Skip to main content

Labour Inspections’ strategies and tools used in enforcement of posting

Labour Inspections’ strategies and tools used in enforcement of posting

Experiences from Nordic and Baltic states

Kristin Alsos, Johanne Stenseth Huseby and Anne Mette Ødegård

Fafopaper 2023:12.

Publikasjonen er en del av prosjektet Bedre håndheving gjennom nordisk-baltisk samarbeid som Fafo har på oppdrag fra European Social Fund+ (ESF).

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter