Skip to main content

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner
Proba Samfunnsanalyse

Proba-rapport nr. 2023 - 17, Prosjekt nr. 22019

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra IMDi. Prosjektleder:Tonje Bentzen. Prosjektmedarbeidere: Lise Solvoll, Kaja Meeg Valvatne, Saliha El Amrani, Henrik Sætra og Lens Lunnan Hjort. Kvailtetssikrer: Helene Berg. Eksterne faglig rådgiver: Professor Kari Mari Jonsmoen ved OsloMet.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter