Skip to main content
 

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

16. februar 2024

Fire ukrainske flyktninger og en litauisk sjømann har blitt utsatt for grovt lønnstyveri av rederiet Aas Kystservice. Til sammen er tyveriet på 830.000 kroner. Med hjelp av Norsk Sjømannsforbund anmeldte sjøfolkene rederiet, som nå må tilbakebetale hele summen.

De ukrainske flyktningene engasjerte seg tidlig for å komme i arbeid. Det var via en Facebookgruppe at rederiet rekrutterte Kyrylo Bich, som er utdannet matros.

I august i fjor stoppet alle lønnsutbetalinger selv om sjøfolkene fortsatt var under kontrakt og hadde lønn til gode. I tillegg mener sjøfolkene at det var manglende utstyr og proviant om bord, og at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko.

Selskapet har ikke innberettet hele lønna til skattemyndighetene, eller betalt pensjon til noen av sjøfolkene. I tillegg har det blitt trukket for fagforeningskontingent uten at dette har kommet inn til forbundet.

Den som begår lønnstyveri risikerer bøter, eller opptil 2 års fengsel. Ved grovt lønnstyveri er strafferammen opp til 6 års fengsel.

Norsk Sjømannsforbunds advokat, Terje Hernes Pettersen, er oppgitt over behandlingen de utenlandske sjøfolkene fikk. 

– I denne saken, hvor det stjålne beløpet er over 800.000, har vi anmeldt daglig leder for grovt lønnstyveri, sier Hernes Pettersen.

Han begrunner det med at beløpet er betydelig. I tillegg er utlendinger blitt utnyttet på en kynisk måte. Han mener det er ekstra grovt at det her er snakk om ukrainske flyktninger som har rømt fra krig i sitt hjemland, og så blir utnyttet i landet de søker tilflukt i.

Rederen i Aas Kystservice benekter ikke for at de utenlandske sjøfolkene fikk for lite lønn.

 – Jeg fikk likviditetsproblemer og hadde rett og slett ikke midler til å betale lønn. Kundene mine betalte ikke meg, så det gikk utover sjøfolkene, sier rederen som ønsker å være anonym.

Nyhet