Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017-2018
Working with Norwegians

Working with Norwegians

The insider's guide to the Norwegian workplace culture
Publiseringsår:  2017
EØS til sjøs

EØS til sjøs

Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår
Publiseringsår:  2017
Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
Publiseringsår:  2017
Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Kartlegging av muligheter og utfordringer
Publiseringsår:  2017
Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle?
Publiseringsår:  2017
Nordregio: From migrants to workers

Nordregio: From migrants to workers

Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries
Publiseringsår:  2017
Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017