Skip to main content
 

Høring: Vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter

  • 01. oktober 2020

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring to høringsnotater med forslag til tiltak som særlig tar sikte på å forhindre arbeidslivskriminalitet knyttet til betaling av lønn og annen godtgjørelse. – Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Les pressemelding: Vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter (Arbeids- og sosialdepartementet, 01.10.20)

Hovedforslaget i høringsnotatet "Straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv." er et forslag om å innføre en egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for såkalt "lønnstyveri".

I høringsnotatet "Høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven – Innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank" fremmes det forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter. 

Høringsfristen er 10. desember 2020.

 

 
Nyhet