Skip to main content
 

Nytt a-krimsenter i Troms og Finnmark. Innlandet må vente

  • 08. juni 2021

I dag er det sju senter som jobber mot arbeidslivskriminalitet i Norge. Det er fire områder som mangler. I budsjettforliket mellom regjeringa og Fremskrittspartiet foreslås et nytt a-krimsenter i vårt nordligste fylke, Troms og Finnmark. Men opposisjonen vil at det skal etableres over hele landet.

Foruten Troms og Finnmark, mangler Innlandet, gamle Østfold fylke og Møre og Romsdal slike senter.

Leder av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg, sier til FriFagbevegelse at Fremskrittspartiet er utålmodige og ønsker seg a-krimsentre over hele landet. Men politiet og Arbeidstilsynet har ønsket at man avventer etableringen av flere sentre til de eksisterende er oppe og går.

– Dette har de sagt i lang tid, så jeg mener det haster å få opprettet slike sentre der det ikke er i dag, sier Wiborg.

A-krimsenterne er et samarbeidssenter der politiet, NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og andre aktuelle instanser samarbeider for å bekjempe ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Les hele saken: Troms og Finnmark får nytt senter for arbeidslivskriminalitet. Innlandet må vente (FriFagbevegelse, 08.06.21)

 
Nyhet