale områder for det offentliges innkjøpsvirksomhet

Difi varsler økt trykk på sentrale områder for det offentliges innkjøpsvirksomhet


– Offentlige anskaffelser er ansett som et viktig verktøy i myndighetenes satsing mot arbeidslivskriminliatet. Innkjøpere kan ikke være politifolk, men de kan bidra, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi, i en samtale med Anbud365. Difi vil i sin veiledning vise hvordan vernet mot arbeidslivskriminalitet kan økes i offentlige kontrakter.

(Anbud365, 29.01.18)
Leder: 28 milliarder grunner til å slå hardere ned på arbeidslivskriminaliteten

Leder: 28 milliarder grunner til å slå hardere ned på arbeidslivskriminaliteten


En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse estimerer at det norske samfunnet årlig taper 28 milliarder kroner på arbeidslivskriminaliteten. Det er satt i gang en rekke handlingsplaner, utredninger og arbeider med å få til et løft, men vi savner fortsatt mer praktisk handling, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

(bygg.no, 23.01.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie