Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2008

 

Allmenngjøring fra 1. desember

Forskriften om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er nå klar. Av denne går det fram at allmenngjøringen trer i kraft fra 1. desember inneværende år. (Fellesforbundet, 31.10.08) Les forskriften hos Norsk Lovtidend>>

 

 

Utan minoritetar stoppar norsk landbruk

Jord- og skogbruk var blant dei første næringane der arbeidsinnvandring gjorde seg sterkt gjeldande. I 2003 utførte utlendingar kring 4 prosent av alt arbeidet, medan dei i fjor stod for 10 prosent av innsatsen, syner ei undersøking. Dette vil berre auke på, fortel forskar Jostein Vik ved Norsk senter for bygdeforskning. (Nationen, 30.10.08) Les mer>>

 

Bodde på byggeplass

Tirsdag gikk Arbeidstilsynet i Vestfold til aksjon mot en bygård i Tønsberg. Det ble straks avdekket at inntil fem polske arbeidere skal ha blitt innlosjert på stedet. Arbeidstilsynet stiller seg meget kritisk til forholdet. (Tønsbergs Blad, 30.10.08) Les mer>>

 

Irland: Arbeidsinnvandrere rømmer fra krisen

Finanskrisen har ført til at Irland har havnet i en resesjon. Så mange som 30.000 innvandrere har forlatt Irland så langt bare i år, og det er ventet at ytterligere 35.000 vil følge etter neste år. I Norge er en stor andel av de polske arbeidsinnvandrerne håndverkere og arbeidere i byggenæringen, noe som fort kan føre til at polakkene her hjemme kan gjøre som landsbrødrene i Irland.  - Arbeidskraftbehovet innen bygg vil synke med 28.000 neste år. Totalt vil nærmere 60.000 bli berørt av nedgangen av byggenæringen, meldte Byggenæringens landsforening tirsdag. (NA24, 29.10.08) Les mer>>

 

Frykter mer useriøsitet i byggebransjen

Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening frykter nå at nedgangstidene som følge av finanskrisen vil føre til økt useriøsitet i bransjen. - I dårlige tider er det lettere å bruke situasjonen til å presse prisene, utnytte arbeiderne og føre til sosial dumping, sier leder Roy Pedersen. Det ventes en nedgang i byggebransjen på 19 prosent neste år, ifølge Byggenæringens Landsforening. (VG, 28.10.08) Les mer>>

Se også:
Venter nedgang på 19 prosent (VG, 28.10.08)
Frykter prisdumping på arbeidskraft (Bergens Tidende, 30.10.08)

 

 

Utenlandske arbeidere søker fri rettshjelp

Det har vært en kraftig økning av utenlandske arbeidstakere som tar kontakt med fri rettshjelps-ordningen i Oslo fordi de har blitt dumpet av arbeidsgiveren uten å få lønn eller feriepenger. Hittil i år har kontoret hatt 330 saker, noe som er 50 flere enn i hele fjor. De aller fleste av dem er med utenlandske arbeidstakere. (NRK Østlandssendingen, 27.10.08) Les mer>>

 

Flere vil jobbe i Norge

Servicekontoret for utenlandsk arbeidskraft har opplevd økt tilstrømning nesten hver måned det siste året. Fersk statistikk viser at tilstrømningen har økt hver eneste måned i år, bortsett fra i mars og mai med alle sine fridager. Både i juni, juli og august ble det satt nye rekorder. Konjunkturomslaget som nå merkes i flere bransjer har så langt ikke virket inn på arbeidsinnvandringen. (Aftenposten, 26.10.08) Les mer>>

 


Splittet på midten om tjenestedirektivet

EUs tjenestedirektiv skaper full splittelse i den rødgrønne regjeringen. Kilder i SV og Senterpartiet sier det at de heller vil utsette saken, enn å tape den. – Det er vanskelig, men ingen krise å utsette hele saken til etter valget, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen. Svært sentrale Ap-kilder sier at et veto vil være fullstendig uakseptabelt for Ap. Flere frykter striden om tjenestedirektivet vil kunne sprenge regjeringen. (Dagsavisen, 24.10.08) Les mer>>

Se også:
Leder: Lammet av EU-strid (Adresseavisen, 25.10.08)
Kronikk: Hvem kan garantere? (Nationen, 25.10.08)
KrF krever konklusjon før jul (Avisa Nordhordland, 24.10.08)
Venstre støtter tjenestedirektivet (Venstre, 24.10.08)
Støre: - Tjenestedirektivet er økonomisk viktig (Utenriksdepartementet, 24.10.08)
- Senterpartiet og LO driver skyggeboksing (Høyre, 27.10.08).

 

Stavanger får servicekontor for utenlandske arbeidstakere

Statssekretær Svein Fjellheim (Ap) opplyste på LO Rogalands fylkeskonferanse i Haugesund fredag at Stavanger får servicekontor for utenlandske arbeidstakere, til stor jubel fra forsamlingen. (Aftenbladet, 24.10.08) Les mer>>

 

CLR-News om migrasjon og lavlønnsproblematikk

Migrasjon og lavlønnsproblematikk er hovedtemaer i siste utgave CLR-News. I tillegg reises spørsmålet om hvilke utfordringer fagbevegelsen står overfor etter de siste overraskende avgjørelsene i EF-domstolen. Medlem av Europaparlamentet og forsker, Jan Cremers, har en artikkel om de ulike forståelsene av utstasjoneringsdirektivet. CLR-News utgis av European Institute for Construction Labour Research, som er et europeisk nettverk av forskere og tillitsvalgte i byggebransjen (Fafo Østforum, 24.10.08). Les siste utgave av CLR-News her>>

 

Regjeringen vil ikke la seg presse

Regjeringen nekter å la seg presse til å ta stilling til EUs tjenestedirektiv før jul. I Brussel skal det være stemning for at Norge kan vente til etter valget med å godta direktivet. Både Høyre og Kristelig Folkeparti brukte dagens utenriksdebatt i Stortinget til å forsøke å presse regjeringen til å ta stilling til EUs tjenestedirektiv (Fri Fagbevegelse, 24.10.08). Les mer>>

 

Blue card nærmere implementering

EU-ambassadører ble på gårsdagens COREPER-møte enige om en blue card-ordning for å tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft til EU. Kompromisset som ble inngått i Rådets underutvalg innebærer at blue card-lovgivningen vil tre i kraft 30 måneder etter at ordningen er blitt formelt vedtatt. Dette kan kun skje etter at Europaparlamentet gir sitt ikke-bindende syn i plenumssamlingen i november. Det betyr at blue card-ordningen ikke kan tre i kraft før mai 2011. (NHO Europanytt/EuropaenVoice.com, 23.10.08) Les mer>>

