Skip to main content
 

Koronapandemi: Forlengelse av innreiserestriksjonsloven

29. oktober 2021

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt fram en lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022.

– Den lave vaksinasjonsgraden i mange land, og faren for nye virusvarianter, tilsier at det kan bli behov for innreiserestriksjoner også noe tid etter 1. desember, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

 Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger ble vedtatt i juli 2020 og har som formål å avgrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å trygge folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Loven gjelder nå til 31. desember 2021.

– En forlengelse av loven betyr ikke nødvendigvis at det vil gjelde innreiserestriksjoner frem til mai 2022. Regjeringen vurderer fortløpende om det kan gjøres lettelser, og ambisjonen er å avvikle innreiserestriksjonene helt, sier justis- og beredskapsministeren.

Les hele pressemeldingen: Forlengelse av innreiserestriksjonsloven (Justis- og beredskapsdepartementet, 29.10.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet