Skip to main content
 

Skriftlig spørsmål om styrking av a-krimsenterne

06. desember 2023

I et skriftlig spørsmål, spør Dagfinn Henrik Olsen (FrP) arbeids- og inkluderingsministeren hvor langt arbeidet med vedtak om a-krimsenterne har kommet, og hvorvidt Stortinget kan forvente at de kommer tilbake til behandling.

Bakgrunnen er at Inns. 388 S (2022-2023) ble behandlet i Stortinget 1. juni. Her ble flere forslag om å styrke a-krimsenterne fremmet og vedtatt.

Forslagene handlet om å gi senterne flere nødvendige verktøy for å kunne utøve sin rolle.

Nyhet