 

 

EU tilbyr å utsette tjenestedirektivet

EU er blitt kjent med at de rødgrønne partiene har store problemer med tjenestedirektivet, og er villig til å ta hensyn til dette og avvente en norsk avgjørelse om tjenestedirektivet til etter valget. - Vi vet at tjenestedirektivet er et problem for regjeringen før valget. Tjenestedirektivet er helt sentralt og Norge må gjennomføre det. Men vi kan se gjennom fingrene med at de ikke gjør det før valget, sier en sentral EU-byråkrat til ABC Nyheter. (ABC Nyheter, 23.10.08) Les mer>>

Se også: Europabevegelsen: - Ingen grunn til utsettelse (ABC Nyheter, 23.10.08)

 

Knapp omtale av tjenestedirektivet i EU-redegjørelse

Tjenestedirektivet ble nærmest en bisetning i utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) redegjørelse i Stortinget torsdag om viktige EU- og EØS-saker. - Saken forsvinner ikke ved at regjeringen venter med å bestemme seg, sier Høyre-leder Erna Solberg. (NTB/Petro & Industri, 23.10.08) Les mer>>

Se også: Halvårlig redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (Utenriksdepartementet, 23.10.08)

 

 

Debatt: Krise uten EØS?

- Tror virkelig Erna Solberg at LO vil sette norske arbeidsplasser over styr, spør Heming Olaussen, leder i Nei til EU. Han mener et veto mot tjenestedirektivet ikke vil være en trussel mot EØS-avtalen, og krever samtidig en full offentlig gjennomgang av EØS-avtalen.

Se også: TBs tåketale om EØS (Tønsbergs Blad, 24.10.08)

 

 

- Ta Lisboa som gissel

Europeisk fagbevegelse har etter de fire dommene i EF-domstolen skreket på felles handling for å stoppe angrepene på faglige rettigheter. Svensk fagbevegelse har foreslått å nekte å godkjenne Lisboa-traktaten inntil EU kan garantere de faglige rettighetene. Den europeiske faglige samorganisasjonen er derimot positiv til traktaten. (LO-Aktuelt, 22.10.08) Les mer>>


 

SV vil inndra overskudd fra sosial dumping

I SVs nye partiprogram foreslår nestleder Audun Lysbakken å gi arbeidstilsynet fullmakt til å inndra fortjenesten til bedrifter som bryter regelverket som gjelder sosial dumping. – Den viktigste grunnen til at sosial dumping fortsatt er et stort problem i Norge, er at noen tjener penger på det, sier Lysbakken. - Ingen bedrifter kan leve med et slikt regelverk, mener direktør Sigrun Vågeng i NHOs arbeidslivsavdeling. (Byggmesteren, 22.10.08) Les mer>>

 

 

Andersson-rapport vedtatt med stort flertall i Europaparlamentet

Hensynet til fri bevegelse må balanseres med hensynet til grunnleggende rettigheter og sosiale målsettinger. Det er kjernen i en rapport, den såkalte Andersson-rapporten, som ble vedtatt i EU-parlamentet i dag. Under avstemmingen var 474 stemmer for, 106 mot og 93 avstod fra å stemme. - EU-parlamentet tok i dag avstand fra et Europa der man konkurrerer med lønns- og arbeidsvilkår som innsats, sier den svenske EU-parlementarikeren Jan Andersson, ifølge svensk fagbevegelses Brusselkontor.

Les mer:
Challenges to collective agreements in the EU
(Pressemelding fra EU-parlamentet, 22.10.08)
Jan Anderssons Lavalrapport antagen (Brysselkontoret, 22.10.08)

 

 

Høringsuttalelser om tjenestedirektivet

Den 30. juni 2008 la Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fram høringsnotat med forslag til ny lov om tjenester i EØS' indre marked. Dersom det blir bestemt at tjenestedirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen vil det gjennomføres i norsk rett ved dette lovforslaget. Høringsfristen var 20. oktober, og 46 høringsuttalelser er nå lagt ut på departementets nettsider (Fafo Østforum, 22.10.08).

Høringsnotat (NHD, 30.06.08)
Høringsuttalelser (NHD, 21.10.08)

Se også:
YS ikke avvisende til tjenestedirektivet (YS, 21.10.08)

 

 

- Ble sagt opp da vi ba om lønna vår

Tre polske arbeidere mener seg usaklig oppsagt fra jobben med å bygge om Nord-Herøy skole, og krever å få utbetalt lønn de skal ha til gode. Arbeidsgiveren, firmaet Din bemanningspartner AS, avviser påstandene. (Helgelands blad, 21.10.08) Les mer>>

 

 

Mongstad-arbeidere tilbake på jobb

De 100 som ble utstengt fra Mongstad er nå tilbake på jobb. – NEM har lagt fram kontrakter som er rimelig akseptable. Når jeg sier rimelig, er det fordi det gjenstår å se at kontraktene står i stil med de lønningene som utbetales. Det skal vi nå sjekke, sier Truls-Olav Nilsen, LO-koordinator på Mongstad (Aftenbladet, 21.10.08). Les mer>>

Se også: Stopper opp på Mongstad (Magasinet for fagorganiserte, 16.10.08)

 

 

Fører krisen til færre polakker?

Line EldringJon Erik DølvikDen pågående finanskrisen skaper nye problemstillinger for arbeidslivsforskere. Line Eldring og Jon Erik Dølvik i Fafo vil se nærmere på endringer i norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. - I 2006 gjennomførte vi en undersøkelse for å kartlegge norske bedrifters bruk av arbeidskraft fra Øst-Europa. Nå vil vi kjøre den samme undersøkelsen for å se om, og eventuelt hvordan, bedriftene endrer sine arbeidskraftstrategier, forteller forskningskoordinator Line Eldring i Fafo. Sammen med forskningssjef i Fafo Jon Erik Dølvik leder Eldring prosjektet Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet? (forskning.no, 21.10.08) Les mer>>

 

 

Høyre: - Må si ja til tjenestedirektiv

Erna SolbergSenterpartiet har varslet at partiet vil anbefale at regjeringen bruker reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. Høyre mener at Ap må sørge for at regjeringen sier ja til EUs tjenestedirektiv. – Et nei vil rokke ved hele EØS-avtalen og vil få dramatiske følger for norske arbeidsplasser, sier Høyres partileder Erna Solberg. Hun er forbauset over at LO sier nei til et direktiv som europeisk fagbevegelse stiller seg bak, og mener at LO i denne saken ikke handler til medlemmenes beste. (Høyre, 21.10.08) Les mer>>

 

 

 

