Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser


Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

(Fafo Østforum, 16.06.16)
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10.juni

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10.juni


LO er fornøyd med mye av hva Stortinget har gjort med den nye anskaffelsesloven. Virke åpner for tips fra misfornøyde. Dette og mye mer kan du lese om i Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser.

(anbud365.no, 10.06.16)
Innlegg: Ny anskaffelseslov nærmer seg

Innlegg: Ny anskaffelseslov nærmer seg


Næringskomiteen har avgitt sin innstilling til ny anskaffelseslov til Stortinget. Hovedtrekkene i regjeringens forslag opprettholdes, men med et skjerpet fokus på innovasjon, seriøsitet og miljøtenkning. Komiteen gir også enkelte signaler til de nye forskriftene, skriver advokat Marie Braadland og advokatfullmektig Odd Harald Eidsmo Barder.

(bygg.no, 10.06.16)
Håper ny anskaffelseslov vil begrense feilskjær fra det offentlige

Håper ny anskaffelseslov vil begrense feilskjær fra det offentlige


Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser behandles i Stortinget i dag. Nytt regelverk vil ta hensyn til blant annet arbeidslivskriminalitet og sosiale forhold. – Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for 460 milliarder kroner. Derfor har loven stor betydning for hvordan vi forvalter felleskapets midler, og det nye regelverket vil være et viktig verktøy, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

(Fri Fagbevegelse, 09.06.16)
Difi styrker arbeidet mot sosial dumping

Difi styrker arbeidet mot sosial dumping


Difi utga i mars i fjor «Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – veileder om beste praksis». Nå skal de lage veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter. - Den kommende veiledningen er viktig ved anskaffelse av renholdstjenester fordi renholdsbransjen er utsatt for risiko for sosial dumping og arbeidslivskriminalite, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

(Fagbladet FDV, 03.06.16)
Anskaffelsesjubel - med litt bismak

Anskaffelsesjubel - med litt bismak


Næringskomiteen på Stortinget avga sin innstilling om lov om offentlige anskaffelser i går ettermiddag. Innovasjon er den store vinneren, NHO får derimot ikke gjennomslag for ny tilbudsprosedyre, sier Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

(NHO, 03.06.16)
Den nye anskaffelsesloven trer snart i kraft i Norge

Den nye anskaffelsesloven trer snart i kraft i Norge


I midten av juni er det Stortingsbehandling av Prop. 51 L (2015-2016) Lov om offentlige anskaffelser eller «anskaffelsesloven». Mest sannsynligvis vil loven implementeres og trå i kraft tidlig på høsten 2016 sammen med nye forskrifter om offentlige anskaffelser. 

(LO-kontoret i Brussel, 26.05.16)
Bergen kommune strammer grepet

Bergen kommune strammer grepet


Bergen kommune strammer grepet om useriøse tilbydere i bransjene bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie i bygg og anlegg. Før det blir snakk om oppdrag skal hele skattehistorikken til den enkelte tilbyder under lupen. Vanlig skatteattest er ikke lenger nok

(Anbud365, 10.05.16)
Sosial dumping i offentlige anskaffelser

Sosial dumping i offentlige anskaffelser


Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping i offentlige anskaffelser skal nå oversendes Arbeids- og sosialdepartementet til uttalelse. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad offentlig sektor i sine anskaffelser ivaretar Stortingets mål om et arbeidsliv uten sosial dumping.

(Riksrevisjonen, 04.05.16)
11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2016

11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2016


Det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, og temaet for NHOs anskaffelseskonferanse 11. juni er kompetanse, seriøsitet og innovasjon. Konferansen retter seg mot innkjøpere, leverandører, advokater og alle med interesse for offentlige anskaffelser.

Konferansen er fullbooket

Les mer om program og venteliste

(NHO, 09.02.16)
Offentlige anskaffelser: Kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser: Kontraktsvilkår


Kontraktsvilkår er tema for en ny artikkel i en artikkelserie der Forum for offentlige anskaffelser (FOA) tar for seg ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser.

(FOA, 23.04.16)
Nye innkjøpsregler til høsten

Nye innkjøpsregler til høsten


Ny lov om offentlige anskaffelser vil tidligst tre i kraft høsten 2016. Difi vil legge ut oppdatere veiledninger og maler for konkurransegrunnlag slik at dette er på plass når regelverket trer i kraft.

Se også: Nytt anskaffelsesregelverk er underveis (Nærings- og fiskeridepartementet, 08.04.16)

 

(NHO Service, 15.04.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie