Skip to main content
 

Ukrainske Iuliia har ikke lov til å kjøre buss i Norge

06. februar 2024

Iuliia Bondar er bussjåfør, men kravet om å bo fire år i Norge hindrer henne i å jobbe. Nå vil regjeringen endre loven.

– Skatteetaten sa at jeg ikke kunne jobbe som bussjåfør. Jeg hadde alle de nødvendige papirene, men jeg har førerkort fra Ukraina.

EU-statsborgere kan få jobb som bussjåfør i Norge med en gang, men Ukraina er ikke medlem av EU. Etter dagens lovgivning, må ukrainere bo i Norge i minst fire år og kunne grunnleggende norsk for å kunne få en kjøreseddel. Dette kravet ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna håper ukrainere kan fylle de tomme setene rundt i landet med en midlertidig lovendring.

– Vi er spesielt opptatt av at alle de nyankomne fra Ukraina kommer raskt i jobb. Det å jobbe som sjåfør, er noe av det vi absolutt har behov for å få flere til å gjøre, sier Brenna.

Tiltaket vil kun gjelde ukrainere. Potensielle sjåfører vil måtte gjennom et kort tilpasset kurs for å få godkjenning.

– Vi må også selvfølgelig ha noen ordninger hvor man gjennomfører noen intervjuer og undersøkelser, sånn at vi er trygge på at dette er folk som kan gjøre en god jobb som sjåfører i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Dette midlertidige forslaget om lovendring skal fremmes for Stortinget i april. Etter planen skal det reverseres 1. juli 2025 hvis det går gjennom.

Nyhet