Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2017

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2017

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg
Publiseringsår:  2018
Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Proposisjon til Stortinget. Prop. 73 L (2017–2018)
Publiseringsår:  2018
Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Økonomisk Analyse nr. 31
Publiseringsår:  2018
Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2018
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018