Skip to main content

Fafo-paper: Tools to support the monitoring of posted workers in the Baltic and the Nordic countries

Fafo-paper: Tools to support the monitoring of posted workers in the Baltic and the Nordic countries

Transposition of the Enforcement Directive (2014/67/EU)

Kristin Alsos

Håndhevingsdirektivet skal sikre at reglene om utstasjonering gjelder ensartet på tvers av landegrensene. I dette arbeidspapiret ser vi nærmere på hvordan håndhevingsdirektivet er implementert i de nordiske og baltiske landene, og hvilke verktøy som er gitt til de nasjonale arbeidstilsynet.

Arbeidsnotatet inngår i Fafo-prosjektet Bedre håndheving gjennom Nordisk-Baltisk samarbeidisk samarbeid

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter