Skip to main content
 

ESA vurderer at håndhevingsdirektivet ikke er implementert tilstrekkelig

  • 10. mai 2023

EØS-tilsynet (ESA) ber Norge, Island og Liechtenstein om å implementere håndhevingsdirektivet om utsendte arbeidstakere.

ESA har som mål å sikre at arbeidsgivere kan sende arbeidstakere til andre EØS-stater uten unødvendige hindringer, samtidig som rettighetene til de utsendte arbeidstakerne sikres.

Håndhevingsdirektivet skal sikre bedre bruk og håndheving av EØS-regler for utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.

I juli 2021 oppfordret Europakommisjonen 24 EU-land til full implementering av direktivet, og ESA har nå vurdert at de tre EØS-EFTA-statene ikke har iverksatt direktivet tilstrekkelig.

Problemene som er identifisert i Norge, gjelder følgende bestemmelser:

  • Artikkel 7: Medlemsstatenes rolle innenfor rammen av forvaltningssamarbeid
  • Artikkel 10: Tilsyn

Det første steget i en formell traktatbruddssak er et formelt åpningsbrev. ESAs formelle åpningsbrev til Norge kan leses her.

Se også: Årlig resultattavle: Økning i antall direktiver som Norge ikke implementerer i tide (ESA, 04.05.23)

Nyhet