 

Radiodokumentar om tre østeuropeere som drømte om et bedre liv

I helgen ble det i NRK P2 sendt en radiodokumentar om tre unge østeuropeere som kom til Norge med en drøm om et bedre liv. Det er i dag rundt 140 000 øst-europeere som jobber i Norge. Mange møter arbeidsgivere som vil spare penger på manglende sikkerhet og dårlig opplæring. Dokumentaren beskriver situasjonen for mange av østeuropeerne som jobber i Norge, og viser hvilke konsekvenser det har for de ansatte når det skjer arbeidsulykker og dødsfall. (Fafo Østforum/NRK, 21.10.08) Les omtale av radiodokumentaren her>>

Hør dokumentaren (NRK, Radiodokumentaren, 21.10.08)

 

 

Vil byggje katolsk kyrkje i Førde

- Med arbeidsinnvandringa av katolikkar dei siste åra, særleg frå Polen og Litauen, har det høg prioritet for kyrkja å få eit katolsk senter i Sogn og Fjordane. Førde peikar seg ut som den naturlege staden for dette, skriv kurialråd Ulrik Sverdrup Thygeson i Oslo katolske bispedømme i eit brev til Førde kommune. (NRK, Sogn og Fjordane, 21.10.08) Les mer>>

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

LogoForeløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for september i 2008 viser at antall gyldige arbeidstillatelser gitt til borgere fra nye EØS-land hittill i år er 64 100. I samme periode i 2007 var tallet 61 251. (Fafo Østforum/UDI, 20.10.08) Les statistikken fra UDI her>>

 

 

 

Krisen rammer først utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft kan bli først rammet av en nedgang, fordi de har dårligst ansettelsesforhold. Men hos Mongstad Elektro kan det like gjerne bli norske som går først. Der følges ansiennitetsprinsippet. Fra flere europeiske land meldes det at arbeidsinnvandringen har stoppet opp eller gått tilbake. Selv om ledighetstallene stiger her i landet, er det foreløpig ikke noe som tyder på at mange utlendinger vender hjem. (Offshore, 20.10.08) Les mer>>

 

 

Informasjonskonferanser for tillitsvalgte om allmenngjøring

LogoFellesforbundet skal holde to informasjonskonferanser som følge av vedtaket om å allmenngjøre deler av Verkstedoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Formålet er å informere og skolere de tillitsvalgte i bedriftene som vil møte dette daglig om forskriften oppfølging av denne. Konferansen i Stjørdal 1. desember kl 10-16 er for deltakere fra og med Sør Trøndelag til og med Finmark, og konferansen i Ålesund 3. desember kl 10-16 er for deltakere fra resten av landet. (Fellesforbundet, 20.10.08) Les mer om program og påmeldingsinformasjon>>

 

 

Danmark: Dårlig boforhold for polske arbeidsinnvandrere

A4's spørreundersøkelse blant polakker i København viser at 3 av 10 overnatter i sovesaler, kjellere og campingvogner med minst tre andre menn. Helt opp til 70 arbeidere stuves sammen i samme rom. (Dansk LOs Ugebrev A4, nr 35, 20.10.08) Les mer>>

 

 

SV og Sp sier nei til tjenestedirektivet, varsler opprør i egen regjering

Liv Signe NavarseteSV og Sp sier nei til tjenestedirektivet, og vil bruke reservasjonsretten. For Sp er saken så viktig at partiet kan bryte ut av regjeringen. - Det dreier seg om kjernen i vår EU-motstand. Direktivet vil bidra til at den utviklingen vi advarer mot vil akselerere. Det er EF-domstolen som vil tolke regelverket, sier Liv Signe Navarsete. (Bergens Tidende, 18.10.08) Les mer>>

Se også:  
EØS-strid i regjeringen (Sunnmørsposten, leder, 20.10.08)
Kamp for arbeidslivet (Senterpartiet, 19.10.08)
Kommentar: Direktiv til besvær for de rødgrønne (Nationen, 18.10.08)
Nei til EU: - Regjeringa må nå avvise tjenestedirektivet (Gjengangeren, 18.10.08)
Europeisk ungdom: - Myter om tjenestedirektivet (Dagsavisen, 17.10.08)
LO presser regjeringen om EU-direktiv (VG, 17.10.08)
SP vil bruke reservasjonsretten mot tjenestedirktivet (Senterpartiet, 17.10.08)

 


NHO: - Svikter trepartssamarbeidet

Sigrun Vågeng- Vi ønsker et reelt trepartssamarbeid i arbeidslivet. Dessverre ser vi stadig at regjeringen lar seg styre av arbeidstakersiden på viktige områder, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng. Hun viser til Handlingsplan II mot sosial dumping, og at regjeringen har bestemt å utrede en ordning med solidaransvar. - Dette er et svært kraftig virkemiddel som særlig vil bli krevende for småbedriftene. Begrunnelsen i statsbudsjettet er at arbeidstakersiden i flere omganger har påpekt et behov for å innføre dette. Regjeringen har altså ikke selv gjort seg opp noen mening om nødvendigheten, sier Vågeng. (NHO, 17.10.08) Les mer>>

 

 

 

Kvesser kampen mot sosial dumping

Line EldringI «Handlingsplan 2 mot sosial dumping» vil regjeringen blant annet utrede dagens ordning med påse-plikt og mulighetene for å innføre solidaransvar. – Mongstad-saken er et godt eksempel på at dagens påse-modell ikke er vanntett, sier Fafo-forsker Line Eldring. – I en slik situasjon vi nå ser på Mongstad nå, vil et solidaransvar innebære at StatoilHydro må betale mellomlegget til de arbeidere som ikke har fått lønn etter gjeldende regelverk. Det kan ha en preventiv effekt og være et ris bak speilet, sier Eldring. (Aftenbladet, 16.10.08) Les mer>>

 

 

 

 

Skal forhandle om likebehandling i EU/EØS-området

Fagbevegelsen og arbeidsgiverne skal innen nyttår forsøke å forhandle seg fram til felles synspunkter på hvordan man skal sikre likebehandling av arbeidstakere i EU/EØS-området. Det ble resultatet av onsdagens møte mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og EU-kommisjonen i Brussel. (Fri fagbevegelse, 16.10.08) Les mer>>

 

 

Lover LO å kjempe mot sosial dumping

Dag Terje AndersenLO beroliges av statsråd Dag Terje Andersen: EUs tjenestedirektiv vil ikke svekke norske myndigheters muligheter til å bekjempe sosial dumping, hevder han. - Vi har vist at vedtak av direktivet ikke påvirker muligheten til å kjempe mot sosial dumping, sier han. - De tiltak vi har i dag, kunne vi hatt om direktivet var innført. (Aftenposten, 16.10.08) Les mer>>

