Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Desember 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum desember 2014

 

Den svenske regjeringen vil utrede hvordan de kan stoppe sosial dumping i offentlige anskaffelser

Nå vil den svenske regjering gjøre det mulig å stille krav til arbeidsmiljøet og sosiale hensyn i offentlige kjøp av varer og tjenester. - Fokus på laveste pris i offentlige anskaffelser kan føre til lave lønninger og dårlige arbeidsforhold. Det skal nå utredes hvordan kundene skal kunne stille krav til arbeidsmiljø, sosiale og tariffavtaler, skriver Ardalan Shekarabi, minister for sivile saker i den sosialdemokratiske regjeringen. (Dagens Nyheter, 22.12.14) Les mer

 

Spanske arbeidere snytt for lønn

Først fikk de ikke den lønnen de skulle ha. Til slutt gikk firmaet de jobbet hos konkurs. Etter konkursen var det slutt på alle jobbene. Firmaet het Obraespanor, og har blant hatt oppdrag for Statsbygg med å utbedre fasaden til juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå overlever Sixto og Alejandro så godt de kan, og tar strøjobber for å få betalt husleie og andre utgifter (Utrop, 19.12.14). Les mer

 

Regjeringen vil fjerne et av fagbevegelsens verktøy mot sosial dumping

Fagforeningenes rett til å saksøke en bedrift de mener driver med ulovlig innleie av arbeidskraft blir borte – om regjeringen får det som den vil. Regjeringen mener reglene om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie bryter med grunnleggende prinsipper i rettssystemet og foreslår å oppheve hele bestemmelsen. Saken ligger i Stortingets arbeidskomité, som planlegger en høring om alle forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven 21. januar. (Fri Fagbevegelse, 18.12.14) Les mer

 

Ap-krav mot sosial dumping

Arbeiderpartiet er langt fra fornøyd med regjeringens innsats mot sosial dumping. Nylig fremmet de 22 krav i Stortinget. Regjeringspartiene går mot mange av forslagene, og viser til «den varslede strategien mot arbeidslivskriminalitet». Arbeidet med strategien foregår i samarbeid med partene i arbeidslivet, heter det fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. (Fri Fagbevegelse, 18.12.14) Les mer

 

Folkevekst også i 2014 - nettoinnvandring frå utlandet utgjer størstedelen av veksten

LogoDet vil bu om lag 5 167 000 personar i Noreg 1. januar 2015. Folkeveksten for 2014 blir då på 57 900 personar. Dette vil vere 100 fleire enn året før, men om lag 7 500 færre enn i toppåret 2011. Veksten er likevel mykje høgare enn i åra før 2007, då arbeidsinnvandringa skaut fart. (Statistisk sentralbyrå, 18.12.14) Les mer

 

Tysk minstelønn kan få store konsekvenser for transportbransjen

IllustrasjonTyskland innfører nasjonal minstelønn på EUR 8,50 fra 01.01.15. I følge tyske myndigheter skal minstelønnen gjelde for all transport på tysk territorium. Dette inkluderer både internasjonal transport, transittkjøring og kabotasjeoppdrag. - Den tyske ordningen er til vurdering i EU-systemet, og hvis EU aksepterer at minstelønn skal gjelde ved internasjonal transport og kabotasje, vil sannsynligvis også en eventuell allmenngjøringsbestemmelse komme til anvendelse ved slik trafikk, sier sier adm.dir i NHO Transport, Jon H. Stordrange. (NHO Transport, 17.12.14) Les mer

Se også: Tysk minstelønn og rapportering (NHO Transport, 19.12.14)

 

Allmenngjøring: Tarifflønn for alle

LogoHva er egentlig allmenngjøring? Hva er motivet med å bryte forhandlingsprinsippet? Hva gjør tariffnemda? Hva er det historiske bakteppet? I hvilke bransjer er for tiden deler av tariffavtalen allmenngjort? Svarene på dette finner du i en ny artikkel på arbeidslivet.no (17.12.14) Les artikkelen

