Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2010

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2010

 

Staten frifunnet etter allmenngjøring

Ni verft som krevde staten for erstatning etter at utenlandske arbeidere ble sikret samme lønns- og arbeidsvilkår som norske, har tapt i Oslo tingrett. – Forskriften om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ikke i strid med EØS-retten og ligger innenfor allmenngjøringsloven, fastslår tingretten. (NTB, 29.01.10) Les mer
Les dommen her

Se også:
Uenig i dom om allmenngjøring (Norsk Industri, 02.02.10)
Kommentar: - Viktigere enn dommen (LO-Aktuelt, 01.02.10)
Verftene tapte stort (Magasinet for fagorganiserte, 01.02.10)
NHO: - Uenig i dom fra Tingretten (NHO, 29.01.10)
LO: - Full seier i Oslo tingrett (LO, 29.01.10)
Fellesforbundet: - Glad men ikke overrasket (Fellesforbundet, 29.10.10)

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 28. januar:
70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

Vibeke Rysst-Jensen Odd Bjørn Ure Inger Marie Hagen André Nerheim Hans Øyvind Nilsen Tore Lasse By

47 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar. Tema for seminaret var det nye arbeidslivsfondet for Øst- og Sentral-Europa. I perioden 2009-2014 vil Norge bidra med ca. 3 milliarder kroner per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa. Hele 70 millioner kroner skal settes av til et nytt fond for partssamarbeid i arbeidslivet. Mottakerne er de nye medlemslandene i EU. På dette seminaret fikk vi en presentasjon av det nye fondet, Fafos notat om hvordan de norske partene kan medvirke i dette arbeidet, samt av erfaringer fra samarbeids programmene i Bulgaria og Romania. (Fafo Østforum, 28.01.10) Les mer og last ned lysark

 

 

Støre: - En historisk mulighet

jonas gahr støreLike før jul ble det enighet om videreføring av EØS-finansieringsordningene for de neste fem årene. - Jeg har sett hvilken effekt prosjektene kan ha. De viser at vi tar medansvar. De åpner for å styrke de bilaterale kontaktene; mellom sentrale og lokale myndigheter, næringsliv, organisasjoner og det sivile samfunn. Dette gir mange muligheter for gode norske fagmiljøer for å innlede samarbeid med aktører i mottakerlandene på alle de ulike innsatsområdene for EØS-midlene, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre. (Arbeiderpartiet, 27.01.10) Les mer

 

 

 

 

Sosial dumping i transportbransjen

Østeuropeiske sjåfører kjører for norske selskaper for helt ned i 8 kroner timen og jobber inntil 23 timer i døgnet. Det kom fram under en storkontroll på E 18 forrige uke. Tilsynsleder Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet i Telemark sier at sosial dumping har blitt et problem innenfor transportnæringa. (NRK Telemark, 25.01.10) Les mer

 

 

Fafo Østforum i 2010: Ny deltaker og nye navn i styringsgruppen

Espen LøkenPer SkauTerje Nygaard Fafo Østforum har 19 deltakere i 2010. Ny deltaker fra årsskiftet er Industri Energi, og administrasjonssjef Espen Løken er Industri Energis representant i styringsgruppen. Fellesforbundet og NHO Service har nye representanter i Fafo Østforums styringsgruppe. Per Skau, rådgiver i Fellesforbundet har overtatt for Norvald Mo, og Terje Nygaard, direktør for arbeidsliv i NHO Service har overtatt for Petter Furulund. Nygaard er leder for Fafo Østforums styringsgruppe i 2010. (Fafo Østforum, 21.01.10)

F.v. Espen Løken, Industri Energi, Per Skau, Fellesforbundet og Terje Nygaard, NHO Service.

 

 

Friskere bygningsarbeidere fra EU-land i Øst-Europa

Det legemeldte sykefraværet blant bygg- og anleggsarbeidere fra EU-land i Øst-Europa økte med 1,1 prosentpoeng fra 2. kvartal 2008 til samme periode i fjor. Likevel lå sykefraværet blant innvandrerne fra disse landene langt under bransjesnittet på 6,6 prosent. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er dominert av yngre menn som har et lavere sykefravær enn kvinner og eldre. Dette tilsier da også at de skulle ha et sykefravær under gjennomsnittet. (SSB, 21.01.10) Les mer

 

 

Teekay flagger ut - igjen

Tirsdag ble det klart at Teekay Norge og ConocoPhillips Norge går sammen i et nytt selskap for å flagge ut nok et tankskip. DE/T ”Randgrid” skal fremdeles gå mellom Heidrun-feltet i Norskehavet og Mongstad, men norske sjøfolk skal byttes ut med billig utenlandsk arbeidskraft. - Sjømannsorganisasjonene er av den klare formening at dette er sosial dumping og vil derfor kreve at uansett flaggvalg skal fartøy som opererer på norsk sokkel ha norske lønns- og arbeidsvilkår hvis de skal dekkes av en godkjent tariffavtale, mener leder i Norsk Sjømannsforbund, Jacqueline Smith. (Maritim Logg, 19.01.10) Les mer

Se også: – Den sosiale dumpingen til sjøs fortsetter (Norsk Sjømannsforbund, 19.01.10)

 

 

Polonia i Oslo 2010

Line EldringJon Horgen Friberg Aleksandra BartoszkoI perioden januar-mars 2010 vil Fafo gjennomføre en arbeids- og levekårsundersøkelse blant polakker i Oslo-området, i samarbeid med Center for Migration Research ved Universitetet i Warszawa (CMR). Undersøkelsen vil omfatte om lag 500 personer, og intervjuene vil bli gjennomført på polsk i Fafos lokaler på Grønland. Undersøkelsen er en oppfølger av en tilsvarende undersøkelse i 2006 (se link til rapport nedenfor). Surveyen er en del av prosjektet ”Mobility and Migrations at the Time of Transformation - Methodological Challenges”, som ledes av CMR. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midler. Line Eldring og Jon Horgen Friberg har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Oslo, i samarbeid med Aleksandra Bartoszko som er ansatt som koordinator for feltarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i løpet av 2010. (Fafo Østforum, 13.01.10) Les om og last ned Fafo-rapport 2007:27 Polonia i Oslo

Se også: Forsker videre på «Polonia» (Magasinet for fagorganiserte, 15.01.2010)

 

 

Fafo Østforum seminar 28. januar: 70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

Vibeke Rysst-Jensen Odd Bjørn Ure Inger Marie Hagen André Nerheim Hans Øyvind Nilsen Tore Lasse By

I perioden 2009-2014 vil Norge bidra med ca. 3 milliarder kroner per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa. Hele 70 millioner kroner skal settes av til et nytt fond for partssamarbeid i arbeidslivet. Mottakerne er de nye medlemslandene i EU. Fafo har laget et notat for LO, NHO og Unio om hvordan de norske partene kan medvirke i dette arbeidet. På dette seminaret vil vi få presentasjon av det nye fondet, Fafos notat, samt av erfaringer fra samarbeidsprogrammene i Bulgaria og Romania. Seminaret arrangeres i auditoriet i Fafos anneks, kl 14-16. Påmeldingsfrist: 26. januar. (Fafo Østforum, 15.01.10)

Seminarprogrammet finner du her

Meld deg på seminaret her

 

Danske sjåfører vil ha bort sosial dumping

Lønnsoppgjøret for 600 000 ansatte i privat sektor i Danmark er nå i gang. Transportområdet innledet forhandlingene tirsdag, og krever blant annet at det innføres et solidaransvar som ligner den norske modellen, der arbeidsgiverne skal forpliktes til ikke å bruke underleverandører eller opprette datterselskaper i utlandet som arbeider på dårligere vilkår enn de danske tariffer. Bygg- og anleggsområdet, som også forhandler separat, krever på samme måte at det avtales et vern mot sosial dumping. (Transportarbeiderforbundet, 13.01.10) Les mer

 

 

Norsk dokumentarserie på NRK om Norges moderne innvandringshistorie

Fafo-forskerne Hanne C. Kavli og Jon Horgen Friberg medvirker i en ny dokumentarserie "Det nye Landet". Serien tar for seg Norges moderne innvandringshistorie, en viktig del av norgeshistorien som forandret landet for alltid. Det begynte med unge menn lokket til Europa av høye lønninger. Tilfeldigheter førte dem til Norge. 600 pakistanere i Oslos gater skapte panikk både i folket og i regjeringskvartalet. I dag er både norsk industri og norsk helsevesen totalt avhengig av innvandrere. Serien består av fem episoder, og første episode sendes tirsdag 12. januar og omhandler arbeidsinnvandrerne, og jakten på det gode liv. (Fafo Østforum / NRK, 11.01.10) Les mer

Se også: Ny dokumentarserie (Nettavisen, 12.01.10)

 

 

Arbeidstilsynet rydder opp i matindustrien

LogoTil nå har Arbeidstilsynet prioritert bygg- og anleggsbransjen i sin jakt på sviktende sikkerhet og sosial dumping blant utenlandske arbeidstakere. Etter mange tips om dårlige lønns- og arbeidsvilkår blant innvandrere forbereder Arbeidstilsynet nå en landsomfattende offensiv mot kjøtt- og sjømatindustrien for å avdekke brudd på sikkerhetsregler og sosial dumping. (Avisa Nordland, 11.01.10) Les mer

 

 

Solidarisk ansvar for lønna

Solidaransvaret gjelder for kontrakter som er inngått etter 1. januar 2010, og polske snekkere kan nå for eksempel rette lønnskrav direkte til en oppdragsgiver i Norge, dersom underleverandøren ikke betaler tariffestet minstelønn. Kravet kan rettes til en valgfri oppdragsgiver oppover i kontraktkjeden. – Dette ønsker vi velkommen. For oss som entreprenører betyr det at vi må skjerpe oss ekstra overfor useriøse aktører, sier Kåre Myran, HMS-sjef i entreprenørbedriften HENT i Trondheim. (Demokraten / ANB-NTB, 11.01.10) Les mer

 

 

250 norske sjøfolk er sette på land

I løpet av februar vil reiarlaget Teekay flagga ut to av sine skytteltankskip i Nordsjøen. Dermed er totalt sju slike tankskip i Teekay-flåten flagga ut i løpet av eit knapt år og om lag 250 norske sjøfolk er sette på land. - Dette viser sosial dumping i praksis, seier nestleiar Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. Han legg til at sjømannsorganisasjonane nå slåst for at krava om norske lønns- og arbeidsvilkår skal innførast på alle skip som har petroleumsrelaterte oppgåver på norsk sokkel. (Stavanger Aftenblad, 08.01.10) Les mer

Se også: Sjømannsforbundet advarer rederiet (Fri Fagbevegelse, 08.01.10)

 

 

Ikke færre utenlandske arbeidstakere i Danmark

I oktober 2009 var det 38.000 utenlandske arbeidstakere i Danmark. Det er kun 1.000 færre enn et år tidligere. Utenlandske arbeidstakere blir i landet, til tross for finanskrisen, men de har skiftet bransje. Det viser nye tall fra den danske Arbejdsmarkedsstyrelsen. (Det danske beskæftigelsesministeriet, 06.01.10) Les mer

Se også: Trods krisen holder udenlandske arbejdstagere ved (samspill.info, 06.01.10)

 

 

Tiltak mot sosial dumping: Tariffavtaler på Altinn

Trond GiskeNærings- og handelsminister Trond Giske vil så snart det er praktisk mulig gjøre aktuelle landsomfattende tariffavtaler tilgjengelige på Altinn. - Både LO og Arbeidstilsynet har avdekket brudd på lover som regulerer arbeidsforhold. Dette er særlig et problem i forhold til utenlandske foretak. Ved å publisere tariffavtalene på Altinn vil bedrifter lett kunne sette seg inn i hva som er gjeldende rett i Norge, sier Giske. (NHO Service, 04.01.10) Les mer

Se også: Arve Bakke: - Godt tiltak mot sosial dumping (Fellesforbundet, 06.01.10)

 

 

 

 

Ny prognosemodell for arbeidsledighet blant innvandrere

LogoI en ny SSB-rapport fremskrives forventet ledighet til og med 2012 for innvandrere fra ulike verdensregioner og utvalgte land. Av en anslått ledighet på om lag 86 000 totalt i 2012, sier prognosen at om lag 23 000 av disse vil være innvandrere (inkl. Norden). I den største gruppen, personer med bakgrunn fra Polen, tilsier prognosen at ledigheten ikke vil øke mer enn hva den allerede har gjort. For de nye arbeidsinnvandringsgruppene fra EU-Øst er imidlertid usikkerhetsmomentene i prognosen større enn for andre grupper, på grunn av den store arbeidsinnvandringen fra disse landene de siste fem årene. Rapporten er utarbeidet av Eivind Tveter i SSB. (IMDi, 05.01.10) Les mer

Last ned rapporten: Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell (SSB Rapport 2009/51, Eivind Tveter)

 

 

Nytt år og nye regler

EUs tjenestedirektiv trådte i kraft i romjula, og de nye lovreglene om solidaransvar for lønn trådte i kraft ved årsskiftet. (Fri Fagbevegelse, 04.01.10) Les mer

 

 

Ny utlendingslov fra 1. januar 2010

Den nye utlendingsloven og utlendingsforskriften trer i kraft 1. januar 2010. De nye reglene for sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann vil først tre i kraft 1. mai 2010. Utlendingsloven av 1988 med tilhørende forskrift oppheves med unntak av overgangsreglene som gjelder for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. (Arbeidstilsynet, 04.01.10) Les mer

Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 (Arbeidsdepartementet, 21.12.09)

Se også faktasidene: Ny utlendingslov (Justis- og politidepartementet)
Den nye utlendingsloven og utlendingsforskriften (Utlendingsdirektoratet)

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700