Skip to main content
 

Norge skriker etter bussjåfører, men nekter ukrainske flyktninger å sette seg bak rattet

  • 18. september 2023

Oleksandr Klievtsov kjørte buss i Tyskland i et helt år etter at han flyktet fra Ukraina. I Norge får han ikke lov. Årsaken er at politiregisterloven krever vandelsattest fra et EU- eller EØS-land for at man skal kunne få kjøreseddel.

Det er en særnorsk bestemmelse. Tillitsvalgt for bussjåførene organiserte i Fellesforbundet på bussdepotet til Tide på Fana i Bergen, Marit Engeseth håper norske politikere får ordnet et unntak for flyktningene fra Ukraina.

Men det er ikke noe i veien for at ukrainske bussjåfører kjører buss i Norge, hvis de kjører for utenlandske selskap.

– Jeg kan kjøre for et polsk selskap i Norge, men ikke for et norsk selskap i Norge, sier Klievtsov og rister på hodet.

samferdselsminister Jon Ivar Nygård bekrefter at departementet er kjent med bransjens behov og ukrainernes særegne situasjon.

– Vi utreder for tiden muligheten for å innføre tilpasninger, men vandelskontrollen er en lovfestet sikkerhetsmekanisme som er viktig for å ivareta passasjerenes sikkerhet. Uten botid i Norge eller EØS er kjøreseddelkandidatenes vandel svært vanskelig å kontrollere, skriver Nygård i en e-post.

Også Justisdepartementet peker på dagens lovverk.

Nyhet