 

 

KS skryter av norskkursene til Grieg Seafood, men gir staten stryk

Logo- Forbilledlig, sier seniorrådgiver Tom Pettersen i KS, om norskkursene Grieg Seafood har startet opp for sine utenlandske arbeidere. Men han mener staten er alt for defensiv. - Man kan ikke legge ansvaret for norskopplæring og arbeidsinnvandring på enkeltbedrifter og vikarbyråer, sier Pettersen. (High North News, 17.12.14)

Se også: Språkkurs og varm lunsj halverte sykefraværet (High North News, 16.12.14)

 

Sjømatindustriutvalget er positive til allmenngjøring av fiskerioverenskomsten

IllustrasjonFiskeindustrien må få eie kvoter og det må satses tungt på innovasjon, ny teknologi og automatisering, mener et utvalg som har vurdert sjømatindustriens framtid. – Omstillinger blir helt nødvendige om vi skal klare å være konkurransedyktige på sikt, sier Ragnar Tveterås, leder av Sjømatindustriutvalget, som ikke unnlot å nevne at norske lønnskostnader i sjømatindustrien som i all annen norsk industri er en utfordring. Utvalget hilser likevel allmenngjøringen av fiskerioverenskomsten velkommen. (Fri Fagbevegelse, 17.12.14) Les mer

Les mer om, og last ned, NOU 2014:16 Sjømatindustrien, en utredning av sjømatindustriens rammevilkår (Regjeringen, 16.12.14)

 

Språkkurs og varm lunsj halverte sykefraværet

Lakseslakteriet til Grieg Seafood på Simanes i Alta sysselsetter ansatte fra hele 14 nasjoner. For et år siden var sykefraværet ved bedriften oppe i 14 prosent. De ansatte ble tatt med på råd, og varm lunsj og språkkurs var blant forslagene. Etter at fabrikksjef Roger Pedersen innførte språkkurs og varm lunsj er fraværet halvert. (High North News, 16.12.14) Les mer

 

«Sosial dumping» - en samlesekk for alt man ikke liker?

LogoNår lovlige endringer i norske arbeidsvilkår blir assosiert med «sosial dumping», er det først og fremst respektløst overfor de som rammes av arbeidsmarkedskriminalitet, skriver Spekters juridiske direktør Kristin Juliussen. Hun mener det er viktig at ikke uklare begreper står i veien for en felles innsats der alle aktørene må bidra fra hvert sitt ståsted (Spekter, 12.12.14). Les mer

 

 

Nyhetsbrev 17/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon- Fafo Østforum videreføres i tre nye år. Forumet har fått tre nye medlemmer

- Lysark og Fafo-tv-opptak fra Østforum seminaret 11. desember om arbeidsmarkedskriminalitet

- Kampanjen renvasket.no skal rydde opp i svart julevask

- Flere allmenngjøringsvedtak fra Tariffnemda

Dette er blant sakene i det nyeste nyhetsbrevet fra Fafo Østforum. Vi sender ut nyhetsbrev jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 16.12.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 17/14

 

Fafo Østforum: videreføring og nye deltakere

Line EldringI 2015 er vi glade for å kunne ønske NHO, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet velkommen som nye medlemmer i Fafo Østforum. Vi markerte 10 års jubileum i år. Nå vil vi fortsette med å arrangere seminarer og oppdatere nyheter om arbeids- og bedriftsvandringer til Norge også i de neste tre årene. Forumet er åpent for flere deltakere. Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder for Fafo Østforum, Line Eldring, tlf: 22 08 87 01. (Fafo Østforum, 16.12.14)

Last ned Prosjektbeskrivelse 2015-2017 inkl liste over deltakerorganisasjonene

 