Se også: LO er åpen for reservasjon (Magasinet for fagorganiserte, 13.10.08)

 

 

 

 

Stopper opp på Mongstad

100 utenlandske arbeidere på Mongstad måtte gå fra arbeidet etter at Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn. Arbeidet starter ikke opp før Statoil kan dokumentere at ansatte hos underleverandører får skikkelig betalt. (Magasinet for fagorganiserte, 16.10.08) Les mer>>

 

 

NHO Service for innføring av ID-kort og allmenngjøring av tariffavtaler

LogoNHO Service er pådriver for innføring av ID-kort i renholdsbransjen og sier ja til allmenngjøring av tariffavtaler da det er viktige tiltak i kampen mot sosial dumping. Dette er hovedpunkter i budskapet når NHO Service, torsdag denne uken, møter Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å gi innspill til statsbudsjettet for 2009. (Agderavisen, 16.10.08) Les mer >>

 

 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere: Populær 1-åring 

For ett år siden åpnet Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Tøyen i Oslo. Senteret har vært en stor suksess helt siden starten, og samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI vekker oppsikt både i Norge og utenfor landegrensene. (Arbeidstilsynet, 13.10.08) Les mer>>

Se også:
Fortsatt høy aktivitet på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Tøyen (Fafo Østforum, 08.10.08)

 

 

SV vil ha ny arbeidsmiljølov

Neste uke legger SV fram forslag til nytt partiprogram. Partiet ønsker å prioritere arbeidslivsspørsmål høyere, og vil blant annet programfeste krav om en ny arbeidsmiljølov. Programpunkter som trekkes frem av nestleder Audun Lysebakken er blant annet at sosial dumping må svi mer økonomisk og forslag om en sertifiseringsordning for bedrifter i bransjer hvor sosial dumping er utbredt. (LO-aktuelt, 15.10.08) Les mer>>

 

 

Deilig å være polsk i Norge?
Lysark fra Fafo Østforum seminar 14. oktober

Hanne C. KavliOm lag 70 personer var til stede på dagens Fafo Østforum seminar der temaet var integrering av arbeidsinnvandrere. I løpet av de siste fire årene har det kommet svært mange arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene til Norge. Flertallet kommer fra Polen, og mange av dem bosetter seg i landet for lengre tid, også med familie. De fleste er i jobb, men er de integrert i Norge? Og ønsker de å bli det? Det var innledninger av Fafo-forsker Hanne Kavli (bildet), Bård Jacobsen, læringssenteret i Larvik kommune, Aleksandra Eriksen, Polish Connection, Anne Jensen, KS og Linn-Kaja Rogstad, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), og Adam Glowacki, prosjektdeltaker. (Fafo Østforum, 14.10.08) Last ned innledningene>>

 

 

 

LO er åpen for reservasjon

I dag avgjorde LOs sekretariat fagbevegelsens syn på EUs tjenestedirektiv. Usikkerheten rundt EUs tjenestedirektiv gjør at LO fortsatt har døra åpen for at Norge reserverer seg mot det. (Magasinet for fagorganiserte, 13.10.08) Les mer>>

Se også:
Leder: - Nei til tjenestedirektivet kan få alvorlige følger (Østlands-Posten, 16.10.08)
Nei til EU: - Avvis tjenestedirektivet (Nationen, 15.10.08)
Leder: - Regjeringen kan umulig gi en slik garanti (Dagens Næringsliv, 15.10.08)
Sekretarietets vedtak kan bli et minnesmerke i arbeiderbevegelsens historie (LO-Aktuelt, 14.10.08)
Kunne ikke bestemme seg (Ukeavisen Ledelse, 14.10.08)
Tvetydig LO-vedtak om veto (ABC Nyheter, 13.10.08)
Tjenestedirektivet: LO-topper i lei EU-knipe (ABC Nyheter, 10.10.08)

 

 

Fellesforbundet frykter økt sosial dumping i åkeren

LogoFellesforbundet frykter et skred av underbetaling og sosial dumping i landbruket neste vår. Fra 1. mai er det nemlig ingen regler som hindrer gårdbrukere og gartnerier i å underbetale utenlandske sesongarbeidere. Derfor krever de nå lovfestet minstelønn for sesongarbeidere i landbruket. (Nationen, 14.10.08) Les mer>>

 

 

 

 

Migrasjonsstrømmen som bare fortsetter

Åpnere grenser og flere permanente arbeidstillatelser er resepten fra OECD for å møte den økende migrasjonsstrømmen. Ifølge den årlige migrasjonsrapporten fra OECD er det økt tilstrømming av høykvalifiserte arbeidstakere, ansatte på midlertidig kontrakter og studenter. Rapporten analyserer spesielt innvandrernes bidrag til arbeidsmarkedet i OECD-landene. Fra Kina og India har ca 2 millioner utvandrete til OECD-landene. Innvandring fra Polen økte i Sverige, Norge, Danmark, Belgia, Nederland og Tyskland. (LO-Aktuelt, 13.10.08) Les mer>>

 

Petroleumstilsynet stanser arbeidet på energiverket på Mongstad

Statoils underleverandør, nederlandske NEM, greier ikke å legge fram arbeidskontrakt for alle sine 100 ansatte. Dermed har Petroleumstilsynet (Ptil) pålagt entreprenørselskapet å stanse arbeidsaktivitetene på energiverket på Mongstad. Arbeidsstansen vil vare til den etterlyste dokumentasjonen foreligger. (Teknisk Ukeblad, 13.10.08) Les mer>>

Se også:
Mistanke om sosial dumping på Mongstad (VG/NTB, 13.10.08)
Varsel om pålegg til StatoilHydro og Dong Energy (Petroleumstilsynet, 13.10.08)
- Sosial dumping på Mongstad (NRK Hordaland, 09.10.08)
Vert skulda for sosial dumping (Bergens Tidende, 09.10.08)
Pålegg om utlevering av opplysninger (Petroleumstilsynet, 09.10.08)

 

 

SSB: Arbeidsledigheten vil øke, usikkerhet i byggebransjen

Arbeidsledigheten vil øke til 3,8% i 2010 og 2011, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Nedgang i den utenlandske arbeidskraften hindrer at økningen i arbeidsløsheten blant nordmenn blir så stor. - Vi vet at det ikke bare er lønnen som er avgjørende for arbeidere som kommer til Norge. Arbeidsbetingelser er også veldig viktig. Tidene er dårligere også i Polen om dagen, så det er ikke gitt at arbeidsinnvandringen til Norge vil stoppe opp, mener BNL-direktør Audun Lågøyr. (VG/Dine Penger, 13.10.08) Les mer>>

Se også: Mer markert konjunkturnedgang framover (SSB, 13.10.08)


 

Utvalg foreslår gratis norskundervisning for polakker

Et offentlig utvalg har sett på hva som må gjøres for at flere skal gjennomføre yrkesfaglig utdannelse. Ett av de mer overraskende utspillene fra utvalget er forslaget om at alle utenlandske borgere i Norge skal ha rett til 250 timer norskundervisning og 50 timer samfunnsfag. Det betyr for eksempel at en polsk tømrer som kommer til Norge har rett til totalt 300 timer undervisning for den norske stats regning. (Magasinet for fagorganiserte, 13.10.08) Les mer>>

 

Forsker tror polske håndverkere blir værende, tross finanskrisen

Forsker Trond Arne Borgersen ved Høyskolen i Østfold er uenig med den lokale NAV-sjefen, Roy Larsen, i at de polske håndverkerne bare kommer til å pakke sammen og forlate Fredrikstad. – Historien har vist oss at når det er en periode med sterk arbeidsinnvandring, så drar ikke folk hjem så fort det blir nedgangstider, sier Borgersen. – Hvilken effekt tror du polske bygningsarbeidere får på et presset lokalt arbeidsmarked? – Vi har utdannet for lite håndverkere gjennom mange år, og jeg tror derfor det fortsatt er plass for polakkene. Vi må også se dette opp mot at arbeidsledigheten i Norge fortsatt er ekstremt lav, sier Borgersen til (Fredriksstad Blad, (11.10.08) Les mer>>

 

 

Til sak mot Tariffnemnda?

LogoPå mandag vedtok Tariffnemnda at det skal betales norsk tarifflønn ved samtlige skips- og offshoreverft i landet. Nå vurderer arbeidsgiverforeningen Norsk Industri å gå til sak. Allmenngjøringsforskriften ventes i løpet av neste uke, og Norsk Industri tar ikke noen endelig avgjørelse før forskriften er finlest. (Magasinet for fagorganiserte, 10.10.08) Les mer>>

 

 

Nei til EU krever veto mot tjenestedirektivet

Nei til EU mener at en norsk gjennomføring av tjenestedirektivet vil kunne få store negative konsekvenser – stikk i strid med arbeidet for et trygt og ryddig arbeidsliv. Nei til EU krever derfor at regjeringen tar i bruk den retten EØS-avtalen gir til å reservere oss mot tjenestedirektivet, slik at regelverket ikke blir gjeldende for Norge. Det er konklusjonen i en høringsuttalelse sendt Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Høringsrunden avsluttes 20. oktober. (Nei til EU, 10.10.08) Les mer>>

Se også:
Høringsnotat Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett (NHD, 01.07.08)

 

 

 

Noe økende ledighet blant arbeidsinnvandrere

LogoNye tall fra NAV viser en viss økning i ledigheten blant polske og litauiske arbeidsinnvandrere, men foreløpig gjelder det bare 934 personer. Lavere aktivitet i byggebransjen er en av forklaringene på den økte ledigheten (Fafo Østforum, 10.10.08). Les mer>>

 

 

Tjenestedirektivet: LO-topper i lei EU-knipe

LO-toppene arbeider nå intenst for å omgå LO-flertallets krav om veto mot EUs omstridte tjenestedirektiv. Mandag kan LO-sekretariatet fatte vedtak i strid med 544.000 medlemmers syn. (ABC Nyheter, 10.10.08) Les mer>>

 

 

Solidaransvar vil kunne bli et sterkt virkemiddel mot sosial dumping

Jon HippeEtt av regjeringens tiltak i "handlingsplan 2" mot sosial dumping er å utrede om arbeidsgivere og oppdragsgivere skal ha et "solidaransvar" etter allmenngjøringsloven. – Solidaransvar innebærer et formelt lovmessig ansvar for forpliktelser nedover i verdikjeden. Nå har oppdragsgivere og arbeidsgivere plikt til å "påse" at lønna ikke er for lav. Dette vil være en utvidelse av "påse"-modellen, sier daglig leder ved Fafo Jon M. Hippe. – Saken skal utredes, og mye avhenger av hva utredningen sier. Men det vil kunne medføre økonomisk straff for arbeidsgivere hvis ikke lønnsnivået følger allmenngjøringslivet. Derfor vil dette kunne bli et sterkt og kraftfullt virkemiddel, sier Hippe. (Teknisk Ukeblad, 10.10.08) Les mer>>

 

 

 

Nye allmenngjøringssatser

Tariffnemnda har som kjent vedtatt å videreføre allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag. De nye satsene vil imidlertid ikke gjelde før nemnda har gjennomgått noen formaliteter i neste uke. Det samme gjelder for Verkstedoverenskomsten på sju de sju petroleumsanleggene som er allmenngjort. (Fellesforbundet, 09.10.08) Les mer>>

 

 

EU-parlamentarikere kritiske til EF-dommer

Grunnleggende rettigheter og sosiale målsetninger kan ikke settes til side av prinsippet om fri bevegelse av tjenester. Det slår Europaparlamentets sysselsettings- og sosialkomité fast. Nå vil man ha en gjennomgang av utstasjoneringsdirektivet. (LO-kontoret i Brussel, 09.10.08) Les mer>>

 

 

- Sosial dumping på Mongstad

Petroleumstilsynet har gitt det nederlandske selskapet NAM tre dagers frist til å dokumentere at de gir sine ansatte lønn etter norske lønns- og arbeidsvilkår. Hvis ikke, kan arbeidene på Mongstad stoppe opp. (NRK Hordaland, 09.10.08) Les mer>>

Se også:
Vert skulda for sosial dumping (Bergens Tidende, 09.10.08)
Pålegg om utlevering av opplysninger (Petroleumstilsynet, 09.10.08)

 

 

Innledninger fra konferansen om renhold

Konferansen "Offentlig sektor må gå foran. Sosial dumping - en felles utfordring" ble avholdt av Fagforbundet tirsdag 30. september, for tillitsvalgte og ledere i renholdsbransjen. Innledningene fra konferansen er nå tilgjengelige på LOs nettsider. (LO, 09.10.08) Les mer>>

 

 

EU & arbetsrätt: Dansk utredning om Laval-dommens konsekvenser

Med en mindre begrensning av retten til å vedta arbeidskamp har den danske Laval-utredningen lykkes i å bevare hovedtrekkene i den danske modellen samtidig som man iakttar EU-retten. Les mer om dette i det nye nummeret av EU & arbetsrätt. Andre saker er Allmenngjøring angripes fra flere kanter og Polsk foretak ville unngå tariffavtale med henvisning til Laval (EU & arbetsrätt, Nordisk nyhetsbrev, nr 3/2008) Les nyhetsbrevet her>>

