Årsrapport for 2020: A-kriminnsatsen i annerledesåret

  • 18. mars 2021

Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim).  Deres felles årsrapport for 2020 viser at A-krimsentrene gjennomførte 42 aksjoner og kontrollerte over 2550 virksomheter.

Der sentrenes kontroller avdekker arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter, gis det sanksjoner.

A-krimsentrene bruker også kontrollsituasjonene til å informere og veilede utenlandske arbeidstakere. Flere sentre viser til gode erfaringer med oppfølging av arbeidstakere gitt utenfor arbeidsstedet, f.eks. hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

I tillegg til å være en viktig møteplass for informasjon og veiledning, er SUA også et sted hvor utenlandske arbeidstakere kan melde fra om kritikkverdige arbeidsforhold.

Les hele saken og last ned årsrapporten: A-kriminnsatsen i annerledesåret (Arbeidstilsynet, 18.03.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie