Skip to main content

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019

2020
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2019

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2019

Et godt arbeidsliv for alle

2020
YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

2020
Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

En analyse av arbeidstakernes maktgrunnlag i konflikten om Norse Production

2020
Rutavdraget – konsekvenser av reformen

Rutavdraget – konsekvenser av reformen

En granskningsrapport från Riksrevisionen

2020