Skip to main content
 

Spørsmål om overgang til arbeid for flyktninger

08. februar 2024

I et skriftlig spørsmål, spør André N. Skjelstad (V) arbeids- og inkluderingsministeren om det vil gjøres tiltak for å dra lærdom av hvordan for eksempel Danmark har lykkes med overgang til arbeid for flyktninger.

Skjelstad spør hvorvidt statsråden er tilfreds med de norske resultatene, til tross for at vi lykkes vesentlig dårligere enn vårt naboland.

Bakgrunnen er at mange norske kommuner de siste to årene har tatt imot et imponerende antall flyktninger, mange fra Ukraina.

Mange av våre naboland i Norden har også tatt imot flyktninger. Det viser seg at Danmark i større grad Norge lykkes med å få flyktningene ut i jobb, poengterer Skjelstad.

Til tross for at mange ukrainere har høyere utdanning, er andelen i arbeid lavere enn forventet. Skjelstad peker på at dette kan skyldes manglende anerkjennelse av utenlandsk utdanning og yrkeserfaring.

Nyhet