Skip to main content
 

Konkretiserte krav i introduksjonsprogrammet

29. januar 2024

Mer enn halvparten av de ukrainske flyktningene som kommer til Norden søker beskyttelse i Norge. Norge gjør nå innstramminger for å få ankomstene mer på nivå med de nordiske landene. Også kravene til arbeidsretting i introduksjonsprogrammet skjerpes og konkretiseres.

De fleste ukrainske flyktningene som kommer til landet, deltar i et introduksjonsprogram der de lærer norsk og forbereder seg til arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna vektlegger at flere flyktninger må raskere ut i arbeid, og at det forventes at ukrainere som kommer til Norge raskt lærer seg språket og kan forsørge seg selv. Samtidig skal de møtes med arbeidsrettede tilbud.

– Behovet for arbeidskraft er stort mange steder. Her vil de ukrainske flyktningene være en ressurs. Vi vet at ukrainere ønsker å jobbe og forsørge seg selv, og at de er åpne for jobber som ikke nødvendigvis samsvarer med kvalifikasjonene de har fra før, sier Brenna.

  • Endringene er:
    Minstekravet til arbeidsrettede elementer konkretiseres og skjerpes fra den fjerde måneden i programmet. I snitt skal minst 15 timer i uken brukes på aktiviteter som er arbeidsrettet.
  • Minstekravet kan oppfylles ved praksis på en arbeidsplass, arbeid på deltid, korte yrkes- eller bransjekurs, arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV eller andre lignende tiltak.
  • Det åpnes også for at kommunen kan avslå krav om program fra personer som har jobb eller tilbud om jobb.
Nyhet