Last ned:
Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen (Beskæftigelsesministeriet, 19.06.08)

 

 

Fortsatt høy aktivitet på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Tøyen

Lene HagenI løpet av august utstedte Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere 1 711 arbeidstillatelser. De fleste arbeidsinnvandrerne kommer fra EU-landene, men senteret behandler også søknader fra spesialister fra land utenfor EU. - Det kommer fortsatt en jevn strøm av arbeidsinnvandrere hit, sier Lene Hagen (bildet) som er leder for senteret. Servicesenteret har imidlertid registrert noen flere spørsmål om permitteringer og oppsigelser, samt skattemessige forhold i forbindelse med retur til hjemlandet. (Fafo Østforum, 08.10.08) Les mer>>

 

 

 

Ikke avsatt penger til kontor for arbeidsinnvandring i Stavanger

Stortinget gikk i juni inn for at det settes av penger i statsbudsjettet til et servicekontor for arbeidsinnvandring i Stavanger. Bent Høie (H) mener det er et løftebrudd at servicekontoret nå ikke er med i statsbudsjettet. Det står bare at det skal vurderest. (Stavanger Aftenblad, 07.10.08) Les mer>>

Se også:
Regjeringen glemte servicekontor i statsbudsjettet (NRK Rogaland, 08.10.08)
Stavanger får kontor for arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad, 18.06.08)

 

 

Kronikk: - Veto, og hva så?

Dag Seierstad- Hvis Norge reserverer seg mot tjenestedirektivet, forutsetter EØS-avtalen forhandlinger om hvordan handelen med tjenester da skal foregå mellom EU og Norge, skriver Dag Seierstad i en kronikk. - EUs tjenestedirektiv fremmer «flyktig tjenestemobilitet» og øker dermed faren for sosial dumping. Det er derfor viktig å forhandle vekk de delene av tjenestedirektivet som øker konkurransen i de delene av arbeidslivet der det er flest useriøse arbeidsgivere og der arbeidstakerne er mest sårbare, skriver Seierstad. (Nationen, 07.10.08) Les mer>>

 

 

 

 

NHO: - Regjeringen politiserer Tariffnemnda

Sigrun Vågeng- Regjeringen ønsker å bruke Tariffnemnda til et politisk verktøy for mest mulig allmenngjøring av tariffavtaler, konstaterer NHO-direktør Sigrun Vågeng. I Handlingsplan 2 foreslår regjeringen at saksbehandlingsreglene og kravet til dokumentasjon endres slik at det blir enklere å allmenngjøre tariffavtaler. - Regjeringens forslag innebærer at jussen legges på hylla. Dersom dokumentasjonskravet reduseres, vil spørsmålet om å allmenngjøre i realiteten være en politisk beslutning, sier Vågeng. (NHO, 07.10.08) Les mer>>

 

 

 

Utreder solidaransvar

Regjeringen vil utrede en modell for solidaransvar for lønn. De skal blant annet se på den tyske ordningen. Dermed kan Fellesforbundet få et virkningsfullt verktøy i kampen mot sosial dumping. (Magasinet for fagorganiserte, 07.10.08) Les mer>>

Se også: Solidaransvar fra 2009 (Magasinet for fagorganiserte, 07.10.08)

 

 

Legger fram Handlingsplan 2 med nye tiltak mot sosial dumping

Dag Terje AndersenRegjeringens handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, men samtidig avdekker tilsynsmyndighetene fortsatt at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i form av lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet, heter det i en pressemelding fra AID. (07.10.08) Les mer>

Se også:
LO: - Viktige tiltak (LO, 08.10.08)
Vil lette allmenngjøringen (Fri fagbevegelse, 07.10.08)
EL & IT er fornøyd med tiltakene (EL & IT, 07.10.08)
Fagbevegelsen forventer økte ressurser til arbeidstilsynet (Fri fagbevegelse, 07.10.08)

 

 

 

Norsk tarifflønn ved verftene

Tariffnemnda vedtok i kveld å allmenngjøre Verkstedoverenskomsten ved verftene (VO). Dermed skal det betales norsk tarifflønn ved norske verft. Forskriften gjelder trolig fra 1. desember, sier nemndas leder Ellen Mo. Vedtaket ble fattet mot én stemme. NHOs representant stemte som ventet imot allmenngjøring av tariffavtalen ved norske verft. Det tok Tariffnemnda over ett år å bli ferdig med Fellesforbundets og LOs begjæring. (Magasinet for fagorganiserte, 06.10.08) Les mer>>

Se også:
Norsk Industri: - Denne saken må vurderes prøvd videre i retten (Norsk Industri, 07.10.08)
NHO: - Allmenngjøringsvedtak i strid med EØS-avtalen (NHO, 07.10.08)
Verkstedoverenskomsten blir allmenngjort! (Fellesforbundet, 06.10.08)
LO vant fram med krav om allmenngjøring (VG/NTB, 06.10.08)

 

 

 

7. oktober - global aksjonsdag for et anstendig arbeidsliv

I dag arrangeres en internasjonal kampdag for et anstendig arbeidsliv. - En lønn å leve av, retten til å organisere seg og verdsetting av det enkelte menneske på jobben er ingen selvfølge for millioner av arbeidstakere verden over, sier LO-leder Roar Flåthen. Dette vil den internasjonale fagbevegelsen gjøre noe med, og derfor arrangeres i dag en global aksjonsdag for anstendig arbeid. Den norske regjeringen har allerede tatt tak i utfordringen. Den lanserte nylig en handlingsplan for et anstendig arbeidsliv, og i dag lanseres Handlingsplan 2 mot sosial dumping. (Fri fagbevegelse, 07.10.08) Les mer>>

Se også:
Kampanjens nettsider World Day for Decent Work
Frokostseminar på Fafo 7. okt: Arbeidet for et anstendig globalt arbeidsliv

 

 

Et skritt nærmere allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag

LogoTariffnemnda vedtok i dag å allmenngjøre Fellesforbundets Verkstedoverenskomst og sender også allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) ut på høring. Fristen blir trolig rundt 1. desember, og neste møte i nemda er 18. desember. - En viktig milepæl, sier Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet. (Nettverk, 06.10.08) Les mer>>

 

 

 

 

Byggmesterne refser BNL

LogoByggmesterforbundet i Oslo (BFO) er skuffet over sin hovedorganisasjon, Byggenæringens Landsforening. BNL er nemlig i tvil om det er nødvendig med fortsatt allmenngjøring. Begrunnelse: det foreligger ikke "nok" sosial dumping. (Magasinet for fagorganiserte, 06.10.08) Les mer>>