Arbeidsinnvandring endrer arbeidsmarkedet i Norge

LogoEn fersk analyse fra NAV viser at den økte arbeidsinnvandringen påvirker arbeidsmarkedet i Norge på flere måter, både på godt og vondt. Den bidrar til lavere mangel på arbeidskraft, og dermed til at vi kan ha høyere produksjon og verdiskaping enn vi ellers kunne hatt. Samtidig bidrar også arbeidsinnvandringen til større konkurranse om jobbene, særlig for personer med lite utdanning. (NAV, 16.12.14) Les mer

Se også: Arbeidsinnvandring bidrar til økt ungdomsledighet (Byggeindustrien, 16.12.14)

 

Debatt i Danmark om EUs innblanding i det enkelte lands lønnsnivå

Thorsten SchultenLine EldringDet skal fortsatt være arbeidsmarkedets parter som avtaler lønnen i Danmark, lyder det fra danske politikere og fagbevegelse. Men i Brussel vokser presset for en felles europeisk minstelønn, ikke minst i forbindelse med tiltak etter finanskrisen. - Politikere og fagbevegelse i Danmark klamrer seg til et halmstrå når de sier at EU ikke har lov å blande seg i lønningene i de enkelte land. For EU blander seg allerede i lønn, og det kommer ikke til å endre seg, sier Thorsten Schulten, forsker i europeisk lønnspolitikk ved det tyske forskningsinstituttet Hans Böckler Stiftung. Fafo-forsker Line Eldring savner fokus på de prinsipielle konsekvensene av EU’s innblanding i sær i Sør-Europa. - Hvis man kan si at minstelønnen i noen land er for høy, så må man også kunne si at den er for lav, sier Eldring. (Ugebrevet A4, 15.12.14) Les mer

 

 

Kommentar: - Flere kontroller er ikke nok til å bremse kamikazevognene

Illustrasjon- Vogntog i grøftene er blitt dagligdags, og de som topper statistikken, er utenlandske vogntog. Med sjåfører som kjører på en vanvittig akkord, trikser med førerkort og hviletid, og får noen lusne kroner for jobben. Dette skaper fare for liv og helse på norske veier, og det undergraver seriøse aktører i næringa, skriver sjefredaktør Tone Angell Jensen. Kontrollene skal intensiveres, men det må sterkere lut til, mener Jensen, og nevner fast tariff for sjåførene, uansett hvilket land de kommer fra. Samt at alle ledd i transportkjeden skal være ansvarlige: sjåfør, arbeidsgiver og bestiller. (Fremover, 14.12.14) Les mer

 

Artikkel: Midlertidige øst-migranter utfordrer den danske modellen

Søren Kaj AndersenI en ny artikkel i det danske tidsskriftet Samfundsøkonomen skriver FAOS-forskerne Søren Kaj Andersen (bildet) og Jonas Felbo-Kolding at midlertidige arbeidstakere fra Øst- og Sentral-Europa i liten grad er del av det organiserte danske arbeidsmarkedet. (Fafo Østforum, 12.12.14) Les artikkelen

 

 

 

Lysark og Fafo-tv-opptak fra Fafo seminar 11. desember: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

Omslag Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet er lett å utføre og vanskelig å avdekke. Ifølge en ny rapport om arbeidsmarkedskriminalitet er dette nå så alvorlig at det kan true grunnleggende samfunnsstrukturer. Hvordan ser situasjonen ut på bransjenivå – og hvordan kan arbeidslivets parter bidra til løsninger? På seminaret presenterte Kripos rapporten «Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014». I 2010 ble partene og myndighetene enige om å sette i gang treparts bransjeprogrammer for å fremme mer seriøsitet i utsatte bransjer, og vi hadde invitert representanter fra Arbeidstilsynet og partene til å redegjøre for status og planene framover. (Fafo Østforum, 12.12.14) Les mer og last ned presentasjonene

Last ned rapporten Situasjonsbeskrivelse 2014: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

 

Finansdepartementet er negative til ROT-fradrag

Finansdepartementet har vurdert skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem (ROT-fradrag). Dette kan være et virkemiddel for å bekjempe svart arbeid i byggenæringen. I følge beregningene kan et ROT-fradrag i Norge redusere netto skatteinntekter med i overkant av 8 milliarder kroner. Departementet mener blant annet at det store inntektstapet, høye administrative kostnader og et mer komplekst skattesystem gjør ROT-fradraget lite tjenlig som virkemiddel for å oppnå hensikten. Les rapporten her (pdf) (Finansdepartementet, 10. 12.14).

Les også Fafo-rapporten om Privatmarkedet i byggenæringen

 

Høy innvandring til Norden skjerper inntektsforskjellene

Anne Britt DjuveDet økte lønnsgapet kan endre egeninteressene og dermed også solidariteten i den nordiske modellen, ifølge NordMod-rapport. De store endringene i innvandring til Norden har som kjent forekommet det siste tiåret, og da hovedsakelig etter EU-utvidelsen i 2004. I forbindelse med prosjektet NordMod 2030 har Fafo-forskere og deres nordiske kolleger forsøkt å besvare spørsmålet om hvordan innvandringen påvirker den såkalte nordiske modellen. Under sluttkonferansen for NordMod-prosjektet 14. november, pekte Fafo-forsker Anne Britt Djuve på enkelte forhold som kan svekke den nordiske modellens bærekraft og evnen til å integrere nye borgere. (arbeidslivet.no, 09.12.14) Les mer

Les om, og last ned, rapporten Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden (Nordmod2030. Delrapport 11. Fafo-rapport 2014:27)

 

Ny artikkel: Østeuropeere overrepresentert blant arbeidsledige, men få tegn på varig trygdeavhengighet

Etter EØS-utvidelsen i 2004 har ekstraordinært mange østeuropeiske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. I artikkelen Arbeidsinnvandring – varig gevinst? gir Frischsenteret-forskerne Bernt Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn Raaum et innblikk i hvordan de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne har klart seg i det norske arbeidsmarkedet de første 5-8 årene etter ankomst. Studien, som publiseres i årets siste utgave av Søkelys på arbeidslivet, viser at østeuropeere har vært betydelig overrepresentert blant arbeidsløse under og etter finanskrisen. Så langt er det likevel få tegn på varig trygdeavhengighet. (Institutt for samfunnsforskning, 09.12.14) Les mer

Last ned artikkelen Arbeidsinnvandring - varig gevinst? (Frischsenteret)

 

Europeisk minstelønn kan være på vei til Danmark

IllustrasjonLeder av EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, presser på for å få felles europeiske normer for minstelønn. - Innen fem år vil EU ha tvunget gjennom en europeisk minstelønn, mener Ulla Tørnæs (V), nestleder i EU-Parlamentets sysselsettingsutvalg. Det vil i så fall sette den danske modellen under press. - Junckers ønske om en minstelønn i EU kommer ikke til å oppfylles, sier nestleder i dansk LO, Lizette Risgaard, og poengterer at lønn i henhold til EU-traktaten er et nasjonalt anliggende. Men to forskere advarer mot å ta for lett på signalene fra Brussel. (Ugebrevet A4, 09.12.14) Les mer

Se også: Presser på for EU-minstelønn (Fri Fagbevgelse, 09.12.14)

 

ISF-forsker: - Unio må våge å ta arbeidsinnvandringsdebatten

Anne Skevik Grødem- Jeg ser at Unio har vedtatt en plattform knyttet til arbeidsinnvandring. Det er prisverdig, men mange spørsmål står fortsatt ubesvart, sa forsker Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning i sitt foredrag på Unio-konferansen. - Det norske arbeidslivet og velferdsordningene står overfor store utfordringer som følge av det åpne europeiske arbeidsmarkedet, men verken dere eller andre innen politikk- og samfunnsliv våger å ta debatten skikkelig, sa Grødem. (Unio, 08.12.14) Les mer

