Skip to main content
 

En lov mot lønnstyveri kan bli et slag i lufta, tror Økokrim-sjefen

15. februar 2021

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med et lovforslag om å forby lønnstyveri. Økokrim er blant de mest skeptiske til hele ideen.

– Det aller meste av det som vil kunne falle inn under «lønnstyveri» er allerede straffbart, sier sjef i Økokrim Pål Lønseth. Han mener at det også vil være problematisk å kriminalisere betalingsmislighold.

Til nå har det vært stor forskjell mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En arbeidstaker som har blitt tatt for å stjele penger fra arbeidsgiveren har kunnet vente seg streng straff, mens en arbeidsgiver som tar penger fra sine ansatte i praksis aldri blir straffet.

Arbeidsminister Torbjørn Røe-Isaksen mener at lønnstyveri skal bli brudd på arbeidsmiljøloven. Samtidig foreslår en å heve strafferammen for brudd på denne loven. Forslaget ble fremmet i begynnelsen av oktober. Det hadde føringsfrist i desember.

En av høringsinstansene som er tydeligst mot forslaget er Økokrim.

– Vi er skeptiske til forslaget. Vi frykter at dette kan være et slag i lufta, sier Pål Lønseth.

– Vi har ikke lenger gjeldsfengsel i Norge og det er gode grunner til det. Hvis en bedrift velger å betale en leverandør framfor å betale sine ansatte lønn for på den måten å unngå konkurs, kan det bli feil hvis det er straffbart.

Les hele saken: En lov mot lønnstyveri kan bli et slag i lufta, tror Økokrim-sjefen (FriFagbevegelse, 15.02.21)

 
Nyhet

Mer om tema