Se også: - Useriøse krav fra BNL (Magasinet for fagorganiserte, 03.10.08)

 

 

 

 

Renholdsbransjen er fortsatt ikke ren

– Vi kommer stadig over nye virksomheter som tildels eller i hovedsak benytter seg av svart arbeidskraft, og hvor de som jobber må finne seg i slaveliknende vilkår, sier Geir Gamborg-Nielsen i Arbeidsmandsforbundet. Polske Sylwia Ngembus er en av de som har fått merke elendigheten. (LO-Aktuelt, 06.10.08) Les mer>>

Se også: LO-Aktuelt dømt i PFU (LO-Aktuelt, 29.01.08)

 

 

Forskningsnotat fra FAOS:
Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere

Klaus PedersenKun mellem 5 og 15 prosent av østeuropeiske virksomheter som utfører oppgaver i Danmark er dekket av en kollektiv overenskomst. Det fremkommer i en rapport som FAOS har utarbeidet for beskæftigelsesministeriet. Rapporten har titlen Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere – omfang og effekter på det danske arbejdsmarked, og er forfattet av Klaus Pedersen (bildet) og Søren Kaj Andersen (Fafo Østforum, 06.10.08) Les mer>>

Last ned notatet>>

 

 

 

 

Krever norsk for alle utenlandske

- Alle som kommer til Norge utenfor EØS får 300 timer undervisning, men de som kommer fra Polen eller de baltiske landene, har verken rett eller plikt til noe som helst, sier forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen i Fellesforbundet. I dag får ikke arbeidsinnvandrere en eneste undervisningstime i norsk. Fagforeningsfolk sier det kan få katastrofale følger. - Språk er en grunnleggende basiskompetanse. I dag har vi et system som er tilpasset den gamle mobiliteten, sier Karlsen. Nå kan det gå mot bedre rettigheter i kampen mot sosial dumping. (Østlands-Posten, 06.10.08) Les mer>>

 

 

Sist inn, først ut

I stramme økonomiske tider gjelder regelen om at sistemann inn, blir førstemann ut. Selv om det varslesstore oppsigelser i byggebransjen, tror ekspertene at de fleste arbeidsinnvandrerne blir i Norge, skriver Dagsavisen. 660 polakker var registrert arbeidsledige i forrige måned, 306 mottok dagpenger. Det er en tredobling siden i fjor. (Dagbladet, 04.10.08) Les mer>>

Se også: Arbeidsinnvandrerne skvises ut først (Østlands-Posten, 06.10.08)

 

 

Fellesforbundet forventer mer sosial dumping

LogoMens nedgangen i byggebransjen tredobler antall arbeidsinnvandrere på dagpenger, samler Fellesforbundet i Larvik nordiske kollegaer til konferanse om sosial dumping på Vindfjelltunet. - Vi vet at arbeidet mot sosial dumping nytter, sier Arild Eikeland i Fellesforbundet sentralt. - Selv om tidene vi er inne i, gjør at problemet på ingen måte ser ut til å bli mindre. Vi er bare i begynnelsen av et arbeid vi ikke ser slutten på. (Østlands-Posten, 04.10.08) Les mer>>

 

 

 

- Useriøse krav fra BNL

Byggenæringens Landsforening sier ja til allmenngjøring - under forutsetning at den ikke inneholder mer enn minstelønnssatsene for ufaglærte arbeidere. – Useriøst, sier Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening. (Magasinet for fagorganiserte, 03.10.08) Les mer>>

 

 

Transportarbeiderforbundet vil bruke reservasjonsretten

Transportarbeiderforbundet er primært for at regjeringa bruker reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. Dette kommer fram i et brev til LO medio september. Forbundet understreker at før endelig avgjørelse tas bør regjeringa ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler i kampen mot sosial dumping. (Norsk Transportarbeiderforbund, 03.10.08) Les mer>>

 

Spania: Arbeidsinnvandrerne betales for å reise hjem

Den internasjonale finanskrisen har fått Spania til å endre sin innvandringspolitikk. Fra å være Europas kanskje mest fremmedvennlige land, betaler Spania nå arbeidsinnvandrerne for å reise hjem. De spanske restriksjonene skjer samtidig med at EU-ministere er blitt enige om en ny innvandringspakt som vil gjøre det vanskeligere for medlemslandene å gi amnesti til ulovlige innvandrere, slik Spania gjorde for tre år siden. (Dagsavisen, 03.10.08) Les mer>>  

 

 

Arbeidsinnvandrerne mister jobben

Ekspertene tror arbeidsinnvandrerne blir i Norge selv om det er varslet masseoppsigelser i byggebransjen. Ferske arbeidsledighetstall fra NAV viser at det er hele 30 prosent flere ledige hender innenfor bygg og anlegg nå enn på samme tid i fjor. Nedgangen rammer de mange utenlandske arbeidstakerne først. Antallet polakker som får dagpenger er mer enn tredoblet. (Dagsavisen, 03.10.08) Les mer>>

 

 

– «Lykkejeger» er ikke et skjellsord

I 20 år har Egil Mongstad slåss for rettighetene til arbeidsfolk i Norge. Nå vil han ha slutt på at LO beskytter norske arbeidsplasser mot arbeidere fra fattige land. Mongstad mener Norge må åpne for atskillig mer arbeidsinnvandring enn i dag. – Jeg vil ikke være naivist og kreve fri innvandring nå, men vi må få opp tempoet i arbeidsinnvandringen og modernisere velferdsstaten slik at den tåler det. Hvis vi stenger de fattige ute fra både handel og arbeid, hjelper det lite å gi u-hjelp. Norge burde tvinges til åpenhet, selv om det får konsekvenser for oss, sier Mongstad. (Dagsavisen, 03.10.08) Les mer>>

 


Tar imot bekymrede polakker

Polske Ewelina Bernat ved Adecco Steinkjer får stadig flere henvendelser fra polakker som er bekymret for jobbutsiktene i Nord-Trøndelag. Bernat har de siste ukene registrert at polakker vender heim til Polen i tusentall fra hele Europa som følge av nedgangsbølgen som preger næringslivet på kontinentet. Også i Norden og Norge strammer det seg til på arbeidsmarkedet, og først i køen til å gå ut porten er korttidsansatte fremmedarbeidere. Blant dem er det mange polakker. (Trønder-Avisa, 03.10.08) Les mer>>

 


Adecco merker ennå lite til nedgangen

LogoNorges største bemanningsselskap, Adecco, har ennå ikke fått føling med nedgangen i arbeidsmarkedet.  Vi er forberedt på at det kommer en utflating innen bygg- og anlegg, og at etterspørselen etter arbeidskraft minsker, men foreløpig er ting veldig stabile, sier regionsjef Ivar Valstad i Adecco. (Moss Avis, 03.10.08) Les mer>>

 

 

Bekjempelse av sosial dumping - et av løftene regjeringen kom med i trontalen

– Det er et hovedmål for Regjeringen å legge til rette for arbeid til alle, et godt arbeidsmiljø, å hindre sosial dumping og sikre et arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, sa Kong Harald da han holdt den tradisjonelle trontalen ved åpningen av Stortinget. (Statsministerens kontor, 02.10.08) Les trontalen her>>

 

 

- Vi skal ikke ha A- og B- lag i norsk arbeidsliv

Roar FlåthenLO-leder Roar Flåthen varsler at kampen for sikring av sykelønnsordningen, likelønn og «et godt arbeidsliv» blir sentrale tema for LO fram mot neste års valgkamp. 210.000 midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv mer enn nok, mener Flåthen. Sosial dumping er en annen trussel mot LOs visjon om det gode arbeidsliv der utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. - Vi skal ikke ha A- og B- lag i norsk arbeidsliv. Vi skal slå fast at det er en grunnleggende rett å ha fast arbeid i Norge, sier Flåthen. (VG/NTB, 02.10.08) Les mer>>

 

 

 

Norsk Industri: - Avvis allmenngjøring!

LogoNorsk Industri kjemper med nebb og klør mot allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved skips- og offshoreverftene over hele landet. Et ferskt brev til Tariffnemnda, få dager før møtet, er enda et bevis på det. (Magasinet for fagorganiserte, 02.10.08) Les mer>>

Se også: Norske verft kjemper mot norsk lønn (Nordlys/ANB, 02.10.08)

 

 

Fortsatt høy arbeidsinnvandring

I løpet av 2007 innvandret 44 300 ikke-nordiske statsborgere til Norge for første gang. Nesten halvparten av dem kom på grunn av arbeid, mens en snau tredel kom på grunn av familie. I overkant av 10 prosent kom på grunn av flukt og litt færre kom for å studere. De fire siste årene har arbeidsinnvandringen økt mye sammenlignet med tidligere år, fra 4 000 i 2004 til 21 400 i 2007. Det meste av denne økningen var innvandring fra nye EU-land fra Øst-Europa. Over 40 prosent av de 43 700 arbeidsinnvandrerne som kom i denne perioden kom fra disse landene. (SSB, 02.10.08) Les mer>>

 

 

Debatten om tjenestedirektivet: - Bruk av vetorett svekker EØS

- Å blande sammen tjenestedirektivet og EF-domstolens dommer bidrar ikke i den debatten. Hvorfor gjør Nei til EU-leder Heming Olaussen det da? spør Høyre-leder Erna Solberg og leder av Høyres EU-utvalg Nikolai Astrup i et debattinlegg. De mener at Nei til EUs EØS-motstand er forklaringen. (Aftenposten, 02.10.08) Les mer>>

 

 

Tromsø Bygningsarbeiderforening: - Uryddige oppsigelser

- Sier opp norske arbeidere og lar innleide polakker få fortsette. Nedgangen i byggebransjen gjør at ledere kvitter seg med folk de ikke vil ha, samtidig som de har innleid arbeidskraft. Det påstår leder i Tromsø Bygningsarbeiderforening, Roger Vangsbro. Han har blitt kontaktet av flere arbeidere som har blitt oppsagt. (NRK Troms og Finnmark, 02.10.08) Les mer>>


 

Stabil ledighet i EU

Arbeidsledigheten i EU holder seg stabil. I følge en måling lagt fram av Eurostat i dag var ledigheten i EU i august i år på 6,9 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 0,2 prosentpoeng. 19 av EUs medlemsland har fra 2007 til 2008 opplevd en nedgang i arbeidsledigheten, mens 8 land har registrert en økning. (NHO Europanytt, 01.10.08) Les mer>>

 

 

 

Økt press på norske velferdsordninger etter 2010?

Forskningsprosjektet Et trygdesystem i sterk forandring skal analysere de store reformene med NAV, nytt alderspensjonssystem, obligatorisk tjenestepensjon, nye uføreordninger, ny tidsbegrenset inntektssikring og ny EU-forordning om koordinering av trygdeytelser. Et sentralt område for forskningsprosjektet er den økende arbeidsinnvandringen fra EU. EU-forordning 833 for 2004 vil tre i kraft fra 2010. Trygdeytelser fra Norge koordineres med trygdeytelser fra andre EØS- og EU-land, noe som kan bety et vesentlig press mot norske velferdsordninger. Forskningsprosjektet ledes av professor i sosialrett Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo. (forskning.no, 01.10.08) Les mer>>

Se også: Prosjektpresentasjon (Norges forskningsråd, 04.01.08)

 

 

Ber medlemslandene oppheve overgangsordningene

Europaparlamentets komité for arbeidslivsspørsmål gikk i forrige uke inn for et forslag fra Europakommisjonen om å styrke kampen mot svart arbeid. Et viktig ledd i kampen mot svart arbeid er at medlemsland opphever overgangsordningene som gjelder arbeidstakere fra de nye medlemslandene, mener komitéen. (LO-Aktuelt, 01.10.08) Les mer>>

Se også: - Overgangsordninger oppmuntrer til svart arbeid (Fri Fagbevegelse, 15.09.08)

 

 

 

Mot sosial dumping i renhold

Dag Terje Andersen- Nye bransjer vil komme inn i handlingsplanen mot sosial dumping del II. Det gjelder renhold, hotell- og restaurant, landbruk og industri, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på en konferanse i Fagforbundet i dag. Han kunne ikke være mer konkret før statsbudsjettet legges fram 7. oktober, men nestleder Geir Mosti i LO ga uttrykk for at man hadde noe godt i vente tirsdag i neste uke. (LO Aktuelt, 30.09.08) Les mer>>

Se også: Nye tiltak mot sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte, 01.10.08)

 

 

 

 

 

- Meglere i renholdsbransjen fokuserer bare på pris, ikke på kvalitet og miljø

LogoFri lønnsfastsettelse, og fri og ukontrollert etablering er blant de største utfordingene i renholdsbransjen, sa Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service, da han inledet på konferanse om sosial dumping. NHO Service kjemper derfor for allmenngjøring, og ønsker Id-kort og bedre etableringskontroll. (NHO Service, 30.09.08) Les mer>>

Se også: Skitten renholdsbransje (E24, 01.10.08)


 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700