 

 

 

YTF: - Politiet hindrer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene

Svein Furøy
– Vi bør følge svenskenes eksempel og heve gebyrene for brudd på kabotasjereglene. Samtidig må Statens vegvesen får gebyrmyndighet og myndighet til å holde tilbake kjøretøy som ikke gjør opp for seg. De hjelper lite å heve gebyrer og øke kabotasjekontrollen dersom lovbryterne går fri som følge av manglende behandlingskapasitet i politiet, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet. (NTB Info, 08.12.14) Les mer

 

 

 

Storbritannia: Rumener viser fram "trygdepalass" i britisk dokumentar

Dokumentarserien «Benefits Britain: Life On The Dole» setter lys på det britiske velferdssystemet, og i en av episodene møter man den rumenske immigranten Ion Lazar som har vært bosatt i London i 10 måneder for å jobbe deltid som skraphandler. Han får månedlig utbetalt nærmere 20.000 kroner i trygd. Med disse pengene har han bygget seg det britisk presse kaller et «trygdepalass». – En nasjonal skandale, sier innvandringskritiker.. Statsminister David Cameron forslo nylig at innvandrere fra EU må ha vært i jobb i Storbritannia i fire år før de kan få ta del av velferdsordningene. (TV2, 08.12.14) Les mer

 

Kampanjen renvasket.no skal rydde opp i svart julevask

ILlustrasjonOver 250 000 nordmenn får hjelp til julevasken av en vaskehjelp. Minst halvparten betaler svart. – Altfor få tenker på at de frarøver renholdere grunnleggende rettigheter i arbeidslivet når de legger hundrelappene på kjøkkenbenken, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen. Fafo-rapporten fra 2011, Polonia i Oslo 2010, viser at polske renholdere som jobbet privat hadde en gjennomsnittlig timelønn på 118 kroner timen - langt under minstelønnen som da var på 156 kroner (nå 164 kroner). Nå kjemper både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter sammen om en hvit jul. Kampanjen «renvasket.no» er et av flere tiltak fra treparts bransjeprogram renhold for å bekjempe de useriøse delene av renholdsbransjen. (NTB, 08.12.14) Les mer

 

Lokker fiskeindustrien med billig østeuropeisk arbeidskraft til jul

 Med forlokkende juletilbud hvor de slipper å betale overtid og sykepenger lokkes fiskeindustrien til å leie billig østeuropeisk arbeidskraft. – Prakteksempel på sosial dumping, mener Rita Lekang, distriktssekretær i LO. - Det er ikke ulovlig å leie ut arbeidskraft. Det disse gjør er å lage en modell for å unngå likebehandlingsreglene vi har i blant annet i arbeidsmiljøloven. Det står helt klart at innleid arbeidskraft skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som innleid arbeidskraft, sier Lekang. (NRK Nordland, 08.12.14) Les mer

 

Kommentar: - Solvik-Olsen strør sand foran vogntog som egentlig trenger kjetting og kompetente sjåfører

ILlustrasjon- Samferdselsministerens tiltak for å holde vogntogene på veien er en liten dråpe i et hav av ulovlig kabotasje og skranglekasser som aldri burde vært på veien, skriver Torkild Emberland. - Årlig passerer rundt en million trailere og vogntog over grensene til Norge. Problemet løses ikke med kontroller, brev til EU og lange tekniske manualer om hva som er gode vinterdekk. Det handler om sosial dumping på 18 hjul, og en norsk transportbransje som sliter så kraftig at den norske trailersjåføren snart er en like sjelden blomst som sjømenn i utenriksfart. Ap foreslår å gjøre transportkjøper ansvarlig for at de bruker selskap som driver forsvarlig. Det vil være en veldig god start, skriver Emberland. (Nordlys, 07.12.14) Les kommentaren

