Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 28.01.10

Fafo Østforum seminar:
70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

I perioden 2009-2014 vil Norge bidra med ca. 3 milliarder kroner per år til sosial og
økonomisk utjevning og samarbeid i Europa. Hele 70 millioner kroner skal settes av
til et nytt fond for partssamarbeid i arbeidslivet. Mottakerne er de nye
medlemslandene i EU. Fafo har laget et notat for LO, NHO og Unio om hvordan de
norske partene kan medvirke i dette arbeidet. Følgende spørsmål blir belyst:

  • Hvordan kan de norske partene bidra til at EØS-arbeidslivsfondet fremmer
    godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa?
  • Hvilke av de nye medlemslandene i EU bør prioriteres?
  • Hvilke samarbeidsområder peker seg ut?

På dette seminaret vil vi få presentasjon av det nye fondet, Fafos notat, samt av
erfaringer fra samarbeidsprogrammene i Bulgaria og Romania. Seminaret finner sted
torsdag 28. januar 2010 kl 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

 

Påmelding

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser. Påmelding innen tirsdag 26. januar via web: http://www.fafo.no/paameld_100128.html

 

Program

Velkommen, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

EØS-midlene: Erfaringer og resultater så langt og opprettelse av det nye fondet for anstendig
arbeid og trepartsamarbeid
. Vibeke Rysst-Jensen, underdirektør, Utenriksdepartementet

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa. Odd Bjørn Ure og
Inger Marie Hagen
, forskere Fafo

Prosjekterfaringer fra Bulgaria og Romania. André Nerheim og Hans Øyvind Nilsen,
Internasjonal avdeling, LO

De norske samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria - utfordringer med prosjekter
i privat regi
. Tore Lasse By, programdirektør, Innovasjon Norge

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Innlederne

Vibeke Rysst-Jensen Odd Bjørn Ure Inger Marie Hagen André NerheimHans Øyvind NilsenTore Lasse By

F.v.: Vibeke Rysst-Jensen, Odd Bjørn Ure, Inger Marie Hagen,
André Nerheim, Hans Øyvind Nilsen og Tore Lasse By

 

Pressemelding fra UD

18. desember 2009 undertegnet EØS/EFTA-landene en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordningen.
Se pressemelding fra Utenriksdepartementet 18.12.2009.


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700