Skip to main content
 

Spørsmål om a-krimhåndteringen

19. februar 2024

Mímir Kristjánsson (R) spør justis- og beredskapsministeren om hun har oversikt over hvor mange a-krimsaker og saker om lønnstyveri som er anmeldt og hvor mange av disse som er henlagt. Kristjánsson spør også hva ministeren synes om resultatene politiet har med å bekjempe a-krim.

Kristjánsson viser til TV2-dokumentarserien «Norge bak fasaden», og episoden «Vill vest i byggebransjen» der innsatsen mot a-krim diskuteres. En anonym politimann kaller satsingen et luftslott, og Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn forteller at de lenge har vært frustrerte over at politiet ikke prioriterer disse sakene.

Inge Svae-Grotli jobber til vanlig hos Økokrim, men var leder av styringsgruppen for det tverretatlige a-krimsamarbeidet i 2023. Til TV2 forteller han at det er leit å høre at noen oppfatter satsingen slik. Han mener en viktig innsats som legges ned, og er trygg på at det gir resultater.

18. desember 2023 skrev NRK at 90 prosent av sakene om lønnstyveri blir henlagt, til tross for at Fair Play Bygg sier de sender svært mange varsler om lønnstyveri til etatene.

16. februar i år skriver TV2 at de har spurt alle landets politidistrikt om hvor mange a-krimsaker de behandler i løpet av et år, og hvor mange av dem som ender i fellelse. Svaret de får, er at de ikke vet, fordi det ikke finnes en egen kode for arbeidslivskriminalitet i politiets systemer.

Nyhet