Skip to main content
 

Koronapandemi: Innreiserestriksjonsloven forlenges til 1. mai 2022

11. november 2021

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har i dag behandlet lovproposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet der det foreslås å forlenge innreiserestriksjonsloven. Loven gjelder nå til 31. desember 2021, og komiteen innstiller på at den midlertidige loven skal forlenges til 1. mai 2022.

Forlengelsen medfører at regjeringen, dersom det er nødvendig for å trygge folkehelsen, kan begrense utlendingers rett til innreise helt frem til denne datoen uten at det kreves et nytt lovvedtak fra Stortinget.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti bemerket at FHI og flere andre høringsinstanser er imot en forlengelse av loven, og at innreiserestriksjoner vurderes å kunne være diskriminerende og ramme norske borgere med innvandrerbakgrunn hardere enn andre grupper.

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre.

Les Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)  (Stortinget, 11.11.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet