Regjeringen, 08.02.21

Regjeringa lanserer revidert strategi for å slå ned på akrim

Eit av de nye tiltaka er godkjenningsordning for bilvask. Regjeringa varslar fleire lovforslag, blant anna for straff for lønnstjuveri, auka strafferammer i arbeidsmiljølova og allmenngjeringslova og ny straffereglar for "stråmannsverksemd".

For å markere alvoret som ligg i lønnstjuveri, legg regjeringa opp til å ta regelen om lønnstjuveri inn i straffelova i stadet for i arbeidsmiljølova.

Regjeringa skal også få på plass et rammeverk for tilgjengeliggjering av seriøsitetsinformasjon.

Les hele pressemeldingen: Står saman mot arbeidslivskriminalitet (Regjeringen, 08.02.21)

Les om og last ned: Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–) (Regjeringen, 08.02.21)

 
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble utarbeidet i 2015.
Strategien ble revidert og oppdatert i 2017, 2019 og nå på nytt i 2021.
Det vil bli utarbeidet en statusrapport med utgangspunkt i den reviderte strategien.


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie