Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om håndhevelsen av regelverket for utsendte arbeidstakere

09. november 2023

Fafo-forskerne Kristin Alsos, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård har samlet erfaringer fra hvordan regelverket for utsendte arbeidstakere håndheves i Norden (unntatt Sverige) og de baltiske statene. Både Island og Norge er bundet av disse reglene gjennom EØS-avtalen.

EUs regelverk for utsendte arbeidstakere har ulik innvirkning medlemslandene fordi nasjonalt regelverk og kollektive forhandlingssystemer er forskjellige. Ett av formålene med prosjektet er å undersøke hva slags betingelser arbeidstilsynene har for å samarbeide på tvers av landegrensene. 

Publikasjonen er en del av prosjektet Bedre håndheving gjennom nordisk-baltisk samarbeid  (Better Enforcement Through Improved Nordic-Baltic Cooperation (BETIC)), finansiert av European Social Funds+.

Prosjektet, som samler arbeidstilsynene i de baltiske og nordiske landene, koordineres, av Fafo.

Notatet ble offentliggjort 31. oktober 2023.

Nyhet