Årsrapport viser sterk innsats mot arbeidslivskriminalitet i 2020

  • 18. mars 2021

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten var sterk også i 2020 tross strenge smitteverntiltak. Det viser a-krimsentrenes årsrapport.

– Koronapandemien har vist oss hvor viktig det er at kontrolletatene samarbeider for å slå ned på useriøse aktører. I år har de for eksempel bidratt til å avdekke og hindre misbruk av enkelte koronaordninger, og med kontroll av at smittevernsreglene følges på de ulike arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

monica maelandDet tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Vi skal arbeidslivskriminaliten til livs. Vi skal sørge for at organisert kriminalitet ikke får utnytte arbeidsmarkedet. Derfor vil vi ha et tilstrekkelig regelverk for informasjonsdeling og informasjonsbehandling i a-krimsamarbeidet. Vi vil denne våren foreslå endringer i loven for å gi større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les hele pressemeldingen: Sterk innsats mot arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredeskapsdepartementet, 18.03.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie