Skip to main content
 

Opptak av Fafo Østforum seminar 30. november: Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

01. desember 2023

I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spurte vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

Opptaket ser du på seminarnettsiden.

 
Nyhet