Skip to main content
 

Kronikk om lønnstyveri

12. februar 2024

– Når ingen straffes, blir kriminaliseringen betydningsløs, skriver Amund Hestnes Paulsen, Jussbuss. Han viser til at kun én arbeidsgiver er blitt straffedømt siden lønnstyveri ble kriminalisert i 2022.

Til tross for dette, registrerte Jussbuss 269 saker om overtidsbetaling, feriepenger, lønn og lønnstrekk i 2023.

Økokrims statusrapport om arbeidslivskriminalitet fra mars 2023 peker i samme retning. Majoriteten av tipsene politiet mottok om a-krim i perioden september-desember i 2022 omhandlet lønnstyveri.

Jussbuss mener at en hovedårsak bak mangelen på domfellelser, er at mange arbeidstakere utsatt for lønnstyveri faller av i lønnsinndrivelsesprosessen.

Prosessen er både lang og kronglete å gå igjennom for privatpersoner. Sakene kan ende opp i forliksrådet, som ofte har en saksbehandlingstid på over tre måneder. Ofte må man levere et tvangsgrunnlag fra Forliksrådet til Namsfogden for å drive inn pengene fra arbeidsgiver, og om det ikke er penger må arbeidsgiver slås konkurs.

Jussbuss tror at flere vil få kapasitet til å politianmelde slike saker om det gjøres enklere for arbeidstakere som er utsatt for lønnstyveri å kreve inn penger.

Nyhet