Skip to main content
 

– Svikt i a-krimsatsingen

01. desember 2023

– A-krimsentrene kom som et pålegg fra politisk hold, og det var et veldig godt politisk pålegg, syns jeg. Men en kan jo lure på om det er blitt ivaretatt på god nok måte, for jeg ser jo en viss "omsorgssvikt for det barnet", altså svikt overfor a-krimsatsingen, sa Gro Smogeli, leder av A-krimsenteret i Oslo da hun deltok på Fafo Østforums seminar om lønnstyveri.

– Vi ser at interessen for å satse på dette er litt mer laber enn det var i oppstarten i 2015, sa Smogeli.

Det første A-krimsenteret ble etablert som et pilotprosjekt i Bergen i 2014. Det var et politisk pålegg om at NAV, Skatt og politiet skulle samarbeide. I dag er syv A-krimsentere i Norge.

I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Mange saker er anmeldt, men foreløpig kun en dom.

– Er det utenlandske arbeidstakere som rammes av dette, eller er det også norskfødte? spurte møteleder Anne Mette Ødegård på Fafo Østforums seminar om lønnstyveri.

dag nordhagen selsjord– Det er der vi ser de groveste bruddene. Grov brudd og lønnstyveri ser vi nesten utelukkende på utenlandske ansatte, sa Dag Nordhagen Selsjord, seksjonsleder for a-krim i Arbeidstilsynet.

 
Fafo Østforum

– Svikt i a-krimsatsingen

01. desember 2023
Nyhet