Skip to main content
 

Nedgang i antall utstasjonerte arbeidstakere i 2023

22. mars 2024

Utstasjonerte arbeidstakere er personer ansatt i et utenlandsk foretak på oppdrag i Norge. Etter en økning i antall utstasjonerte mellom 2021 og 2022, var det en nedgang i antallet på 6 prosent i 2023. Likevel økte antallet kraftig i Vestland fra 2022, på omtrent 45 prosent.

I Viken og Oslo jobbet flest utstasjonerte i næringen bygge- og anleggsvirksomhet, mens næringen forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter utleie av arbeidskraft, dominerte i Rogaland. I Vestland jobbet flest utstasjonerte innen industri samt forretningsmessig tjenesteyting i 2023.

Omtrent 78 prosent av alle utstasjonerte jobbet innen næringene forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og industri. Blant de tre vanligste næringene var det størst nedgang i utstasjonerte i forretningsmessig tjenesteyting. Nedgangen kommer trolig som følge av endringer i reglene for innleie og utleie av arbeidskraft, som trådte i kraft i april 2023 og førte til en nedgang i alle lønnstakere i næringen i 2023.

Omtrent 56 prosent av alle utstasjonerte i 2023 kommer fra nye EU-land etter 2004, hvorav Polen og Litauen står for mer enn 40 prosent av alle utstasjonerte i Norge i 2023. Fra Norden var Danmark og Sverige de vanligste landene arbeidstakere var utstasjonert fra. Videre utgjør menn omtrent 90 prosent av alle utstasjonerte i Norge i 2023.

Nyhet