Skip to main content

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 2. halvår 2021

Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk 2. halvår 2021
Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen

Halvårsrapport 2. halvår 2021

EU-delegasjonen, Brussel, 4. januar 2022

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter