Skip to main content
 

– Hva er statsråden sin vurdering av at politiet ikke prioriterer lønnstyverisaker?

21. desember 2023

Mímir Kristjánsson (R) stiller spørsmålet til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Begrunnelse for spørsmålet er at politiet selv sier at lønnstyverisaker har blitt henlagt på grunn av manglende kapasitet.

I 2022 fikk Norge en lov mot lønnstyveri. Status for alle politisaker om lønnstyveri siden loven trådte i kraft og frem til 9. oktober i år: én person er dømt for lønnstyveri og én person er tiltalt. Resten av sakene politiet har gjort seg ferdig med, hele 90 prosent, er henlagt.

Nyhet