 

 

Laval-saken: Den svenske regjeringen vil gi fagbevegelsen mer makt

EU-tilpasningen gikk for langt da de svenske lovene ble endret etter Laval-saken i EU-domstolen. Det mener den svenske regjeringen, som nå har bestilt en utredning som skal foreslå alternative reguleringsmåter som vil gi fagforeningene en bedre posisjon til å overvåke forholdene for utstasjonerte arbeidstakere. Arbeidsgiverorganisasjonen Svenskt Næringsliv mener imidlertid at regjeringens ambisjoner er uforenlig med EU-retten. Regjeringen har også bestilt et lovforslag om entreprenøransvar i byggebransjen. (Arbeidsliv i Norden, 04.12.14) Les mer

Les mer om Laval-saken på Fafo Østforums temaside EU-domstolen: Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg

 

 

Ingen stopp-forbud for protestaksjonen "Her stopper Norge"

IllustrasjonSjåfører over hele Vest-Europa protesterer mot sosial dumping og ulike konkurransevilkår gjennom å stanse bilene sine i veikanten et kvarter to ganger i døgnet, klokken 12.00 og klokken 24.00. Aksjonen startet i Sverige under navnet "Här Stannar Sverige", og fikk raskt en versjon i Norge: "Her stopper Norge". I Sverige har Bring bedt sine sjåfører om å avstå fra deltakelse i aksjonen. Verken Bring, Postnord eller Schenker har bedt norske sjåfører avstå fra protestaksjonen "Her stopper Norge." (Anlegg & Transport, 05.12.14) Les mer

Se også: Demonstrerer for rettferdig transport (YTF, 01.12.14)

 

Kommentar: Arbeidsinnvandring tjener de fleste

Jan Arild Snoen- Elin Ørjasæter er bekymret for at arbeidsinnvandring vil øke ulikhetene i Norge. Bekymringen er overdrevet, samtidig som arbeidsinnvandringen reduserer global ulikhet, skriver Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva. (Minerva, 04.12.14) Les mer

Se også: Kronikk av Elin Ørjasæter: - Innvandring er bra for hvit, øvre middelklasse (Aftenposten, 27.11.14)

 

 

 

Nye minstelønnssatser i byggebransjen, i private renholdsbedrifter og i jordbruk og gartnerier

ILlustrasjonTariffnemnda fattet 27. november 2014 vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, jordbruks- og gartnerinæringene og private renholdsbedrifter. (Arbeidstilsynet, 03.12.14) Les mer

Du finner de nye satsene på Arbeidstilsynets faktaside om Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler

Vedtakene er publisert på Tariffnemndas hjemmeside

Se også: Ny minstelønn i renhold (Renholdsnytt, 04.12.14)

 

 

Arbeidsinnvandring i tall og forskning om sosial dumping

LogoI 2013 var det 137 390 bosatte østeuropeere i Norge. I 2003 var tallet 6 371. Den sterke forflytningen av arbeidskraft har kommet i kjølvannet av utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Polen og Litauen er de to dominerende avsenderlandene. 78 prosent av innvandrerne østfra kommer fra disse to landene. (arbeidslivet.no, 02.12.14) Les mer om tall og relevante Fafo-publikasjoner

 

 

NTL foreslår 10 tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet

Ragnar Bøe ElgsaasForbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Ragnar Bøe Elgsaas, la i dag fram NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi da han åpnet NTL-konferansen "Hvordan vinne kampen mot svart økonomi". Til grunn for anbefalingene ligger blant annet at resultatstyringen som preger mange av de statlige kontrolletatene svekker kontrollarbeidet fordi saker som krever samarbeid mellom virksomheter eller internt i etaten ofte er vanskelige å måle. (NTL, 02.12.14) Les mer

 

 

David Cameron foreslår tiltak mot "velferdsturisme"

