Skip to main content
 

Regjeringen vil ha flere ukrainere raskere ut i jobb

30. oktober 2023

Bare 12 prosent av ukrainere som har kommet til Norge, har kommet seg ut i jobb. Mykola Karabyber har bare vært i Norge i 10 måneder, men har allerede fått seg fast jobb som sveiser i Øvre Eiker.

Siden begynnelsen av 2022 har 65 497 ukrainere søkt om asyl i Norge. Bare en liten andel har kommet seg ut i arbeid. Av de i voksen alder, har rundt 12 prosent en jobb.

Regjeringen opplyste nylig at de ønsker å spisse introduksjonsprogrammet for flyktninger slik at flere kan komme raskere ut i jobb. Programmet tilbyr blant annet språkopplæring, arbeidstrening og utdanning.

Mykola Karabyber hoppet av introduksjonsprogrammet allerede etter en måned.
Han var først på utplassering gjennom Nav i noen måneder, og sjefen syntes han var en å satse på.

Regjeringen ønsker å se flere slike eksempler.

– Jeg liker dette arbeidet. Jeg har erfaring fra byggeplasser også, men sveising er best, sier han på russisk, via en tolk.

Olena Zimina (44) snakker språket nesten flytende halvannet år etter at hun kom hit. Hun gikk nærmest rett ut i jobb, først i en 10 prosent stilling som renholder parallelt med at hun deltok på introduksjonskurs. Så ble hun tilbudt en praksisplass i kommunens flyktningtjeneste. Etter seks måneder fikk hun et vikariat samme sted.

Nyhet