Skip to main content
 

Nå blir det vanskeligere å være kjeltring på norske veianlegg

26. oktober 2023

Sosial dumping og lønnstyveri er store utfordringer for Statens vegvesen. Nå skal LO-koordinatorer bistå med å rydde useriøse aktører av veien.

Statens vegvesen har i flere år hatt sin egen krimenhet, med kompetanse fra blant annet etterretning, skatt og toll.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vurderer likevel utfordringene i bransjen som så store at de har bedt om at arbeidsgiver i tillegg hyrer inn egne LO-koordinatorer.

En LO-koordinator er en form for kontrollør som reiser rundt på byggeprosjekter, gransker selskapene og snakker med de ansatte, med mål om å stoppe sosial dumping. LO-koordinatorene er ansatt hos LO, og dermed uavhengige ledelsen i prosjektene de jobber på.

NTL Veg har flere ganger gjentatt dette ønsket, og har nå fått gjennomslag. Ledelsen skal få på plass tre eller fire koordinatorer.

For at ikke de seriøse entreprenørene skal tape i konkurransen mot dem som jukser, er det viktig at de useriøse lukes ut, mener NTL Veg.

Nyhet