David CameronDen britiske konservative regjeringen har erklært at de vil foreslå en rekke lover som skal gi landet EUs tøffeste innvandringspolitikk. Målet er å få ned antall innvandrere, inkludert EU-landene. Tiltakene som foreslås kommer på tvers av EUs fire friheter om fri bevegelse av personer og møter lite forståelse utenfor de britiske øyer. Det er særlig "velferdsturisme" som skal til livs, dvs. personer som egentlig ikke er arbeidssøkende. (LO-kontoret i Brussel, 02.12.14) Les mer

 

 

 

Finland: Begrenset bruk av vikarer

EU flaggEn sak om å begrense bruken av vikarbyråer i Finland verserer nå for EU-domstolen i Luxembourg. Saken skaper ny uro i fagbevegelsen om hvordan vikarbyrådirektivet skal forstås. Saken dreier seg om å begrense bruken av vikarbyråer. I Direktivets artikkel fire heter det at restriksjoner på bruken av vikarer skal fjernes med mindre allmenne hensyn eller hensyn til den ansatte krever det. Samtidig sies det at vikarer bare kan brukes unntaksvis og ikke som en del av den regulære arbeidsstyrken og at det kan reguleres en tariffavtalen. Saken går nå til endelig behandling hos dommerne. (LO-kontoret i Brussel / DEFS, 02.12.14) Les mer

 

– Glem hjemflytterne, sats heller på arbeidsinnvandring

Rekruttering av polakker har ført til befolkningsvekst i Nesna kommune. - Veldig mange kommuner jobber med å få ungdom til å flytte hjem. Men det er ikke så mange av dem. Kommunene bør heller jobbe med familiegjenforening for flyktninger og EØS-innvandrere, sier seniorrådgiver i Distriktssenteret, Halvor Hilmersen. (NRK Nordland, 02.12.14) Les mer

 

Jakten på byggebransjens banditter

Vidar Sagmyr i Prosjekt Teamwork spaner på useriøse aktører. Siden juni har han og hans kollega funnet mange tilfeller av svart arbeid, sosial dumping og dårlig byggkvalitet i Trondheim. De har overlevert dokumenter som beviser ulovlige lønns- og arbeidsvilkår til Skatteetaten og Arbeidstilsynet, de har levert bilder og annen dokumentasjon på manglende HMS, pekt på konkurransevridende forhold og bevist for Arbeidstilsynet at useriøse aktører i byggebransjen bevisst utnytter systemet. - Dette er en kamp for å berge jobbene våre, for å berge seriøsiteten i byggebransjen i fremtiden, sier Sagmyr. (Byavisa, 02.12.14) Les mer

Se også: Vidars spaning gir resultater (Byavisa, 09.12.14)

 

Ingen oversikt over innleide på sokkelen

Verken SSB, arbeidslivsforskerne i Fafo, Samfunns- og næringslivsforskning, Petroleumstilsynet, Iris i Stavanger eller bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har anslag over hvor mange årsverk innleide og midlertidig ansatte utgjør på sokkelen. Fagforeninger mener det er et økende problem med ulovlig innleie og har avdekket en rekke saker, som betegnes som toppen av isfjellet. Men Petroleumstilsynets kan ikke se at dette er et økende problem. (Stavanger Aftenblad, 02.12.14) Les mer

 

Demonstrerer for rettferdig transport

Svein Furøy
Nok er nok, sier lastebilsjåførene i Norge og Europa. – Hver dag klokken 12 stopper lastebilsjåførene på veien i Norge, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Svein Furøy. Dette er en protest mot ulike konkurransevilkår og ulovligheter i transportbransjen, som skal vare frem til 24. desember. – Når utenlandske sjåfører slipper å følge loven og betale de samme avgiftene som vi må i Norge fører dette til en skjev konkurransesituasjon og en utrygg veg, sier Furøy. (YTF, 01.12.14) Les mer

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700