Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

EØS til sjøs

EØS til sjøs

Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår
Publiseringsår:  2017
Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
Publiseringsår:  2017
Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Kartlegging av muligheter og utfordringer
Publiseringsår:  2017
Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle?
Publiseringsår:  2017
Nordregio: From migrants to workers

Nordregio: From migrants to workers

Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries
Publiseringsår:  2017
Arbeidslivskriminalitet i Norge

Arbeidslivskriminalitet i Norge

Situasjonsbeskrivelse 2017
Publiseringsår:  2017
Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017
The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

Artikkel fra PAR Migration Navigator
Publiseringsår:  2017
Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Publiseringsår:  2017
Nyere betalingstjenester. Trusselvurdering

Nyere betalingstjenester. Trusselvurdering

NTAES-rapport
Publiseringsår:  2017