Skip to main content
 

Håndhevingsdirektivet vedtatt

21. februar 2017

Stortinget vedtok 21. februar endringer i arbeidsmiljøloven for å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett. Formålet er å forbedre håndhevelsene av reglene i utstasjoneringsdirektivet. Samarbeid med myndigheter i andre EØS-land er en viktig del av dette. Det er foreløpig ikke klart når bestemmelsene trer i kraft.

Nyhet